Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 6

KOMPETENTNE WSPARCIE„KIEDY POZWOLIĆ, KIEDY ZABRONIĆ?”

Wykład konwersatoryjny dla rodziców w Przedszkolu nr 56

Dnia 10 kwietnia 2019 roku, w ramach projektu Kompetentne wsparcie sukcesem szkoły, w Przedszkolu nr 56 odbyło się spotkanie z rodzicami na temat wyznaczania granic w wychowaniu. Uczestnicy mieli również okazję porozmawiać na temat kar i konsekwencji w wychowaniu oraz wymienić się swoimi doświadczeniami.

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
„KARY CZY KONSEKWENCJE W WYCHOWANIU”

Wykład konwersatoryjny dla rodziców w Przedszkolu nr 75

Dnia 28 stycznia 2019 roku, w ramach projektu Kompetentne wsparcie sukcesem szkoły, w Przedszkolu nr 75 odbyło się spotkanie z rodzicami na temat stosowania kar i konsekwencji w wychowaniu. Uczestnicy mieli również okazję porozmawiać na temat wyznaczania granic w wychowaniu oraz wymienić się swoimi doświadczeniami.

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
RADA PEDAGOGICZNA -
KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

W ramach projektu „Kompetentne wsparcie sukcesem szkoły” odbyły się Rady Pedagogiczne dla nauczycieli i wychowawców na temat kształtowania kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym w trzech placówkach: Przedszkole nr 56, Przedszkole nr 58 oraz Przedszkole nr 75.

Prowadzące:

Katarzyna Ciopcia – pedagog specjalny, terapeuta ASD
Anna Cygan – neurologopeda
Projekt: „Kompetentne wsparcie sukcesem szkoły”

W ramach projektu „Kompetentne wsparcie sukcesem szkoły”, Zespół Poradni nr 3 w Lublinie, realizuje 7-miesięczny program kompleksowego wspomagania w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym w czterech placówkach.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie systemu wspomagania szkół i przedszkoli oraz zwiększenie skuteczności działań w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

W ramach projektu uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci:

 • 70 godzin dydaktycznych szkolenia stacjonarnego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym
 • 20 godzin dydaktycznych szkolenia e-learningowego w zakresie wiedzy ogólnej dotyczącej kompetencji kluczowych

W trakcie realizacji programów kompleksowego wspomagania uczestnicy projektu będą uczestniczyć w jednej z sześciu sieci współpracy i samokształcenia prowadzonej na ogólnopolskiej platformie www.doskonaleniewsieci.pl.

W zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie zostały określone następujące kompetencje kluczowe:

 1. Porozumiewanie się w języku ojczystym;
 2. Porozumiewanie się w językach obcych;
 3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
 4. Kompetencje informatyczne;
 5. Umiejętność uczenia się;
 6. Kompetencje społeczne i obywatelskie;
 7. Inicjatywność i przedsiębiorczość;
 8. Świadomość i ekspresja kulturalna.

Kompetencje kluczowe wspierają rozwój osobisty, jak również włączają w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i funkcjonowanie na rynku pracy. Proces ich kształtowania i rozwijania trwa przez całe życie, a jego instytucjonalnym początkiem jest uczestnictwo dziecka w różnych formach edukacji przedszkolnej.
ZALECENIA RADY Z DNIA 22 MAJA 2018 R.

Kompetencje kluczowe – aktualizacja nazewnictwa zgodnie z zaleceniami Rady z dnia 22 maja 2018r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

 1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji:
 2. Kompetencje w zakresie wielojęzyczności.
 3. Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.
 4. Kompetencje cyfrowe.
 5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.
 6. Kompetencje obywatelskie.
 7. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.
 8. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Biuletyn informacyjny