Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 6

AKTUALNOŚCI 2019/2020LOGOPEDIA NA WESOŁO

profilaktyczne zajęcia logopedyczne

Dnia 13 listopada 2019 roku w Przedszkolu nr 58 w Lublinie, odbędą się profilaktyczne zabawy logopedyczne dla dzieci z cyklu: „Logopedia na wesoło”.

Prowadząca:

mgr Anna Cygan - neurologopeda
LOGOPEDIA NA WESOŁO

w Przedszkolu nr 56

Dnia 30 października 2019 roku w Przedszkolu nr 56, w czterech grupach wiekowych, odbyły się profilaktyczne zajęcia logopedyczne z cyklu „Logopedia na wesoło” .

Prowadząca:

mgr Anna Cygan - neurologopeda
„MEDIACJA JAKO JEDEN ZE SPOSOBÓW ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW.
SYMULACJA MEDIACJI”

zajęcia warsztatowe dla klasy IV – VIII
w Szkole Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego
w Lublinie

Terminy zajęć:

 • 16.10.2019r.
 • 23.10.2019r.
 • 25.10.2019r.
 • 05.11.2019r.
 • 20.11.2019r.
 • 16.12.2019r.

Prowadząca:

Magdalena Giza - pedagog specjalny, stały mediator
ZABAWA W SŁUCHANIE

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym na zajęcia rozwijające percepcję słuchową. Spotkania odbywają się na terenie poradni.

Terminy i tematyka spotkań:

 • 19 listopada, godzina 16:15 - „Nad wodą”
 • 17 grudnia, godzina 16:15 - „Sport”
 • 21 stycznia, godzina 16:15 - „Zakupy”
 • 18 lutego, godzina 16:15 - „Zawody”
 • 24 marca, godzina 16:15 - „Nowy dom Oli”
 • 21 kwietnia, godz. 16.15 - „ Zabawa w chowanego”
 • 19 maja, godzina 16:15 - „Warzywa i owoce”
 • 16 czerwca, godzina 16:15 - „Wycieczka do zoo”

Serdecznie zapraszamy

Prowadzące:

mgr Beata Wójtowicz - pedagog, doradca zawodowy
mgr Anna Cygan - pedagog, doradca zawodowy

Zapisy w sekretariacie poradni (telefonicznie):
81 741-09-30 lub 501-370-090
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

XV edycja

We wtorek 1 października 2019 roku o godzinie 17:15 odbyło się spotkanie organizacyjne XV edycji Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Przedstawiona została tematyka, przebieg i organizacja warsztatów oraz ustalone terminy spotkań.

Spotkania odbywają się we wtorki w godzinach: 16:40 – 19:40

Terminy spotkań:

 • 8 października
 • 15 października
 • 22 października
 • 29 października
 • 5 listopada
 • 12 listopada
 • 19 listopada
 • 26 listopada
 • 3 grudnia
 • 10 grudnia

Prowadzące:

dr Dorota Sikora - pedagog, psycholog
mgr Ewa Korol-Kozak - psycholog
„KLUCZ DO UCZENIA SIĘ”

zajęcia warsztatowe dla klas IV, VII w Szkole Podstawowej nr 45, im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Terminy zajęć:

 • 26.09.2019r.
 • 27.09.2019r.
 • 03.10.2019r.
 • 04.10.2019r.

Prowadzące:

Ewelina Cecherz/strong> - psycholog, doradca zawodowy
Magdalena Giza - pedagog specjalny, mediator
„TRENING UWAŻNOŚCI”

zajęcia warsztatowe dla klas 0, I w Szkole Podstawowej nr 45, im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Terminy zajęć:

 • 26.09.2019r.
 • 27.09.2019r.
 • 03.10.2019r.
 • 04.10.2019r.
 • 09.10.2019r.
 • 28.10.2019r.

Prowadzące:

Ewelina Cecherz/strong> - psycholog, doradca zawodowy
Magdalena Giza - pedagog specjalny, mediator
„ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO – SPOŁECZNE”

zajęcia warsztatowe dla klas V w Szkole Podstawowej nr 45, im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Terminy zajęć:

 • 09.10.2019r.
 • 28.10.2019r.

Prowadzące:

Ewelina Cecherz/strong> - psycholog, doradca zawodowy
Magdalena Giza - pedagog specjalny, mediator
„MEDIACJA JAKO JEDEN ZE SPOSOBÓW ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW”

zajęcia warsztatowe dla klas V w Szkole Podstawowej nr 48, im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie

Terminy zajęć:

 • 04.11.2019r.
 • 18.11.2019r.

Prowadząca:

Magdalena Giza - pedagog specjalny, mediator
TERAPIA PEDAGOGICZNA

dla dzieci i młodzieży na terenie poradni

„Moje GRAFY ”

Grupowe zajęcia dla dzieci z zaburzoną grafomotoryką.

„Mogę lepiej”

Zajęcia rozwijania zdolności poznawczych i efektywnego uczenia się dla uczniów szkoły podstawowej, u których stwierdzono ogólne lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Program obejmuje ćwiczenia wspierające uczniów w ich rozwoju, ma na celu stymulowanie oraz usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji. Uczniowie poznają techniki zapamiętywania i efektywnego robienia notatek; wykonywane ćwiczenia poprawiają koncentrację uwagi, pamięć, myślenie logiczne i twórcze, spostrzegawczość oraz motywację.

„Jak się uczyć skutecznie?”

Warsztaty umiejętności skutecznego uczenia się. Poznanie przez młodzież strategii skutecznego uczenia się i organizacji pracy, stosowanie treningu pamięci, ćwiczenia koncentracji uwagi i twórczego myślenia.

„Pokonać nudę”

Program zajęć dla dzieci i młodzieży stymulujących motywację do nauki szkolnej, rozbudzanie zainteresowań.

Prowadząca:

Stanisława Krasowska - pedagog, terapeuta pedagogiczny
FORMY POMOCY INDYWIDUALNEJ

dla Rodziców

 • Poradnictwo pedagogiczne, wzmacnianie kompetencji wychowawczych, indywidualne rozmowy.
 • „Nie jesteś sama” – punkt wsparcia dla matek, które czują się samotne, bezradne w wychowywaniu dzieci. Współpraca w konstruowaniu strategii pomocy dziecku.
 • Praca z dzieckiem leworęcznym na terenie domu, rozpoczynającym naukę szkolną.
 • „Moje dziecko brzydko pisze” - praca z dzieckiem z zaburzoną grafomotoryką.
 • Działalność informacyjno-profilaktyczna.

Zapraszamy we wtorki w godzinach: 17:00-18:00

Prowadząca:

Stanisława Krasowska - pedagog, terapeuta pedagogiczny
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

XV edycja – spotkanie organizacyjne

Zapraszamy rodziców (zapisanych na listę) na 40-minutowe obowiązkowe spotkanie organizacyjne, które odbędzie się we wtorek 1 października 2019 roku o godzinie 17:15. Przedstawimy Państwu tematykę, przebieg i organizację warsztatu oraz ustalimy terminy spotkań.

Pierwsze zajęcia XV edycji „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” odbędą się we wtorek 8 października 2019 roku, w godzinach 16:30–19:30.

Prowadzące:

dr Dorota Sikora - pedagog, psycholog
mgr Ewa Korol-Kozak - psycholog
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW XV edycja

trwają zapisy do grupy - zajęcia rozpoczną się w październiku 2019 roku

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest ofertą spotkań, których celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Zapraszamy rodziców, nauczycieli i wychowawców, którzy szukają sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Cykl zajęć obejmuje 10 spotkań (po 3 godz. zegarowe), które odbywają się we wtorki w godzinach 16:30–19:30.

Tematyka:

 • rozwijanie prawidłowej komunikacji z dzieckiem
 • budowanie poczucia własnej wartości dziecka
 • rozpoznawanie, wyrażanie, akceptowanie uczuć i emocji
 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
 • kształtowanie pożądanych zachowań dziecka
 • zachęcanie dziecka do współpracy
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i problemów
 • wyciąganie konsekwencji adekwatnych do przewinienia dziecka
 • zachęcanie dziecka do samodzielności i odpowiedzialności
 • uwalnianie dziecka od „etykietek” przyklejonych w domu i w szkole
 • udzielanie dobrych pochwał

Uczestnicy proszeni są o posiadanie słowników ortograficznych.

Prowadzące:

dr Dorota Sikora - pedagog, psycholog
mgr Ewa Korol-Kozak - psycholog

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
81 741-09-30 lub 501-370-090, poczta@zp3.lublin.eu
„LEWA RĘKA RYSUJE I PISZE ”
DLA UCZNIÓW KLAS I

w roku szkolnym 2019/2020

Zajęcia będą się odbywać we wtorki o godzinie 16:00, w gabinecie nr 6.
Terminy:

 1. 8 października 2019
 2. 5 listopada 2019
 3. 3 grudnia 2019
 4. 14 stycznia 2020
 5. 11 lutego 2020
 6. 10 marca 2020
 7. 7 kwietnia 2020
 8. 5 maja 2020
 9. 2 czerwca 2020
 10. 30 czerwca 2020

Uczestnicy proszeni są o posiadanie słowników ortograficznych.

Prowadząca:

Beata Wójtowicz - pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
81 741-09-30 lub 501-370-090, poczta@zp3.lublin.eu
„MINI - TRENING ORTOGRAFICZNY”
DLA UCZNIÓW KLAS IV

w roku szkolnym 2019/2020

Zajęcia będą się odbywać we wtorki o godzinie 16:00, w gabinecie nr 6.
Terminy:

 1. 29 października 2019
 2. 26 listopada 2019
 3. 7 stycznia 2020
 4. 4 lutego 2020
 5. 3 marca 2020
 6. 28 kwietnia 2020
 7. 26 maja 2020
 8. 23 czerwca 2020

Uczestnicy proszeni są o posiadanie słowników ortograficznych.

Prowadząca:

Beata Wójtowicz - pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
81 741-09-30 lub 501-370-090, poczta@zp3.lublin.eu
ZAJĘCIA BAJKOTERAPII DLA DZIECI

„Kolorowy Świat Dziecka”

Na terenie Zespołu Poradni nr 3 w Lublinie w okresie od września do grudnia 2019 roku będą organizowane zajęcia dla dzieci pt.: „Kolorowy Świat Dziecka”.
Jest to program ukierunkowany na wzmacnianie istotnych czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi. Główne zadania to:

 • modelowanie właściwych zachowań,
 • rozpoznawanie wpływów społecznych, szczególnie negatywnych zachowań osób dorosłych i rówieśniczych,
 • funkcjonowanie dziecka w grupie społecznej i jej interakcje,
 • kreowanie postaw asertywnych,
 • własne i cudze stany emocjonalne.

Świat bajek to doskonały sposób na rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, przełamywania schematów i stereotypów, budowania poczucia własnej wartości. Jest to zadanie realizowane z funduszy GPPIRPA UM w Lublinie pt. „Realizacja programów edukacyjnych w zakresie radzenia sobie z emocjami i z zachowaniami agresywnymi oraz budowania relacji interpersonalnych oraz wykształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów”.

Bajkoterapia ma formę cyklicznych spotkań z dziećmi, które odbywają się raz w tygodniu (piątki): od godziny 15:00 do 17:00 lub 18:00, metodą pracy grupowej, na terenie Zespołu Poradni Nr 3 w Lublinie, w sali nr 2.

Harmonogram zajęć:

 • 6 września 2019 – godzina 15:00 - spotkanie organizacyjne z rodzicami
 • 13 września 2019 – 15:00-17:00
 • 4 października 2019 – 15:00-18:00
 • 11 października 2019- 15:00-17:00
 • 18 października 2019 – 15:00-18:00
 • 25 października 2019 – 15:00-17:00
 • 31 października 2019 - 15:00-18:00
 • 8 listopada 2019 – 15:00-17:00
 • 15 listopada 2019 – 15:00-17:00
 • 22 listopada 2019 – 15:00-18:00
 • 29 listopada 2019 – 15:00-17:00
 • 6 grudnia 2019 – 15:00-18:00
 • 13 grudnia 2019- 15:00-18:00

Prowadząca:

Beata Wójtowicz - pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
81 741-09-30 lub 501-370-090, poczta@zp3.lublin.eu
AKTUALNOŚCI 2018/2019ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI

w okresie wakacyjnym

Zapraszamy dzieci na zajęcia grupowe, które odbywają się w lipcu na terenie Zespołu Poradni nr 3:

 • Emocje. Miny, gesty, postawa – zajęcia dla dzieci klas „0” oraz I-III – terminy:
  1 lipca oraz 9 lipca, w godzinach: 10:00-12:00
 • Czytanie ze zrozumieniem – zajęcia dla dzieci klas IV-VI – terminy: 5 lipca oraz 12 lipca: w godzinach: 12.00-14.00

Prowadzące:

Beata Wójtowicz - pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy
dr Dorota Sikora - pedagog, psycholog

Zapraszamy bezpośrednio na zajęcia, bez zapisów.
OGŁOSZENIE

godziny pracy Zespołu Poradni nr 3 w lipcu i w sierpniu

Uprzejmie informujemy, że w lipcu i w sierpniu Zespół Poradni będzie otwarty w godzinach: 8.00- 16.00. Szczegółowe informacje dotyczące godzin pracy specjalistów znajdują się zakładce Grafik.
ZAJĘCIA BAJKOTERAPII DLA DZIECI

"Kolorowy Świat Dziecka"

Na terenie Zespołu Poradni nr 3 w Lublinie w okresie od września do grudnia 2019 roku będą organizowane zajęcia dla dzieci pt.: „Kolorowy Świat Dziecka”.

Jest to program ukierunkowany na wzmacnianie istotnych czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi. Główne zadania to:

 • modelowanie właściwych zachowań,
 • rozpoznawanie wpływów społecznych, szczególnie negatywnych zachowań osób dorosłych i rówieśniczych,
 • funkcjonowanie dziecka w grupie społecznej i jej interakcje,
 • kreowanie postaw asertywnych,
 • własne i cudze stany emocjonalne.

Świat bajek to doskonały sposób na rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, przełamywania schematów i stereotypów, budowania poczucia własnej wartości.

Jest to zadanie realizowane z funduszy GPPIRPA UM w Lublinie pt. „Realizacja programów edukacyjnych w zakresie radzenia sobie z emocjami i z zachowaniami agresywnymi oraz budowania relacji interpersonalnych oraz wykształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów”.

Harmonogram zajęć zostanie podany do informacji 2 września 2019r.

Zapraszamy dzieci na zajęcia bajkoterapii.

Prowadząca:

Beata Wójtowicz - pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy


Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
81 741-09-30 lub 501-370-090, poczta@zp3.lublin.eu
OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 czerwca 2019 roku Zespół Poradni nr 3 będzie nieczynny.
RADA PEDAGOGICZNA -
KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH DZIECI
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM – UJĘCIE PRAKTYCZNE

W ramach projektu „Kompetentne wsparcie sukcesem szkoły”” 20 maja 2019 roku w Przedszkolu nr 56, odbyła się Rada Pedagogiczna dla nauczycieli i wychowawców: „Kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym – ujęcie praktyczne”.

Prowadzące:

Anna Cygan - neurologopeda
Katarzyna Listosz - pedagog specjalny, terapeuta ASD
„Komunikacja, czyli jak mówić, jak słuchać”

zajęcia edukacyjne dla dzieci w Przedszkolu nr 58

Dnia 23 maja 2019 roku w Przedszkolu nr 58 odbyły się warsztaty dla dzieci „Komunikacja, czyli jak mówić, jak słuchać”. Zajęcia miały na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Prowadzące:

Anna Cygan - neurologopeda
Katarzyna Listosz - pedagog specjalny, terapeuta ASD
OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2019 roku Zespół Poradni nr 3 będzie nieczynny.
„Komunikacja, czyli jak mówić, jak słuchać”

zajęcia edukacyjne dla dzieci w Przedszkolu nr 56

Dnia 4 kwietnia 2019 roku w Przedszkolu nr 56 odbyły się warsztaty dla dzieci „Komunikacja, czyli jak mówić, jak słuchać”. Zajęcia miały na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Prowadzące:

Katarzyna Ciopcia - pedagog specjalny, terapeuta ASD
Anna Cygan - neurologopeda
„Komunikacja, czyli jak mówić, jak słuchać”

zajęcia edukacyjne dla dzieci w Przedszkolu nr 75

Dnia 14 marca 2019 roku w Przedszkolu nr 75 odbyły się warsztaty dla dzieci „Komunikacja, czyli jak mówić, jak słuchać”. Zajęcia miały na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Prowadzące:

Katarzyna Ciopcia - pedagog specjalny, terapeuta ASD
Anna Cygan - neurologopeda
ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE

dla uczniów klas drugich w Szkole Podstawowej nr 43

W miesiącach od stycznia do marca 2019 roku, w Szkole Podstawowej nr 43 w klasach drugich, odbywały się zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne uczniów. Dzieci uczyły się, jak budować relacje i czuć się dobrze wśród rówieśników, poznawały elementy konstruktywnej komunikacji oraz sposoby radzenia sobie z emocjami. Spotkania były realizowane w terminach uzgodnionych z wychowawcami klas.

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
BUDOWANIE POZYTYWNEJ SAMOOCENY

dla uczniów klas siódmych w Szkole Podstawowej nr 43

W miesiącach od stycznia do marca 2019 roku, w Szkole Podstawowej nr 43 w klasach siódmych, odbywają się zajęcia warsztatowe, w terminach uzgodnionych z wychowawcami klas. Celem spotkań jest kształtowanie umiejętności wzbudzania refleksji nad samym sobą, rozpoznawania swoich mocnych stron, a poprzez to budowania pozytywnej samooceny.

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
„Komunikacja, czyli jak mówić, jak słuchać”

zajęcia edukacyjne dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 34

Dnia 26 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie, w oddziale przedszkolnym odbędą się warsztaty dla dzieci „Komunikacja, czyli jak mówić, jak słuchać”. Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Prowadzące:

Katarzyna Ciopcia - pedagog specjalny, terapeuta ASD
Anna Cygan - neurologopeda
„KARY CZY KONSEKWENCJE W WYCHOWANIU”

Wykład konwersatoryjny dla rodziców w Przedszkolu nr 75

Dnia 28 stycznia 2019 roku, w ramach projektu Kompetentne wsparcie sukcesem szkoły, w Przedszkolu nr 75 odbyło się spotkanie z rodzicami na temat stosowania kar i konsekwencji w wychowaniu. Uczestnicy mieli również okazję porozmawiać na temat wyznaczania granic w wychowaniu oraz wymienić się swoimi doświadczeniami.

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
„BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI”

warsztaty dla uczniów klas IV-VI w czasie ferii zimowych

Podczas ferii zimowych zapraszamy uczniów klas IV-VI na zajęcia warsztatowe.

Tematyka zajęć:

 1. Poznanie samego siebie.
 2. Bariery komunikacyjne.
 3. Adekwatność samooceny.
 4. Prawa jednostki. Emocje.
 5. Wyrażanie własnego zdania. Myślenie pozytywne.
 6. Odmawianie. Krytyka.
 7. Komunikacja interpersonalna.
 8. Mój wewnętrzny potencjał.
 9. Podsumowanie. Indywidualne konsultacje z dzieckiem i/lub rodzicem.

Warsztaty będą odbywać się w terminie:
11-12-13 lutego 2019, w godzinach 10:00 – 13:00 w gabinecie nr 6.

Prowadząca:

Beata Wójtowicz – pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy

Zapisy: 81 741-09-30 lub 501-370-090, poczta@zp3.lublin.eu
„Doradztwo zawodowe od 1 września 2018 roku ”

Najistotniejsze założenia realizacji doradztwa zawodowego od 01 września 2018 roku (na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16.08.2018 w sprawie doradztwa zawodowego):

 1. Działania z zakresie doradztwa zawodowego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych obejmują preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
 2. Działania z zakresie doradztwa zawodowego w klasach I- VI szkól podstawowych obejmują orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
 3. Działania z zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

W placówkach oświatowych pracują szkolni doradcy zawodowi, którzy realizują te treści w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. Działania doradców z Zespołu Poradni nr 3 w Lublinie stanowią system wspomagania placówek rejonowych.

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkól branżowych, liceów ogólnokształcących i techników:

 • poznanie własnych zasobów
 • świat zawodów i rynek pracy
 • rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
 • planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

Doradcy zawodowi w Zespole Poradni nr 3 oferują:

 • porady i informacje zawodowe indywidualne dla ucznia i jego rodzica
 • diagnozę zdolności i predyspozycji zawodowych
 • spotkania informacyjno – szkoleniowe na terenie placówek
 • współpracę z instytucjami wspierającymi funkcjonowanie rodziny.

Doradcy zawodowi w Zespole Poradni dysponują:

 • testami badającymi cechy osobowości, zainteresowania, predyspozycje zawodowe
 • informacjami o ścieżkach kształcenia, ofercie edukacyjnej ( licea, technika, szkoły branżowe, placówki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) w Lublinie i powiecie lubelskim
 • informatorami o zawodach, opisami zawodów
 • materiałami informacyjnymi o szkolnictwie wyższym
 • multimedialnymi programami doradczymi
 • informacjami o lokalnym rynku pracy, zawodach przyszłościowych
 • publikacjami z zakresu doradztwa zawodowego.

Godziny pracy doradców zawodowych Zespole Poradni nr 3 w Lublinie :

 • mgr Ewelina Cecherz – psycholog, doradca zawodowy:
  • Poniedziałek 8.00 – 12.00
  • Wtorek 14.00 – 18.00
  • Środa 8.00 – 12.00
  • Czwartek 14.00 – 18.00
  • Piątek 8.00 – 12.00
 • mgr Beata Wójtowicz – pedagog, doradca zawodowy:
  • Poniedziałek 8.00 – 12.00
  • Wtorek 8.00 – 12.00
  • Środa 14.00 – 18.00
  • Czwartek 14.00 – 18.00
  • Piątek 12.00 – 16.00

Zapraszamy uczniów i ich rodziców na spotkanie z doradcą zawodowym w poradni, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu: tel. 81 741 09 30; 501 37 00 90.

Przydatne linki:

 1. https://www.kuratorium.lublin.pl/ rodzice i uczniowie/ informator o szkołach
 2. http://lckziu.pl/ doradca zawodowy
 3. https://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/
 4. https://doradztwo.ore.edu.pl/narzedzia-diagnostyczne-dla-doradcow-zawodowych/
 5. http://wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/search/wizard
 6. https://rspo.men.gov.pl/
 7. https://www.ore.edu.pl/2017/01/sciezka-ksztalcenia
 8. https://barometrzawodow.pl/pl/lubelskie
 9. https://www.16personalities.com/pl/osobowosc-esfj
 10. http://logos.warszawa.pl/test/index.php
 11. http://labirynt-zawodow.progra.pl/
 12. http://www.e-zamek.pl/ test predyspozycji zawodowych
 13. https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications

Opracowała:

B. Wójtowicz
„MOJE GRAFY”

zajęcia dla uczniów z zaburzoną grafomotoryką z klas I-III

Zapraszamy uczniów z klas I-III z zaburzoną grafomotoryką na grupowe zajęcia, które odbywają się na terenie poradni w każdy wtorek, w godzinach 14:15-15:00, pokój 10.

Prowadząca:

Stanisława Krasowska – pedagog, terapeuta pedagogiczny
„BUDOWANIE RELACJI WSPIERAJĄCEJ W KONTAKCIE Z UCZNIEM”

warsztat z elementami wykładu konwersatoryjnego dla nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 16

W dniach 13 i 14 listopada 2018 roku, w godzinach 16:45-18:15, odbędą się spotkania warsztatowe dla nauczycieli. Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności wychowawczych oraz poszukiwanie sposobów budowania konstruktywnych, wspierających relacji z uczniem.

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE

dla uczniów klasy III i IV w Szkole Podstawowej nr 45

W dniach od 14 listopada do 12 grudnia 2018 roku, w Szkole Podstawowej nr 45, odbywać się będą zajęcia kształtujące umiejętności emocjonalno-społeczne uczniów. Terminy spotkań zostały uzgodnione z wychowawcami klas.

Prowadzące:

Ewelina Cecherz – psycholog
dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH ”

warsztaty dla rodziców uczniów klasy III w Szkole Podstawowej nr 45

W dniach 15 i 22 listopada 2018 roku, w godzinach 17:00-18:00, odbędą się spotkania warsztatowe dla rodziców uczniów klasy III. Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności wychowawczych oraz poszukiwanie sposobów budowania konstruktywnych, wspierających relacji z dzieckiem.

Prowadzące:

Ewelina Cecherz – psycholog
dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
„METODY SKUTECZNEGO UCZENIA SIĘ”

prelekcja dla rodziców i uczniów klas IV w Szkole Podstawowej nr 34

W poniedziałek 5 listopada 2018 roku o godzinie 17:00, odbędzie się prelekcja dla rodziców i uczniów klas czwartych. Problematyka spotkania dotyczy metod skutecznego uczenia się.

Prowadząca:

Stanisława Krasowska – pedagog, terapeuta pedagogiczny
ZAJĘCIA INTEGRACYJNO-WYCHOWAWCZE

dla uczniów klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 45

Dnia 26 października 2018 roku, odbyły się zajęcia dla uczniów klasy pierwszej, których celem było lepsze wzajemne poznanie się oraz wspólne wypracowanie zasad budowania dobrych relacji w klasie.

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM – RADA PEDAGOGICZNA

Dnia 18 października o godz. 16:15, na terenie Przedszkola nr 58, odbędzie się Rada Pedagogiczna dla nauczycieli i wychowawców na temat kształtowania kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym.

Prowadząca:

Katarzyna Ciopcia – pedagog specjalny, terapeuta ASD
Anna Cygan – neurologopeda
KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM – RADA PEDAGOGICZNA

Dnia 10 października o godz. 16:30, na terenie Przedszkola nr 56, odbędzie się Rada Pedagogiczna dla nauczycieli i wychowawców na temat kształtowania kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym.

Prowadząca:

Katarzyna Ciopcia – pedagog specjalny, terapeuta ASD
Anna Cygan – neurologopeda
KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM – RADA PEDAGOGICZNA

Dnia 25 października o godz. 16:30, na terenie Przedszkola nr 75, odbędzie się Rada Pedagogiczna dla nauczycieli i wychowawców na temat kształtowania kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym.

Prowadząca:

Katarzyna Ciopcia – pedagog specjalny, terapeuta ASD
Anna Cygan – neurologopeda
„KONFLIKTY I SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA”, ”MEDIACJA RÓWIEŚNICZA I SZKOLNA”, „KLUCZ DO UCZENIA SIĘ, CZYLI O METODACH EFEKTYWNEJ NAUKI”

zajęcia warsztatowe dla klas IV – VII w Szkole Podstawowej nr 45

Od października 2018 roku do stycznia 2019 roku, w Szkole Podstawowej nr 45, odbywać się będą zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV – VII. Zajęcia zostaną przeprowadzone w terminach uzgodnionych z wychowawcami klas.

Prowadząca:

Bożena Suryś – psycholog, mediator
PUNKT KONSULTACYJNY DLA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW

w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

W dniach 8 i 22 października 2018 roku w godzinach od 14:00 do 18:00, dyżur konsultacyjny będzie pełniła Bożena Suryś – psycholog, mediator.

Zapraszamy:

 • uczniów – w godzinach: 14:00 – 15:00
 • nauczycieli – w godzinach: 15:00- 16:00
 • rodziców oraz opiekunów – w godzinach: 16:00- 18:00
Międzynarodowy Dzień Mediacji w Zespole Szkół
przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie

W dniu 18.10.2018 roku odbędzie się spotkanie warsztatowe, na terenie Zespołu Szkół przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie, z wybranymi uczniami mającymi predyspozycje do rozwiązywania konfliktów rówieśniczych bez przemocy.

Treść zajęć:

 • podstawy komunikacji interpersonalnej;
 • konflikty – rozwiązywanie;
 • procesy grupowe; techniki negocjacji;
 • sąd, arbitraż, facylitacje, negocjacje, mediacje – formy rozwiązywania konfliktów;
 • symulacje mediacji.

Prowadząca:

Bożena Suryś – psycholog, mediator
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

XIV edycja

W poniedziałek 1 października 2018 roku o godzinie 16:30 odbyło się spotkanie organizacyjne XIV edycji Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Przedstawiona została tematyka, przebieg i organizacja warsztatów oraz ustalone terminy spotkań.

Spotkania odbywają się w poniedziałki w godzinach 16:40 – 19:40

Terminy spotkań:

 • 8 października
 • 15 października
 • 22 października
 • 29 października
 • 5 listopada
 • 12 listopada
 • 19 listopada
 • 26 listopada
 • 3 grudnia
 • 10 grudnia

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

XIV edycja – spotkanie organizacyjne

Zapraszamy rodziców (zapisanych na listę) na 40-minutowe obowiązkowe spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w poniedziałek 1 października 2018 roku o godzinie 16:30. Przedstawimy Państwu tematykę, przebieg i organizację warsztatu oraz ustalimy terminy spotkań.

Można jeszcze dołączyć do grupy. Mamy ostatnie wolne miejsca.

Pierwsze zajęcia XIV edycji „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” odbędą się 8 października 2018 roku w godzinach 16:30–19:30.

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
„TAJEMNICZY OGRÓD”

bajkoterapia dla dzieci

Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia bajkoterapii. Założeniem zajęć jest rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności społecznych i emocjonalnych, twórczego myślenia, kształtowanie samooceny i samokontroli, rozwijanie umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji.

W programie zajęć:

 • bajka w adaptacji filmowej, słuchowisko,
 • prace rysunkowe,
 • gry i zabawy stolikowe,
 • wizualizacja, relaksacja.

Zajęcia bajkoterapii odbywają się w każdy wtorek (od 11 września), w godzinach 15:00-17:00 na terenie naszej poradni - sala 2 i 10. Przyjęcia dzieci trwają cały rok szkolny.

Zapisy osobiście lub telefonicznie 81 741-09-30 lub 501-370-090.

Prowadzące:

Danuta Petruczynik – psycholog

Stanisława Krasowska – pedagog
„MINI - TRENING ORTOGRAFICZNY”

DLA UCZNIÓW KLAS IV

Warsztaty będą odbywać się w następujących terminach:

26 września, 24 października, 21 listopada, 9 stycznia, 6 lutego, 6 marca, 3 kwietnia, 8 maja, 5 czerwca, 29 czerwca (środa); godzina 16:00 w gabinecie nr 6.

Uczestnicy proszeni są o posiadanie słowników ortograficznych.

Prowadząca:

Beata Wójtowicz – pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy

Zapisy: 81 741-09-30 lub 501-370-090, poczta@zp3.lublin.eu
„LEWA RĘKA RYSUJE I PISZE”

DLA UCZNIÓW KLAS I

Warsztaty dla dzieci leworęcznych będą odbywać się w następujących terminach:

3 października, 31 października, 28 listopada, 19 grudnia, 23 stycznia, 20 lutego, 20 marca, 17 kwietnia, 22 maja, 19 czerwca (środa); godzina 16.00 w gabinecie nr 6.

Prowadząca:

Beata Wójtowicz – pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy

Zapisy: 81 741-09-30 lub 501-370-090, poczta@zp3.lublin.eu
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW XIV edycja

trwają zapisy do grupy - zajęcia rozpoczną się w październiku 2018 roku

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest ofertą spotkań, których celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Zapraszamy rodziców, nauczycieli i wychowawców, którzy szukają sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Cykl zajęć obejmuje 10 spotkań (po 3 godz. zegarowe), które odbywają się w poniedziałki w godzinach 16:30–19:30.

Tematyka:

 • rozwijanie prawidłowej komunikacji z dzieckiem
 • budowanie poczucia własnej wartości dziecka
 • rozpoznawanie, wyrażanie, akceptowanie uczuć i emocji
 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
 • kształtowanie pożądanych zachowań dziecka
 • zachęcanie dziecka do współpracy
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i problemów
 • wyciąganie konsekwencji adekwatnych do przewinienia dziecka
 • zachęcanie dziecka do samodzielności i odpowiedzialności
 • uwalnianie dziecka od „etykietek” przyklejonych w domu i w szkole
 • udzielanie dobrych pochwał

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
Tel. 81 741 09 30, 501 370 090, dorota.sikora@zp3.lublin.eu
AKTUALNOŚCI 2017/2018OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w miesiącach wakacyjnych - lipiec i sierpień 2018 roku pracownicy Zespołu Poradni nr 3 będą pracować w godzinach 8.00 - 16.00.
WYKŁAD KONWERSATORYJNY DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

w Szkole Podstawowej nr 34

Dnia 7 czerwca 2018 roku, o godzinie 16:00, odbyło się spotkanie z rodzicami i nauczycielami przyszłych uczniów klas pierwszych. Poruszane problemy dotyczyły uwarunkowań procesu wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem postaw rodzicielskich. Wskazano również na wartości, będące filarem oddziaływań wychowawczych.

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
„RELACJE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ”

zajęcia dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 43

Dnia 6 czerwca 2018 roku, w godzinach 10:00-13:00, odbędą się zajęcia dla uczniów klas piątych, na temat budowania konstruktywnych relacji w grupie rówieśniczej.

Prowadząca:

Danuta Petruczynik – psycholog
„MŁODZI MEDIATORZY”

dla uczniów Zespołu Szkół przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie

Dnia 22 maja 2018 roku, odbyło się spotkanie warsztatowe, na terenie Zespołu Szkół przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie, z wybranymi uczniami mającymi predyspozycje do rozwiązywania konfliktów rówieśniczych bez przemocy.

Treść zajęć:

 • podstawy komunikacji interpersonalnej;
 • konflikty – rozwiązywanie;
 • procesy grupowe; techniki negocjacji;
 • sąd, arbitraż, facylitacje, negocjacje, mediacje – formy rozwiązywania konfliktów;
 • symulacje mediacji.

Prowadząca:

Bożena Suryś – psycholog, mediator
ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI EMOCJONALNO-SPOŁECZNE

zajęcia dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 16

W miesiącach od maja do czerwca 2018 roku, w Szkole Podstawowej nr 16, odbywają się zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne, dla uczniów klasy czwartej. Spotkania prowadzone są w terminach uzgodnionych z wychowawcą.

Prowadzące:

Ewelina Cecherz – psycholog

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
„BUDOWANIE KONSTRUKTYWNYCH RELACJI W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ”

zajęcia warsztatowe dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 34

Dnia 18 maja 2018 roku, w godzinach: 13:35-15:10, w Szkole Podstawowej nr 34, odbyły się zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne, dla uczniów klasy trzeciej. Dzieci uczyły się, jak szanować granice własne oraz innych osób oraz poznały podstawowe zasady dobrej komunikacji.

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
„BUDOWANIE EMPATII I WSPÓŁPRACY W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ”

zajęcia warsztatowe dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 34

Dnia 10 maja 2018 roku, w godzinach: 12:35-14:20, w Szkole Podstawowej nr 34, odbyły się zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne, dla uczniów klasy piątej. Tematyka warsztatów dotyczyła empatii oraz współpracy w grupie, jako ważnych aspektów w budowaniu konstruktywnych relacji interpersonalnych.

Prowadzące:

Maria Rożnowska – psycholog, psychoterapeuta

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
„PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI SŁOWNEJ I FIZYCZNEJ W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ”

zajęcia dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 43

Dnia 16 maja 2018 roku, w godzinach 9:30-12:30, odbędą się zajęcia dla uczniów klas drugich, na temat przeciwdziałania agresji słownej i fizycznej w grupie rówieśniczej.

Prowadząca:

Danuta Petruczynik – psycholog
„BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ”

program z zakresu profilaktyki zdrowotnej
dla słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie

Realizacja programu - w dniu 17 kwietnia 2018 roku, o godzinie 12:00

Prowadząca:

Stanisława Krasowska – pedagog
„PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI SŁOWNEJ I FIZYCZNEJ W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ”

zajęcia dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 43

Dnia 5 kwietnia 2018 roku, w godzinach 12:00-14:00, odbędą się zajęcia dla uczniów klas drugich, na temat przeciwdziałania agresji słownej i fizycznej w grupie rówieśniczej.

Prowadząca:

Danuta Petruczynik – psycholog
„BUDOWANIE KONSTRUKTYWNYCH RELACJI W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ”

zajęcia dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 34

Dnia 4 kwietnia 2018 roku, w godzinach 12:35-14:20, odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy trzeciej. Dzieci uczyły się, jak szanować uczucia i granice swoje oraz innych osób, słuchać się wzajemnie, a także porozumiewać używając komunikatu JA.

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że dnia 30.03.2018 roku (piątek) Zespół Poradni nr 3 będzie czynny w godzinach 8.00 – 12.00. Przepraszamy za niedogodności.
KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM W CZASIE ZAJĘĆ OTWARTYCH DLA RODZICÓW

w Przedszkolu nr 76

Dnia 21 marca w godzinach 8:30-12:30, w czasie zajęć otwartych dla rodziców, zapraszamy do skorzystania z konsultacji z Panią Danutą Petruczynik – psychologiem Zespołu Poradni nr 3 w Lublinie – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6.
„KLUCZ DO UCZENIA SIĘ”

zajęcia dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 45

Dnia 8 marca 2018 roku, w klasach VIIa i VIc, odbyły się zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności uczenia się.

Następne spotkania zaplanowane są w dniach: 4 kwietnia 2018 roku – klasy Va, Vb oraz 11 kwietnia 2018 roku – klasy IVa, IVb, IVd.

Prowadząca:

Bożena Suryś – psycholog, mediator
„PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI SŁOWNEJ I FIZYCZNEJ W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ”

zajęcia dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 43

Dnia 15 marca 2018 roku, w godzinach 10:00-13:00, odbędą się zajęcia dla uczniów klas trzecich, na temat przeciwdziałania agresji słownej i fizycznej w grupie rówieśniczej.

Prowadząca:

Danuta Petruczynik – psycholog
ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI EMOCJONALNO-SPOŁECZNE

dla uczniów klas IV w Szkole Podstawowej nr 45

W dniach od 20 lutego do 14 marca 2018 roku, w Szkole Podstawowej nr 45, odbywają się zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne uczniów. Spotkania prowadzone są w terminach uzgodnionych z wychowawcami klas czwartych.

Prowadzące:

Ewelina Cecherz – psycholog

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
„DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA”

prelekcja dla rodziców w Szkole Podstawowej nr 34

W dniu 6 marca 2018 roku o godzinie 16:00, w Szkole Podstawowej nr 34, odbędzie się prelekcja dla rodziców na temat dojrzałości szkolnej. Zapraszamy rodziców dzieci oddziału przedszkolnego.

Prowadząca:

Stanisława Krasowska – pedagog, terapeuta pedagogiczny
„DOSKONALENIE ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH POPRZEZ TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ”

spotkanie dla rodziców w Szkole Podstawowej nr 16

W dniu 7 marca 2018 roku o godzinie 18:00, w Szkole Podstawowej nr 16, odbędzie się spotkanie dla rodziców uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Stanisława Krasowska – pedagog, terapeuta pedagogiczny
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

XIII edycja

W środę 21 lutego 2018 roku o godzinie 17:00 odbyło się spotkanie organizacyjne XIII edycji Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. rzedstawiona została tematyka, przebieg i organizacja warsztatów oraz ustalone terminy spotkań.

Spotkania odbywają się w poniedziałki w godzinach 16.40 - 19.40

  Terminy spotkań:
 • 26 lutego
 • 5 marca
 • 12 marca
 • 19 marca
 • 26 marca
 • 9 kwietnia
 • 16 kwietnia
 • 23 kwietnia
 • 7 maja
 • 14 maja

Prowadząca:

dr Dorota Sikora - pedagog, psycholog
„LEWA RĘKA RYSUJE I PISZE ”
DLA UCZNIÓW KLAS I

II semestr   rok szk. 2017/2018

Warsztaty dla dzieci leworęcznych będą odbywać się w następujących terminach:

9 marca, 6 kwietnia, 27 kwietnia, 25 maja, 22 czerwca 2018 roku (piątek),  godzina 17:00  w gabinecie nr 6.

Prowadząca:

Beata Wójtowicz – pedagog, terapeuta pedagogiczny

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):

81 741-09-30 lub 501-370-090, poczta@zp3.lublin.eu
 „MINI - TRENING ORTOGRAFICZNY”

DLA UCZNIÓW KLAS IV
II semestr   rok szk. 2017/2018

Warsztaty będą odbywać się w następujących terminach:

23 lutego, 16 marca, 13 kwietnia, 11 maja, 8 czerwca, 29 czerwca 2018 roku (piątek), godzina 17:00  w gabinecie nr 6.

Uczestnicyproszeni są o posiadanie słowników ortograficznych.

Prowadząca:

Beata Wójtowicz – pedagog, terapeuta pedagogiczny

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):

81 741-09-30 lub 501-370-090, poczta@zp3.lublin.eu
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

XIII edycja – spotkanie organizacyjne

Zapraszamy rodziców (zapisanych na listę) na 40-minutowe obowiązkowe spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w środę 21 lutego 2018 roku o godzinie 17:00. Przedstawimy Państwu tematykę, przebieg i organizację warsztatu oraz ustalimy terminy spotkań.

Pierwsze zajęcia XIII edycji „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” odbędą się 26 lutego 2018 roku w godzinach 16:30–19:30.

Prowadząca:

dr Dorota Sikora, pedagog, psycholog
„W ZGODZIE ZE SOBĄ I Z INNYMI”

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno -  społeczne
dla uczniów klas IV-VI

Cykl spotkań obejmuje 8 warsztatów po 60 minut. Pierwsze zajęcia od będą się dnia 23 lutego 2018 roku, w godzinach: 15:00-16:00 - na terenie poradni.

Celem zajęć jest:

 • zdobywanie umiejętności w zakresie komunikacji, podejmowania decyzji, asertywności, rozwiązywania konfliktów;
 • dawanie uczniom możliwości odreagowywania nagromadzonych napięć dzięki stwarzaniu atmosfery bezpieczeństwa i oparcia w grupie;
 • zaproponowanie alternatywy dla negatywnych wzorców zachowania;
 • zapoznanie uczniów z różnymi metodami pokonywania stresu, ukazanie pozytywnych sposobów radzenia sobie z nim.

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog

ZAPRASZAMY RODZICÓW NA SPOTKANIE INFORMACYJNE, które odbędzie dnia 21 lutego 2018 roku o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej poradni

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):

Tel. 81 741 09 30, 501 370 090, dorota.sikora@zp3.lublin.eu
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW XIII edycja

trwają zapisy do grupy - zajęcia rozpoczną się w lutym 2018 roku

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest ofertą spotkań, których celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Zapraszamy rodziców, nauczycieli i wychowawców, którzy szukają sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Cykl zajęć obejmuje 10 spotkań (po 3 godziny zegarowe), które odbywają się w poniedziałki w godzinach 16:30–19:30.

Tematyka:

 • rozwijanie prawidłowej komunikacji z dzieckiem
 • budowanie poczucia własnej wartości dziecka
 • rozpoznawanie, wyrażanie, akceptowanie uczuć i emocji
 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
 • kształtowanie pożądanych zachowań dziecka
 • zachęcanie dziecka do współpracy
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i problemów
 • wyciąganie konsekwencji adekwatnych do przewinienia dziecka
 • zachęcanie dziecka do samodzielności i odpowiedzialności
 • uwalnianie dziecka od „etykietek” przyklejonych w domu i w szkole
 • udzielanie dobrych pochwał

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):

Tel. 81 741 09 30, 501 370 090, dorota.sikora@zp3.lublin.eu
„PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI SŁOWNEJ I FIZYCZNEJ
W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ”

zajęcia dla uczniów
w Szkole Podstawowej nr 43

Dnia 25 stycznia 2018 roku, w godzinach 10:00-13:00, odbędą się zajęcia dla uczniów klas trzecich, na temat przeciwdziałania agresji słownej i fizycznej w grupie rówieśniczej.

Prowadząca:

Danuta Petruczynik – psycholog
„WARTO BYĆ KUMPLEM”

zajęcia dla uczniów klasy trzeciej w Szkole Podstawowej nr 45

Dnia 24 stycznia 2018 roku, odbyły się zajęcia dla uczniów klasy trzeciej, których celem było przeciwdziałanie agresji oraz budowanie konstruktywnych relacji w grupie rówieśniczej.

Prowadzące:

Ewelina Cecherz – psycholog

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
„PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI SŁOWNEJ”

zajęcia dla uczniów
w Szkole Podstawowej nr 43

Dnia 10 stycznia 2018 roku, w godzinach 11:00-14:00, odbędą się zajęcia dla uczniów klas trzecich, na temat przeciwdziałania agresji słownej.

Prowadząca:

Danuta Petruczynik – psycholog
AKADEMIA RODZICA

warsztaty dla rodziców
w Przedszkolu nr 2

Dnia 4 stycznia 2017 roku, w godzinach 16:00-17:00, na terenie Przedszkola nr 2, odbędzie się pierwsze, z cyklu spotkań dla rodziców, w ramach programu Akademia Rodzica.

Terminy i tematyka warsztatów:

 • 4 stycznia 2018 roku - Szczęśliwy rodzic - szczęśliwe dziecko
 • 11 stycznia 2018 roku - Postawy rodzicielskie i ich związek z funkcjonowaniem dziecka
 • 18 stycznia 2018 roku -  Kiedy pozwolić, kiedy zabronić? Wyznaczanie granic w wychowaniu
 • 1 lutego 2018 roku - Kary czy konsekwencje w wychowaniu?
 • 8 lutego 2018 roku - Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka

Zapraszamy rodziców do udziału w spotkaniach.

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
„Trening uważności i spokój żabki”

zajęcia dla dzieci grupy przedszkolne
w Szkole Podstawowej nr 48

Jest to cykl spotkań, które odbywają się co drugi tydzień w piątki o godzinie 10:00, na terenie Szkoły Podstawowej nr 48.

Zajęcia pomagają dzieciom rozwiać niepokój, poprawić koncentrację i poradzić sobie z trudnymi emocjami.

Uczą sposobów na:

 •     uciszanie myśli, które nie dają nic poza zmartwieniami,
 •     bycie miłym dla świata i otaczających nas ludzi,
 •     radzenie sobie z tym, że czegoś nie można dostać.

Terminy zajęć:

 •     24.11.2017                    
 •     08.12.2017
 •     15.12.2017
 •     05.01.2018
 •     19.01.2018
 •     16.02.2018
 •     02.03.2018
 •     16.03.2018
 •     06.04.2018
 •     13.04.2018
 •     27.04.2018
 •     11.05.2018
 •     25.05.2018
 •     08.06.2018

Prowadząca:

Bożena Suryś – psycholog, mediator
ZAJĘCIA ORTOGRAFICZNE I TRENING UWAŻNOŚCI

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 48

Zajęcia grupowe dla uczniów klasy VII
mających trudności w poprawnym pisaniu, czytaniu, rozumieniu treści, koncentracji i kontroli uwagi

Zajęcia ortograficzne i trening uważności, to cykl spotkań dla uczniów, które odbywają się co drugi tydzień w piątki o godzinie 9:10, na terenie Szkoły Podstawowej nr 48.

Terminy zajęć:

 •     24.11.2017                    
 •     08.12.2017
 •     15.12.2017
 •     05.01.2018
 •     19.01.2018
 •     16.02.2018
 •     02.03.2018
 •     16.03.2018
 •     06.04.2018
 •     13.04.2018
 •     27.04.2018
 •     11.05.2018
 •     25.05.2018
 •     08.06.2018

Zajęcia mają na celu:

 • poznawanie zasad ortograficznych i praktyczne ich stosowanie w różnych technikach pisania,
 • ćwiczenia grafomotoryki w celu poprawienia staranności i estetyki pisma,
 • usprawnianie techniki, tempa i rozumienia czytanych tekstów,
 • doskonalenie koncentracji, podzielności uwagi,
 • osiąganie spokoju i równowagi,
 • poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami,
 • uczenie współpracy w grupie.

Prowadząca:

Bożena Suryś – psycholog, mediator
PUNKTY KONSULTACYJNE
DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW

w Szkole Podstawowej nr 48

Dyżury odbywają się w godzinach: 16:00- 18:00, w następujących terminach:

 • 13.11.2017
 • 04.12.2017
 • 22.01.2018
 • 12.03.2018
 • 16.05.2018

Prowadząca:

Bożena Suryś – psycholog, mediator
„KLUCZ DO UCZENIA SIĘ, CZYLI O METODACH EFEKTYWNEJ NAUKI”,
„MEDIACJA RÓWIEŚNICZA I SZKOLNA”

zajęcia warsztatowe dla klas III – VII
w Szkole Podstawowej nr 48

Od grudnia 2017 roku do maja 2018 roku, w Szkole Podstawowej  nr 48, odbywać się będą zajęcia warsztatowe dla uczniów klas III – VII. Zajęcia zostaną przeprowadzone w terminach uzgodnionych z wychowawcami klas.

Prowadząca:

Bożena Suryś – psycholog, mediator
„KONFLIKTY I SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA”,
”MEDIACJA RÓWIEŚNICZA I SZKOLNA”,
„ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIELETNICH”

zajęcia warsztatowe dla klas III – VII
w Szkole Podstawowej nr 45

Od grudnia 2017 roku do maja 2018 roku, w Szkole Podstawowej  nr 45, odbywać się będą zajęcia warsztatowe dla uczniów klas III – VII. Zajęcia zostaną przeprowadzone w terminach uzgodnionych z wychowawcami klas.

Prowadząca:

Bożena Suryś – psycholog, mediator
„KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA”,
„SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW”,
”MEDIACJA, CZYLI RZECZ O SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ”,
„ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIELETNICH”,
„KLUCZ DO UCZENIA SIĘ”

zajęcia warsztatowe dla klas I – IV
w Zespole Szkół nr 5

Od grudnia  2017 roku do maja 2018 roku, w Zespole Szkół nr 5, odbywać się będą zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I – IV. Zajęcia zostaną przeprowadzone w terminach uzgodnionych z wychowawcami klas.

Prowadząca:

Bożena Suryś – psycholog, mediator
SZKOLENIOWA RADA PEDAGOGICZNA

w Liceum Ogólnokształcącym nr XIV

Dnia 28 listopada 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym nr XIV, odbyła się szkoleniowa rada pedagogiczna na temat specyficznych trudności w nauce. Spotkanie miało charakter wykładu konwersatoryjnego z prezentacją multimedialną. Nauczyciele chętnie skorzystali z możliwości wzajemnej wymiany doświadczeń na temat omawianych zagadnień.

Prowadzące:

dr Dorota Sikora  – pedagog, psycholog

Ewelina Cecherz - psycholog
„TELEOGŁUPIANIE, CZY TELEROZWIJANIE" – CZYLI  WPŁYW WYSOKICH TECHNOLOGII NA ROZWÓJ MOWY DZIECKA

spotkanie dla rodziców  
w Przedszkolu nr 58

Dnia 28 listopada 2017 roku o godzinie 16:00, w Przedszkolu nr 58, odbyło się spotkanie dla rodziców na temat wpływu wysokich technologii na rozwój mowy dziecka. Celem spotkania było udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak można rozwijać mowę dziecka przy użyciu laptopa czy komputera oraz w jaki sposób i dlaczego należy chronić dzieci przed ich zgubnym wpływem.

Prowadząca:

Anna Cygan – neurologopeda
„KLUCZ DO UCZENIA SIĘ”

zajęcia grupowe dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 48

Dnia 29 listopada 2017 roku, w Szkole Podstawowej nr 48 odbyły się zajęcia grupowe dla uczniów, których celem było:

 • rozwijanie podstawowych umiejętności uczenia się, zdolności koncentracji uwagi,
 • przekazywanie informacji, wiedzy dotyczącej pracy mózgu,
 • uczenie wykorzystywania wiedzy teoretycznej do własnego rozwoju.

Prowadząca:
MŁODZIEŻOWA GRUPA TRENINGOWO – ROZWOJOWA

zajęcia dla uczniów w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

W dniu 20 listopada 2017 roku w godzinach 14.00:14.00 w Zespole Szkół nr 5 w Lublinie przy ulicy Józefa Elsnera 5, odbędzie się pierwsze spotkanie młodzieżowej grupy treningowo - rozwojowej dla uczniów tej szkoły. Grupa ma charakter otwarty.

Co można osiągnąć:

 1. Nabycie umiejętności:
  • radzenia sobie z trudnymi emocjami
  • konstruktywnej komunikacji
  • bycia asertywnym
  • organizowania czasu wolnego
  • kooperacyjnych
 2. Budowanie poczucia własnej wartości.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów.

Terminy spotkań:

 • 20.11.2017, w godzinach: 15:00-16:00
 • 27.11.2017, w godzinach: 15:00-16:00
 • 11.12.2017, w godzinach: 15:00-16:00
 • 18.12.2017, w godzinach: 15:00-16:00
 • 08.01.2018, w godzinach: 15:00-16:00
 • 15.01.2018, w godzinach: 15:00-16:00
 • 12.02.2018, w godzinach: 15:00-16:00
 • 26.02.2018, w godzinach: 15:00-16:00
 • 05.03.2018, w godzinach: 15:00-16:00
 • 19.03.2018, w godzinach: 15:00-16:00
 • 26.03.2018, w godzinach: 15:00-16:00
 • 09.04.2018, w godzinach: 15:00-16:00
 • 23.04.2018, w godzinach: 16:00-15:00
 • 14.05.2018, w godzinach: 16:00-15:00
 • 28.05.2018, w godzinach: 15:00-16:0

Prowadząca:

Bożena Suryś – psycholog, mediator
Zespół Poradni nr 3 zaprasza na
DZIEŃ OTWARTY –7 grudnia 2017 roku

w godzinach od 13.00 do 15.00

Serdecznie zapraszamy dyrektorów, pedagogów szkolnych i psychologów przedszkoli, szkół i placówek oraz rodziców na Dzień Otwarty w Zespole Poradni nr 3

W programie:

13.00 : 13.15 - Powitanie gości przez dyrektora Zespołu Poradni nr 3 w Lublinie dr Bożenę Cioch

13.15 : 14.00 - Efekty projektu “Ku rozwojowi” w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych – prezentacja multimedialna - Współpraca z poradnią w sprawach orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania – prezentacja

14.00 : 15.00 - Świąteczny kiermasz prac uczestników warsztatów Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Lublin

- Zwiedzanie gabinetów specjalistów

- Poczęstunek dla gości

Prosimy o potwierdzenie przybycia telefonicznie lub mailowo do dnia 1 grudnia:

81 741 09 30, 501 370 090 poczta@zp3.lublin.eu
KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI

w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

W Zespole Szkół nr 5 w Lublinie przy ulicy Józefa Elsnera 5, odbywać się będą spotkania konsultacyjne dla nauczycieli tej szkoły.

Zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli.

Terminy konsultacji:

 • 06.11.2017, w godzinach: 14:00-15:00
 • 20.11.2017, w godzinach: 14:00-15:00
 • 27.11.2017, w godzinach: 14:00-15:00
 • 11.12.2017, w godzinach: 14:00-15:00
 • 18.12.2017, w godzinach: 14:00-15:00
 • 08.01.2018, w godzinach: 14:00-15:00
 • 15.01.2018, w godzinach: 14:00-15:00
 • 12.02.2018, w godzinach: 14:00-15:00
 • 26.02.2018, w godzinach: 14:00-15:00
 • 05.03.2018, w godzinach: 14:00-15:00
 • 19.03.2018, w godzinach: 14:00-15:00
 • 26.03.2018, w godzinach: 14:00-15:00
 • 09.04.2018, w godzinach: 14:00-15:00
 • 23.04.2018, w godzinach: 14:00-15:00
 • 14.05.2018, w godzinach: 14:00-15:00
 • 28.05.2018, w godzinach: 14:00-15:00

Prowadząca:

Bożena Suryś – psycholog, mediator
DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

spotkanie edukacyjne z rodzicami
w Szkole Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudskiego

Dnia 14 listopada 2017 roku, w godzinach 17:00-18:00, w Szkole Podstawowej nr 48, odbyło się spotkanie edukacyjne z rodzicami. Celem spotkania było zapoznanie rodziców:

 • z prawidłowościami w rozwoju dziecka sześcioletniego w aspekcie dojrzałości do podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej;
 • z metodami, jakimi rodzice mogą się posłużyć, by wspomagać i stymulować prawidłowy rozwój swoich dzieci we wszystkich sferach.

Prowadzące:

Anna Wysokińska-Tarka - pedagog specjalny, logopeda

Bożena Suryś - psycholog, mediator
„BUDOWANIE RELACJI”

warsztat dla młodzieży
w XIV Liceum Ogólnokształcącym

Dnia 24 listopada 2017 roku, w godzinach 9:50-12:50, na terenie szkoły odbędzie się warsztat skierowany do młodzieży, która:

 • jest w relacji damsko-męskiej
 • poszukuje partnera / partnerki dla siebie
 • rozważa w przyszłości bycie w związku
 • jest zainteresowana tematem związków, relacji

Zagadnienia:

 • W jaki sposób to, z kim budujemy relacje wpływa na nasze życie?
 • Jak umocnić związek, w którym jesteś?
 • Jak budować relacje w związku?
 • Dlaczego czasem trudno nam się zrozumieć i porozumieć?
 • Co jest dla mnie ważne w relacji?
 • Nie jestem w relacji a chcę być – jak znaleźć miłość?
 • Jakie są moje oczekiwania od partnera / partnerki?
 • Czy wiem czego i kogo szukam?
 • Za co jestem odpowiedzialny / odpowiedzialna w relacji?
 • Czy ten partner / ta partnerka jest dla mnie?
 • Jak zrezygnować z niesatysfakcjonującej relacji?

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog

Zapisy i informacje:

Joanna Sieklucka – pedagog szkolny w XIV LO
SZKOLENIOWA RADA PEDAGOGICZNA

w Przedszkolu nr 2

Dnia 26 października 2017 roku w Przedszkolu nr 2, odbyła się szkoleniowa rada pedagogiczna na temat: „Budowanie konstruktywnych relacji i współpracy z rodzicami”. Celem spotkania była prezentacja sposobów współpracy kadry pedagogicznej przedszkola z rodzicami, dających możliwość realizacji wspólnych celów wychowawczych, prawidłowej komunikacji pomiędzy nauczycielami i rodzicami, pomocy rodzicom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach z dziećmi. Spotkanie miało charakter wykładu konwersatoryjnego, co sprzyjało wymianie doświadczeń na temat podejmowanych zagadnień.

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psychologKIEDY POZWOLIĆ, KIEDY ZABRONIĆ – WYZNACZANIE
GRANIC W WYCHOWANIU

wykład konwersatoryjny dla rodziców
w Przedszkolu nr 2

Dnia 14 listopada 2017 roku, w godzinach 16:30-18:00, odbędzie się wykład konwersatoryjny dla rodziców na temat wyznaczania granic oraz konsekwencji w procesie wychowania. Celem spotkania jest pomoc rodzicom w poszukiwaniu skutecznych sposobów nawiązywania konstruktywnych relacji z dzieckiem, a także wzmacnianie poczucia bycia dobrym rodzicem.

Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców.

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
NEO-REMEDIUM

warsztaty dla rodziców

Zespół Poradni Nr 3 w Lublinie informuje, że dnia 8 listopada 2017 roku o godzinie 16:30, w Sali Konferencyjnej poradni rozpocznie się realizacja programu Neo-Remedium, dla wszystkich chętnych rodziców. Jest to cykl spotkań z zakresu kształtowania umiejętności rodzicielskich, przygotowujący rodziców do wychowania dzieci bez stosowania przemocy.

Spotkania odbywać się będą w środy, w godzinach 16:30 - 19:30 na terenie poradni.

Tematyka spotkań:

 1. ABC agresji, przemocy i wychowania. Ochrona prawna - dr Bożena Cioch.
 2. Ustalanie granic w rodzinie. Biorę odpowiedzialność - mgr Stanisława Krasowska.
 3. „Niegrzeczne” czy w „emocjach”? – jak pomóc dziecku radzić sobie z emocjami i uniknąć przemocy werbalnej. Kary a konsekwencje w wychowaniu - dr Dorota Sikora.
 4. Mediacje rodzinne – rozwiązywanie konfliktów na drodze współpracy dr Dorota Sikora.
 5. Porozumiewanie bez przemocy. Wspieranie poczucia własnej wartości - mgr Beata Wójtowicz.
 6. Destrukcyjna rola TV w kreowaniu postaw młodzieży - mgr Beata Wójtowicz.

Zapraszamy rodziców do udziału w spotkaniach.

Wstęp wolny. Zapisy przyjmują:

Sekretariat poradni – ZP-3 w Lublinie; Stanisława Krasowska - pedagog

Tel.: 81-741-09-30; 501-370-090, poczta@zp3.lublin.eu
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

XII edycja

W poniedziałek 2 października 2017 roku o godzinie 16:30 odbyło się spotkanie organizacyjne XII edycji Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Przedstawiona została tematyka, przebieg i organizacja warsztatów oraz ustalone terminy spotkań.

Spotkania odbywają się w poniedziałki w godzinach 16.40 - 19.40

  Terminy warsztatów:
 • 09 października
 • 16 października
 • 23 października
 • 30 października
 • 06 listopada
 • 13 listopada
 • 20 listopada
 • 27 listopada
 • 04 grudnia
 • 11 grudnia

Prowadząca:

dr Dorota Sikora - pedagog, psycholog
NEO – REMEDIUM

warsztaty dla rodziców

Zespół Poradni Nr 3 w Lublinie informuje, że 4 października 2017 roku o godzinie 16:30, w Sali Konferencyjnej poradni rozpocznie się realizacja programu „Neo-Remedium” dla wszystkich chętnych rodziców. Jest to cykl czterech spotkań z zakresu kształtowania umiejętności rodzicielskich, przygotowujący rodziców do wychowania dzieci bez stosowania przemocy.

„Neo-Remedium” to profesjonalny, interdyscyplinarny program z zakresu szeroko pojętej profilaktyki dla rodziców opracowany przez pracowników Zespołu Poradni Nr 3 w Lublinie, którego ideą jest wskazanie rodzicom nowych sposobów wychowania dzieci bez stosowania przemocy, z jednoczesnym treningiem umiejętności rodzicielskich.

Program upowszechnia wiedzę w zakresie doskonalenia umiejętności prospołecznych, kompetencji społecznych i emocjonalnych rodziców, rozwiązywania sporów bez przemocy, jak chronić siebie i dziecko przed agresją i przemocą w różnych środowiskach, ustalania granic postępowania w rodzinie, alternatywnego stylu życia, odpowiedzialności za rozwój i ochronę dziecka przed przemocą - korzystania z norm i regulacji prawnych. Stosując równocześnie ćwiczenia praktyczne - wierzymy, że rodzice nabędą nowe umiejętności psychospołeczne, budowania dobrych, konstruktywnych relacji dających siłę i możliwości przezwyciężania kryzysów.

Warto wspierać rodziców w ich wychowawczych zmaganiach. Dzieci ciągle potrzebują wokół siebie dobrych, rozważnych dorosłych, którzy będą mieli dla nich czas i okażą swoje zainteresowanie, wysłuchają, porozmawiają…

Spotkania odbywać się będą we środy od godziny 16 30 na terenie poradni, obejmą następujące zagadnienia:

 1. ABC agresji, przemocy i wychowania. Ochrona prawna - dr Bożena Cioch.
 2. „Niegrzeczne” czy w „emocjach?” – jak pomóc dziecku radzić sobie z emocjami i uniknąć przemocy werbalnej. Kary a konsekwencje w wychowaniu. Mediacje rodzinne – rozwiązywanie konfliktów na drodze współpracy - dr Dorota Sikora.
 3. Ustalanie granic w rodzinie. Biorę odpowiedzialność - mgr Stanisława Krasowska.
 4. Porozumiewanie bez przemocy. Wspieranie poczucia własnej wartości. Destrukcyjna rola TV w kreowaniu postaw młodzieży - mgr Beata Wójtowicz.

Wstęp wolny, Zapisy przyjmują:
Sekretariat poradni – ZP-3 w Lublinie; Stanisława Krasowska - pedagog
Tel.: 81-741- 09-30; 501-370- 090, poczta@zp3.lublin.eu
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

XII edycja – spotkanie organizacyjne

Zapraszamy rodziców (zapisanych na listę) na 40-minutowe obowiązkowe spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w poniedziałek 2 października 2017 roku o godzinie 16:30. Przedstawimy Państwu tematykę, przebieg i organizację warsztatu oraz ustalimy terminy spotkań.

Pierwsze zajęcia XII edycji „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” odbędą się 9 października 2017 roku w godzinach 16:30–19:30.

Prowadząca:

dr Dorota Sikora, pedagog, psycholog
„TAJEMNICZY OGRÓD”

bajkoterapia dla dzieci

W naszej poradni prowadzone są zajęcia bajkoterapii dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży. Założeniem organizatorów jest dotarcie do dziecka, zrozumienie go, udzielenie wsparcia w trudnych chwilach, a także rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych, rozwiązywania trudnych sytuacji, twórczego myślenia, kształtowanie samooceny i samokontroli.

W programie zajęć:

 • bajka w adaptacji filmowej, słuchowisko,
 • prace rysunkowe,
 • gry i zabawy stolikowe,
 • wizualizacja, relaksacja.

Zajęcia bajkoterapii odbywają się w każdy wtorek, w godzinach 15:00-17:00 na terenie naszej poradni - sala 2 i 10.

Zapisy od 19 września 2017 roku.
PRZYJĘCIA DZIECI TRWAJĄ CAŁY ROK SZKOLNY
osobiście lub telefonicznie 81 741-09-30 lub 501-370- 090.

Prowadzące:

Danuta Petruczynik – psycholog

Stanisława Krasowska - pedagog
CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2017/2018?

broszura Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną przez resort edukacji broszurą dla rodziców: „Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018 ?”.

Broszura MEN
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW XII edycja

trwają zapisy do grupy - zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 roku

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest ofertą spotkań, których celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Zapraszamy rodziców, nauczycieli i wychowawców, którzy szukają sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Cykl zajęć obejmuje 10 spotkań (po 3 godz. zegarowe), które odbywają się w poniedziałki w godzinach 16:30–19:30.

Tematyka:

 • rozwijanie prawidłowej komunikacji z dzieckiem
 • budowanie poczucia własnej wartości dziecka
 • rozpoznawanie, wyrażanie, akceptowanie uczuć i emocji
 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
 • kształtowanie pożądanych zachowań dziecka
 • zachęcanie dziecka do współpracy
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i problemów
 • wyciąganie konsekwencji adekwatnych do przewinienia dziecka
 • zachęcanie dziecka do samodzielności i odpowiedzialności
 • uwalnianie dziecka od „etykietek” przyklejonych w domu i w szkole
 • udzielanie dobrych pochwał

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):

Tel. 81 741 09 30, 501 370 090, dorota.sikora@zp3.lublin.eu
AKTUALNOŚCI 2016/2017OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 17 lipca 2017 roku do 18 sierpnia 2017 roku, Zespół Poradni nr 3 w Lublinie będzie nieczynny, w związku z zaplanowaną przerwą urlopową.

Dyżur pełni Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 w Lublinie, ul. Rzeckiego 21, tel. (O81) 525 09 99.

Serdecznie zapraszamy od 21 sierpnia 2017 roku.
WYKONUJEMY BEZPŁATNE SPECJALISTYCZNE
BADANIA AUTYZMU

bez badań lekarskich

Zapraszamy na bezpłatne, specjalistyczne badania autyzmu – bez badań lekarskich. Badania wykonujemy w ciągu całego roku.
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 56

Dnia 8 czerwca 2017 roku, w godzinach od 13.00 do 17.00, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Anna Cygan – neurologopeda. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
NEO-REMEDIUM

warsztaty dla rodziców

Zespół Poradni Nr 3 w Lublinie informuje, że dnia 7 czerwca 2017 roku o godzinie 16:30, w Sali Konferencyjnej poradni rozpocznie się realizacja programu Neo-Remedium, dla wszystkich chętnych rodziców. Jest to cykl spotkań z zakresu kształtowania umiejętności rodzicielskich, przygotowujący rodziców do wychowania dzieci bez stosowania przemocy. Spotkania odbywać się będą w środy, w godzinach 16.30 – 19.30 na terenie poradni.

Tematyka spotkań:

 • 1. ABC agresji, przemocy i wychowania. Ochrona prawna - dr Bożena Cioch
 • 2. „Niegrzeczne” czy w „emocjach”? – jak pomóc dziecku radzić sobie z emocjami i uniknąć przemocy werbalnej. Kary a konsekwencje w wychowaniu - dr Dorota Sikora
 • 3. Mediacje rodzinne – rozwiązywanie konfliktów na drodze współpracy - dr Dorota Sikora
 • 4. Ustalanie granic w rodzinie. Biorę odpowiedzialność - mgr Stanisława Krasowska
 • 5. Porozumiewanie bez przemocy. Wspieranie poczucia własnej wartości - mgr Beata Wójtowicz
 • 6. Destrukcyjna rola TV w kreowaniu postaw młodzieży - mgr Beata Wójtowicz

Zapraszamy rodziców do udziału w spotkaniach.

Wstęp wolny. Zapisy przyjmują:

Sekretariat poradni – ZP-3 w Lublinie; Stanisława Krasowska - pedagog

Tel.: 81-741- 09-30; 501-370- 090, poczta@zp3.lublin.eu
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 56

Dnia 16 maja 2017 roku, w godzinach od 13:00 do 17:00, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Anna Cygan – neurologopeda. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
PUNKT KONSULTACYJNY

w Gimnazjum nr 5

Dnia 16 maja 2017 roku, w godzinach od 16:30 do 18:30, konsultacyjny dyżur będą pełniły Ewelina Cecherz – psycholog oraz Dorota Sikora – pedagog, psycholog. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.PUNKT KONSULTACYJNY

w Gimnazjum nr 16

Dnia 15 maja 2017 roku, w godzinach od 16:30 do 19:00, konsultacyjny dyżur będą pełniły Ewelina Cecherz – psycholog oraz Dorota Sikora – pedagog, psycholog. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI O EMOCJACH?

wykład konwersatoryjny dla rodziców
w Przedszkolu nr 2

Dnia 11 maja 2017 roku, w godzinach 16:30-18:00, w Przedszkolu nr 2, odbędzie się wykład konwersatoryjny dla rodziców. Celem spotkania jest przybliżenie rodzicom bardzo ważnego obszaru funkcjonowania dziecka, jakim są emocje i uczucia. Rodzice dowiedzą się, jak pomóc dziecku radzić sobie z emocjami, poznają sposoby konstruktywnego reagowania na różne stany emocjonalne oraz związane z nimi zachowania dziecka.

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 56

Dnia 16 maja 2017 roku, w godzinach od 13:00 do 17:00, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Anna Cygan – neurologopeda. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
PUNKT KONSULTACYJNY

w Gimnazjum nr 5

Dnia 16 maja 2017 roku, w godzinach od 16:30 do 18:30, konsultacyjny dyżur będą pełniły Ewelina Cecherz – psycholog oraz Dorota Sikora – pedagog, psycholog. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
PUNKT KONSULTACYJNY

w Gimnazjum nr 16

Dnia 15 maja 2017 roku, w godzinach od 16:30 do 19:00, konsultacyjny dyżur będą pełniły Ewelina Cecherz – psycholog oraz Dorota Sikora – pedagog, psycholog. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
PUNKT MEDIACYJNY

w Szkole Podstawowej nr 45

Dnia 12 maja 2017 roku, w godzinach 10:00 – 13:00, zapraszamy na Punkt Mediacyjny na terenie Szkoły Podstawowej nr 45. W ramach punktu, specjaliści pomagają w rozwiązywaniu konfliktów.

Prowadzące:

Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator

Bożena Suryś – psycholog, mediator
PUNKT MEDIACYJNY

w Szkole Podstawowej nr 45

Dnia 28 kwietnia 2017 roku, w godzinach 10:00 – 13:00, zapraszamy na Punkt Mediacyjny na terenie Szkoły Podstawowej nr 45. W ramach punktu, specjaliści pomagają w rozwiązywaniu konfliktów.

Prowadzące:

Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator

Bożena Suryś – psycholog, mediator
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 58

Dnia 25 kwietnia 2017 roku, w godzinach od 14:00 do 17:00, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Anna Cygan – neurologopeda. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
PUNKT KONSULTACYJNY

w Szkole Podstawowej nr 43

Dnia 24 kwietnia 2017 roku, w godzinach od 15:00 do 18:00, konsultacyjny dyżur będą pełniły Danuta Petruczynik – psycholog i Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI
U DZIECKA

warsztaty dla rodziców
w Szkole Podstawowej nr 43
w ramach programu Akademia Rodzica

Dnia 20 kwietnia 2017 roku, w godzinach 16:30-18:00, na terenie Szkoły Podstawowej nr 43, odbędzie się ostatnie, z cyklu spotkań dla rodziców, w ramach programu Akademia Rodzica. Zapraszamy Państwa do udziału w warsztacie.

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 56

Dnia 18 kwietnia 2017 roku, w godzinach od 13:00 do 17:00, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Anna Cygan – neurologopeda. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
PUNKT KONSULTACYJNY

w Gimnazjum nr 16

Dnia 10 kwietnia 2017 roku, w godzinach od 16:30 do 19:00, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Bożena Suryś – psycholog. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
„AUTYZM – WSPÓŁCZESNE SPOJRZENIE
LEKARZA NEUROLOGA"

wykład w ramach Lubelskich Dni Autyzmu

W ramach obchodów Lubelskich Dni Autyzmu serdecznie zapraszamy rodziców, nauczycieli, lekarzy i inne zainteresowane osoby na wykład dr n. med. Magdaleny Chrościńskiej-Krawczyk – pediatry, neurologa dziecięcego z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego im. Profesora Antoniego Gębali w Lublinie, który odbędzie się 11 kwietnia 2017 roku (wtorek) w godzinach 16.30 - 17.30 w sali konferencyjnej w Zespole Poradni nr 3 w Lublinie.
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 70

Dnia 5 kwietnia 2017 roku, w godzinach od 13:00 do 17:00, konsultacyjny dyżur będą pełniły Danuta Petruczynik – psycholog i Anna Wysokińska-Tarka – logopeda, pedagog specjalny. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 75

Dnia 4 kwietnia 2017 roku, w godzinach od 14:00 do 15:30, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Anna Cygan – neurologopeda. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
PUNKT KONSULTACYJNY

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1

Dnia 4 kwietnia 2017 roku, w godzinach od 15:00 do 18:00, konsultacyjny dyżur będą pełniły Bożena Suryś – psycholog oraz Dorota Sikora – pedagog, psycholog. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 2

Dnia 3 kwietnia 2017 roku, w godzinach od 14:00 do 17:00, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Danuta Petruczynik – psycholog. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 37

Dnia 29 marca 2017 roku, w godzinach od 14:00 do 17:00, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Danuta Petruczynik – psycholog. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
PUNKT MEDIACYJNY

w Szkole Podstawowej nr 45

Dnia 31 marca 2017 roku, w godzinach 10:00 – 13:00, zapraszamy na Punkt Mediacyjny na terenie Szkoły Podstawowej nr 45. W ramach punktu, specjaliści pomagają w rozwiązywaniu konfliktów.

Prowadzące:

Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator

Bożena Suryś – psycholog, mediator
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 74

Dnia 30 marca 2017 roku, w godzinach od 14:00 do 17:00, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Danuta Petruczynik – psycholog. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
KARY CZY KONSEKWENCJE W WYCHOWANIU?

warsztaty dla rodziców
w Szkole Podstawowej nr 43
w ramach programu Akademia Rodzica

Dnia 30 marca 2017 roku, w godzinach 16:30-18:00, na terenie Szkoły Podstawowej nr 43, odbędzie się kolejne, z cyklu spotkań dla rodziców, w ramach programu Akademia Rodzica.

Termin i tematyka kolejnego warsztatu:

 • 20 kwietnia 2017 roku - Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka

Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach.

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 2

Dnia 29 marca 2017 roku, w godzinach od 13:00 do 17:00, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Anna Wysokińska-Tarka – logopeda, pedagog specjalny. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 74

Dnia 28 marca 2017 roku, w godzinach od 14:00 do 16:00, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Anna Cygan – neurologopeda. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 76

Dnia 27 marca 2017 roku, w godzinach od 13:00 do 17:00, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Anna Wysokińska-Tarka – logopeda, pedagog specjalny. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 56

Dnia 23 marca 2017 roku, w godzinach od 14:00 do 17:00, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Danuta Petruczynik – psycholog. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
KIEDY POZWOLIĆ, KIEDY ZABRONIĆ? WYZNACZANIE
GRANIC W WYCHOWANIU

warsztaty dla rodziców
w Szkole Podstawowej nr 43
w ramach programu Akademia Rodzica

Dnia 23 marca 2017 roku, w godzinach 16:30-18:00, na terenie Szkoły Podstawowej nr 43, odbędzie się kolejne, z cyklu spotkań dla rodziców, w ramach programu Akademia Rodzica.

Terminy i tematyka kolejnych warsztatów:

 • 30 marca 2017 roku - Kary czy konsekwencje w wychowaniu?
 • 20 kwietnia 2017 roku - Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka

Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach.

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 37

Dnia 22 marca 2017 roku, w godzinach od 13.00 do 17.00, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Anna Wysokińska-Tarka – logopeda, pedagog specjalny. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 56

Dnia 21 marca 2017 roku w godzinach od 13.00 do 17.00, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Anna Cygan – neurologopeda. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
PUNKT KONSULTACYJNY

w Szkole Podstawowej nr 43

Dnia 20 marca 2017 roku w godzinach od 15:00 do 18:00, konsultacyjny dyżur będą pełniły Danuta Petruczynik – psycholog i Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
PUNKT MEDIACYJNY

w Szkole Podstawowej nr 45

Dnia 17 marca 2017 roku, w godzinach 10:00 – 13:00, zapraszamy na Punkt Mediacyjny na terenie Szkoły Podstawowej nr 45. W ramach punktu, specjaliści pomagają w rozwiązywaniu konfliktów.

Prowadzące:

Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator

Bożena Suryś – psycholog, mediator
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 58

Dnia 16 marca 2017 roku w godzinach od 14:00 do 17:00, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Danuta Petruczynik – psycholog. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
POSTAWY RODZICIELSKIE I ICH ZWIĄZEK
Z FUNKCJONOWANIEM DZIECKA

warsztaty dla rodziców
w Szkole Podstawowej nr 43
w ramach programu Akademia Rodzica

Dnia 16 marca 2017 roku, w godzinach 16:30-18:00, na terenie Szkoły Podstawowej nr 43, odbędzie się kolejne, z cyklu spotkań dla rodziców, w ramach programu Akademia Rodzica.

Terminy i tematyka kolejnych warsztatów:

 • 23 marca 2017 roku - Kiedy pozwolić, kiedy zabronić?
  Wyznaczanie granic w wychowaniu
 • 30 marca 2017 roku - Kary czy konsekwencje w wychowaniu?
 • 20 kwietnia 2017 roku - Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka

Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach.

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
PUNKT KONSULTACYJNY

w Gimnazjum nr 5

Dnia 15 marca 2017 roku, w godzinach od 16:30 do 18:30, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Bożena Suryś – psycholog. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
PUNKT KONSULTACYJNY

w Zespole Szkół nr 5

Dnia 14 marca 2017 roku w godzinach od 16:00 do 19:00, konsultacyjny dyżur będą pełniły Bożena Suryś – psycholog i Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM
W CZASIE ZAJĘĆ OTWARTYCH DLA RODZICÓW

Dnia 14 marca, w godzinach od 9:00 do 13:00, w czasie zajęć otwartych dla rodziców, zapraszamy do skorzystania z konsultacji z Panią Danutą Petruczynik – psychologiem Zespołu Poradni nr 3 w Lublinie – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6.
JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI SŁUCHAŁY
I WSPÓŁPRACOWAŁY?

wykład konwersatoryjny dla rodziców klasy VI
w Szkole Podstawowej nr 34

Dnia 9 marca 2017 roku, w godzinach 16:30-17:30, odbędzie się wykład konwersatoryjny dla rodziców klasy szóstej, na temat prawidłowej komunikacji, pomocnej w zachęcaniu dziecka do współpracy oraz budowania poczucia własnej wartości. Celem spotkania jest pomoc rodzicom w poszukiwaniu skutecznych sposobów nawiązywania konstruktywnych relacji z dzieckiem, a także wzmacnianie poczucia bycia dobrym rodzicem.

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
PUNKT KONSULTACYJNY

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1

Dnia 7 marca 2017 roku w godzinach od 15:00 do 18:00, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Bożena Suryś – psycholog. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
PUNKT KONSULTACYJNY

w Szkole Podstawowej nr 34

Dnia 7 marca 2017 roku w godzinach od 16:30 do 18:30, konsultacyjny dyżur będą pełniły Stanisława Krasowska – pedagog, Dorota Sikora – pedagog, psycholog i Anna Cygan – neurologopeda. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
TRENING ROZWOJU OSOBISTEGO
„W ZGODZIE ZE SOBĄ I Z INNYMI”

mini-warsztaty dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
na terenie poradni

Cykl zajęć obejmuje 8 spotkań po 60 minut.
Mini-warsztaty odbywają się w piątki w godzinach: 14:30 – 15:30.
Na pierwsze spotkanie zapraszamy 10 marca 2017 roku.

Celem zajęć jest zdobywanie wiedzy na temat siebie i własnych potrzeb, kształtowanie umiejętności budowania prawidłowych relacji z innymi, wiary i zaufania we własne możliwości, a także czerpanie radości z przebywania z innymi.

Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy będą się uczyć:

 • jak dostrzegać własne potrzeby oraz potrzeby innych ludzi
 • jak w pozytywny sposób radzić sobie z silnymi uczuciami, takimi jak złość, zazdrość, wstyd czy strach
 • jak doceniać siebie za właściwe postępowanie oraz brać odpowiedzialność za zachowanie niewłaściwe
 • jak komunikować się i współpracować z innymi
 • jak radzić sobie w sytuacji konfliktowej
 • jak radzić sobie ze stresem oraz chronić siebie w sytuacji nacisku grupowego

Prowadzenie:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog

Informacje: dorota.sikora@zp3.lublin.eu lub w sekretariacie poradni:
81 741 09 30, 501 370 090

Zapisy: osobiście przez rodziców/opiekunów – w następujących terminach:
3 marca w godzinach: 16:00-18.00, p.10
7 marca w godzinach: 15:00-16:00, p.10
9 marca w godzinach: 14:00-16:00, p.10
TRENING ROZWOJU OSOBISTEGO
„W ZGODZIE ZE SOBĄ I Z INNYMI”

warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej
na terenie poradni

Cykl zajęć obejmuje 8 spotkań po 90 minut.
Warsztaty odbywają się w piątki w godzinach: 16:00 – 17:30.
Na pierwsze spotkanie zapraszamy 10 marca 2017 roku.

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat siebie i własnych potrzeb, kształtowanie umiejętności budowania prawidłowych relacji z innymi, wiary i zaufania we własne możliwości, a także czerpanie radości z przebywania z innymi.

Podczas zajęć warsztatowych młodzież będzie trenować:

 • lepsze rozumienie siebie – swoich potrzeb, uczuć i zachowania
 • lepsze rozumienie innych – rodziców, nauczycieli, rówieśników
 • swobodne wyrażanie siebie, swoich uczuć, opinii i myśli
 • lepszą komunikację i współpracę z innymi
 • rozwiązywanie problemów i konfliktów
 • radzenie sobie ze stresem oraz ochronę siebie w sytuacji nacisku grupowego

Prowadzenie:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog

Informacje: dorota.sikora@zp3.lublin.eu lub w sekretariacie poradni:
81 741 09 30; 501 370 090

Zapisy: osobiście przez rodziców/opiekunów – w następujących terminach:
3 marca w godzinach: 16:00-18.00, p.10
7 marca w godzinach: 15:00-16:00, p.10
9 marca w godzinach: 14:00-16:00, p.10
PUNKT KONSULTACYJNY

w Szkole Podstawowej nr 34

Dnia 6 marca 2017 roku w godzinach od 16.30 do 18.00, konsultacyjny dyżur będą pełniły Bożena Suryś – psycholog i Stanisława Krasowska – pedagog. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu „Elfik”

Dnia 6 marca 2017 roku w godzinach od 13:00 do 17:00, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Danuta Petruczynik – psycholog. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.PUNKT MEDIACYJNY

w Szkole Podstawowej nr 45

Dnia 3 marca 2017 roku, w godzinach 10:00 – 13:00, zapraszamy na Punkt Mediacyjny na terenie Szkoły Podstawowej nr 45. W ramach punktu, specjaliści pomagają w rozwiązywaniu konfliktów.

Prowadzące:

Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator

Bożena Suryś – psycholog, mediator
„DOBRA KOMUNIKACJA”
„SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW”
„METODY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM”

zajęcia warsztatowe dla klas I – III
w Zespole Szkół nr 5

W terminie: od października 2016 roku do maja 2017 roku, w Zespole Szkół nr 5, odbywają się zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I – III.

Terminy zajęć:

 • 07.10.2016
 • 12.10.2016
 • 21.10.2016
 • 26.10.2016
 • 04.11.2016
 • 18.11.2016
 • 02.12.2016
 • 16.12.2016
 • 13.01.2017
 • 03.02.2017
 • 10.02.2017
 • 22.02.2017
 • 10.03.2017
 • 17.03.2017
 • 31.03.2017
 • 21.04.2017
 • 28.04.2017
 • 12.05.2017
 • 19.05.2017
 • 26.05.2017

Prowadzące:

Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator

Bożena Suryś – psycholog, mediator
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 76

Dnia 2 marca 2017 roku w godzinach od 13:00 do 17:00, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Danuta Petruczynik – psycholog. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
AKADEMIA RODZICA

warsztaty dla rodziców
w Szkole Podstawowej nr 43

Dnia 2 marca 2017 roku, w godzinach 16:30-18:00, na terenie Szkoły Podstawowej nr 43, odbędzie się pierwsze, z cyklu spotkań dla rodziców, w ramach programu Akademia Rodzica.

Terminy i tematyka warsztatów:

 • 2 marca 2017 roku - Szczęśliwy rodzic - szczęśliwe dziecko
 • 16 marca 2017 roku - Postawy rodzicielskie i ich związek z funkcjonowaniem dziecka
 • 23 marca 2017 roku - Kiedy pozwolić, kiedy zabronić? Wyznaczanie granic w wychowaniu
 • 30 marca 2017 roku - Kary czy konsekwencje w wychowaniu?
 • 20 kwietnia 2017 roku - Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka

Zapraszamy rodziców do udziału w spotkaniach.

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 37

Dnia 27 lutego 2017 roku w godzinach od 13:00 do 17:00, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Danuta Petruczynik – psycholog. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
PUNKT KONSULTACYJNY

w Zespole Szkół nr 5

Dnia 27 lutego 2017 roku w godzinach od 16:00 do 19:00, konsultacyjny dyżur będą pełniły Bożena Suryś – psycholog i Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 2

Dnia 22 lutego 2017 roku w godzinach od 13:00 do 17:00, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Anna Wysokińska-Tarka – logopeda, pedagog specjalny. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 56

Dnia 21 lutego 2017 roku w godzinach od 13:00 do 17:00, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Anna Cygan – neurologopeda. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

w Szkole Podstawowej nr 34
w Przedszkolu nr 74
w Przedszkolu nr 76

W ramach szkolenia Rad Pedagogicznych - w Szkole Podstawowej nr 34, w Przedszkolu nr 74 oraz w Przedszkolu nr 76 - odbyły się spotkania o następującej tematyce:

 • „Jak rozmawiać z rodzicami uczniów? – budowanie konstruktywnych relacji i współpracy z rodzicami” – wykład konwersatoryjny w Szkole Podstawowej nr 34 (16 listopada 2016 roku)
 • „Jak mówić, żeby dzieci słuchały i współpracowały”? – warsztat dla nauczycieli w Przedszkolu nr 76 (17 listopada 2016 roku)
 • „Odpowiedzialność za słowo w relacji nauczyciel - dziecko” – warsztat w Przedszkolu nr 76 (10 stycznia 2017 roku) oraz w Przedszkolu nr 74 (25 stycznia 2017 roku)
 • „Rozwiązywanie problemów wychowawczych. Modele oddziaływań nauczycieli” – wykład konwersatoryjny z elementami warsztatu w Przedszkolu nr 76 (15 lutego 2017 roku)

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
PUNKT KONSULTACYJNY

w Szkole Podstawowej nr 43

Dnia 20 lutego 2017 roku w godzinach od 15:00 do 19:00, konsultacyjny dyżur będą pełniły Danuta Petruczynik – psycholog i Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 58

Dnia 14 lutego 2017 roku, w godzinach od 14:00 do 16:30, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Anna Cygan – neurologopeda. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 76

Dnia 13 lutego 2017 roku w godzinach od 13:00 do 17:00, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Anna Wysokińska-Tarka – logopeda, pedagog specjalny. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

XI edycja

W poniedziałek 6 lutego 2017 roku o godzinie 16:30 odbyło się spotkanie organizacyjne XI edycji Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Przedstawiona została tematyka, przebieg i organizacja warsztatów oraz ustalone terminy spotkań.

Spotkania odbywają się w poniedziałki w godzinach 16:30 – 19:30.

  Terminy spotkań:
 • 13 lutego
 • 20 lutego
 • 27 lutego
 • 6 marca
 • 13 marca
 • 20 marca
 • 27 marca
 • 3 kwietnia
 • 10 kwietnia
 • 24 kwietnia

Prowadząca:

dr Dorota Sikora - pedagog, psycholog
GRANICE I KONSEKWENCJE W WYCHOWANIU

wykład konwersatoryjny dla rodziców klasy VI
w Szkole Podstawowej nr 34

Dnia 9 lutego 2017 roku, w godzinach 16:30-17:30, odbędzie się wykład konwersatoryjny dla rodziców klasy szóstej na temat wyznaczania granic oraz konsekwencji w procesie wychowania. Celem spotkania jest pomoc rodzicom w poszukiwaniu skutecznych sposobów nawiązywania konstruktywnych relacji z dzieckiem, a także wzmacnianie poczucia bycia dobrym rodzicem.

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECKA

warsztat dla rodziców
w Przedszkolu nr 74

Dnia 8 lutego 2017 roku, w godzinach 16:30-18:30, na terenie przedszkola - w ramach Akademii Rodzica - odbędzie się ostatnie, z cyklu comiesięcznych spotkań dla rodziców. Zapraszamy Państwa do udziału w warsztacie na temat poczucia własnej wartości u dziecka.

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 70

Dnia 8 lutego 2017 roku w godzinach od 13:00 do 17:00, konsultacyjny dyżur będą pełniły Danuta Petruczynik – psycholog i Anna Wysokińska-Tarka – logopeda, pedagog specjalny. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
TRENING ROZWOJU OSOBISTEGO
„W ZGODZIE ZE SOBĄ I Z INNYMI”

Mini – warsztaty
w Szkole Podstawowej nr 34

W terminie: grudzień 2016 roku – luty 2017 roku, w klasie szóstej w Szkole Podstawowej nr 34 odbywają się zajęcia, których celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat siebie i własnych potrzeb, kształtowanie umiejętności budowania prawidłowych relacji z innymi ludźmi, wiary i zaufania we własne możliwości, a także czerpania radości z przebywania z innymi.

Podczas cyklu dziewięciu mini-warsztatów uczniowie uczą się:

 • jak dostrzegać własne potrzeby oraz potrzeby innych ludzi
 • jak w pozytywny sposób radzić sobie z silnymi uczuciami, takimi jak złość, zazdrość, wstyd czy strach
 • jak doceniać siebie za właściwe postępowanie oraz brać odpowiedzialność za zachowanie niewłaściwe
 • jak komunikować się i współpracować z innymi,
 • jak radzić sobie w sytuacji konfliktowej
 • jak radzić sobie ze stresem oraz chronić siebie w sytuacji nacisku grupowego

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 75

Dnia 7 lutego 2017 roku w godzinach od 14:00 do 15:30, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Anna Cygan – neurologopeda . Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
„GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA”

wykład dla rodziców i wychowawców
w Przedszkolu nr 75

Dnia 7 lutego 2017 roku, o godzinie 15:30 w Przedszkolu nr 75 odbędzie się wykład dla rodziców i wychowawców pt. „Gimnastyka buzi i języka”. Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jak w przyjazny i przystępny dla dziecka sposób wykonywać ćwiczenia artykulacyjne, usprawniające narządy mowy (język, wargi, podniebienie miękkie, policzki). Często w prosty i skuteczny sposób zapobiegają powstawaniu wad wymowy, jak również usprawniają przebieg terapii logopedycznej.

Prowadząca:

Anna Cygan – neurologopeda
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 37

Dnia 6 lutego 2017 roku w godzinach od 13:00 do 17:00, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Anna Wysokińska-Tarka – logopeda, pedagog specjalny. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

XI edycja – spotkanie organizacyjne

Zapraszamy rodziców (zapisanych na listę) na 40-minutowe obowiązkowe spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w poniedziałek 6 lutego 2017 roku o godzinie 16:30. Przedstawimy Państwu tematykę, przebieg i organizację warsztatu oraz ustalimy terminy spotkań.

Pierwsze zajęcia XI edycji „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” odbędą się 13 lutego 2017 roku w godzinach 16:30–19:30.

Prowadząca:

dr Dorota Sikora, pedagog, psycholog
MAPA MARZEŃ

Warsztat dla młodzieży z XIV Liceum Ogólnokształcącego

Dnia 9.01.2017 roku w XIV Liceum Ogólnokształcącym odbył się warsztat „Mapa marzeń”, dla uczniów klas I-III.

  Podczas spotkania uczniowie:
 • tworzyli swoją mapę marzeń z obrazów, zdjęć, haseł, rysunków
 • określali swoje priorytety w obszarach: edukacji, kariery, pasji, wiedzy, przyszłej pracy, związków, rodziny, zdrowia, finansów, relacji z ludźmi
 • stawiali sobie cele i określali drogę ich realizacji
 • porządkowali swoje życie, nadawali mu kierunek oraz lepiej poznawali siebie

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu „Chatka Puchatka”

Dnia 19.01.2017 roku w godzinach od 13.00 do 17.00, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Danuta Petruczynik – psycholog. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 56

Dnia 17.01.2017 roku w godzinach od 13.00 do 17.00, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Anna Cygan – neurologopeda. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu „Chatka Puchatka”

Dnia 11.01.2017 roku w godzinach od 13.00 do 17.00, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Danuta Petruczynik – psycholog. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 74

Dnia 10.01.2017 roku w godzinach od 14.00 do 16.00, konsultacyjny dyżur będzie pełniła Anna Cygan – neurologopeda. Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW

w Przedszkolu „Lubliniaczek”

W Przedszkolu „Lubliniaczek” dnia 05.01.2017 roku w godzinach od 13.00 do 17.00, dyżur będzie pełniła Danuta Petruczynik – psycholog. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW XI edycja

trwają zapisy do grupy - zajęcia rozpoczną się w lutym 2017 roku

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest ofertą spotkań, których celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Zapraszamy rodziców, nauczycieli i wychowawców, którzy szukają sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Cykl zajęć obejmuje 10 spotkań (po 3 godz. zegarowe), które odbywają się
w poniedziałki w godzinach 16:30–19:30.

Tematyka:

 • rozwijanie prawidłowej komunikacji z dzieckiem
 • budowanie poczucia własnej wartości dziecka
 • rozpoznawanie, wyrażanie, akceptowanie uczuć i emocji
 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
 • kształtowanie pożądanych zachowań dziecka
 • zachęcanie dziecka do współpracy
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i problemów
 • wyciąganie konsekwencji adekwatnych do przewinienia dziecka
 • zachęcanie dziecka do samodzielności i odpowiedzialności
 • uwalnianie dziecka od „etykietek” przyklejonych w domu i w szkole
 • udzielanie dobrych pochwał

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):

Tel. 81 741 09 30, 501 370 090, dorota.sikora@zp3.lublin.eu
PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Przedszkolu „Niezapominajka”

W Przedszkolu „Niezapominajka” dnia 21.12.2016 roku w godzinach: 13.00-17.00, dyżur będzie pełniła Danuta Petruczynik – psycholog. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.
PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Przedszkolu nr 75

W Przedszkolu nr 75 dnia 14.12.2016 roku w godzinach: 13.00-17.00, dyżur będzie pełniła Danuta Petruczynik – psycholog. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.
„KIEDY DO LOGOPEDY”? - WYKŁAD

w Przedszkolu nr 56

Wykład dla rodziców i wychowawców odbędzie się 13 grudnia 2016 r. o godzinie 16:00.

Prowadząca:

Anna Cygan – neurologopeda
LOGOPEDYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY

w Przedszkolu nr 56

Logopedyczny punkt konsultacyjny w Przedszkolu nr 56 odbędzie się dnia 13 grudnia 2016 roku o godzinie 14:00.

Po punkcie konsultacyjnym zapraszamy na prelekcję pt. „Kiedy do logopedy”?

Prowadząca:

Anna Cygan – neurologopeda
„RYMOWANKI SĄ DOBRE NA WSZYSTKO,
RYMOWANKI ROZBAWIĄ, POCIESZĄ, UKOŁYSZĄ”

o znaczeniu rymowanek w rozwoju mowy dziecka wykład dla rodziców
i wychowawców w Przedszkolu nr 75

Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2016 roku o godzinie 15.30.

Prowadząca:

Anna Cygan – neurologopeda
LOGOPEDYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY

w Przedszkolu nr 58

Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2016 roku w godzinach 14.00 – 16.30. Następnie o godzinie 16.30 odbędzie się wykład dla rodziców pt.: „Gry i zabawy językowe w tzw. „międzyczasie”.

Prowadząca:

Anna Cygan – neurologopeda
LOGOPEDYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY DLA RODZICÓW

w Przedszkolu nr 75

Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2016 roku w godzinach 14.00 – 15.30.

Prowadząca:

Anna Cygan – neurologopeda
„GRY I ZABAWY JĘZYKOWE W TZW. MIĘDZYCZASIE”

spotkanie dla rodziców i wychowawców w Przedszkolu nr 58

Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2016 roku o godzinie 16.30.

Prowadząca:

Anna Cygan – neurologopeda
PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Szkole Podstawowej nr 45

Podczas zebrań z rodzicami od godziny 16.30 będą pełniły dyżur: Bożena Suryś – psycholog i Dorota Sikora – pedagog, psycholog. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych:

 • 08.11.2016 r.
 • 31.01.2017 r.
 • 04.04.2017 r.KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI PRACUJĄCYCH
Z UCZNIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Zapraszamy nauczycieli pracujących z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z lubelskich placówek oświatowych (przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych) na konsultacje w Specjalistycznej Poradni Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji.

Spotkania dotyczyć będą problematyki rozwoju dzieci z niepełnosprawnością, pomocy w rozwiązywaniu zgłaszanych przez nauczycieli problemów z którymi spotykają się w codziennej pracy. Odbywać się one będą we wtorki w godzinach 18.00 – 19.00 na terenie Zespołu Poradni nr 3 w Lublinie, przy ul. Młodej Polski 30.

Prowadzące:

Renata Zygan – pedagog specjalny

Monika Waśkowicz – fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo): 81 741-09-30 lub 501-370-090, poczta@zp3.lublin.eu. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie wizyty.
PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Szkole Podstawowej nr 43

Podczas zebrań z rodzicami od godziny 16.00 będą pełniły dyżur: Danuta Petruczynik – psycholog i Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych:

 • 27.10.2016 r.
 • 21.11.2016 r.
 • 19.12.2016 r.PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Przedszkolu „Elfik”

W Przedszkolu „Elfik” dnia 7 listopada 2016 roku od godziny 14.00 dyżur będzie pełniła Danuta Petruczynik – psycholog. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.
PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Przedszkolu nr 76

W Przedszkolu nr 76 od godziny 14.00 dyżur będzie pełniła Danuta Petruczynik – psycholog. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych:

 • 17.11.2016 r.
 • 12.12.2016 r.PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Przedszkolu nr 70

W Przedszkolu nr 70 od godziny 14.00 dyżur będzie pełniła Danuta Petruczynik – psycholog. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych:

 • 03.11.2016 r.
 • 05.12.2016 r.PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina

Podczas zebrań z rodzicami w godzinach 16.30-19.00 będą pełniły dyżur: Bożena Suryś – psycholog i Dorota Sikora – pedagog, psycholog. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych:

 • 15.11.2016 r.
 • 06.12.2016 r.
 • 31.01.2017 r.
 • 10.04.2017 r.
 • 15.05.2017 r.PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Łokietka

Podczas zebrań z rodzicami w godzinach 16.45-18.30 będą pełniły dyżur: Bożena Suryś – psycholog i Dorota Sikora – pedagog, psycholog. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych:

 • 26.10.2016 r.
 • 14.12.2016 r.
 • 12.01.2017 r.
 • 15.03.2017 r.
 • 16.05.2017 r.PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW

w Przedszkolu nr 56

Zapraszam na punkt konsultacyjny dla rodziców w Przedszkolu nr 56, który odbędzie się 8 listopada 2016 roku o godzinie 14.00.

Prowadząca:

Anna Cygan – neurologopeda
LOGOPEDYCZNE PUNKTY KONSULTACYJNE

w Przedszkolu nr 2, 37, 70 i 76

Miejsca i terminy spotkań:

 • Przedszkole nr 2 – 17.10.2016 r., 01.12.2016 r.
 • Przedszkole nr 37 – 24.10.2016 r., 29.11.2016 r.
 • Przedszkole nr 70 – 03.11.2016 r., 05.12.2016 r.
 • Przedszkole nr 76 – 12.10.2016 r., 21.11.2016 r.

Prowadząca:

Anna Wysokińska-Tarka – logopeda, pedagog specjalny
„KRÓTKIE ROZWAŻANIA NA TEMAT CZYTANIA”

spotkanie dla rodziców i nauczycieli

Spotkanie z rodzicami i nauczycielami na temat upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci. Poruszane zagadnienia, między innymi:

 • omówienia zalet czytania książek,
 • sposobów rozwijania kompetencji czytelniczych u dzieci,
 • pobudzana zainteresowania książką z nawiązaniem do nauki mówienia i czytania.

Prowadząca:

Anna Wysokińska-Tarka – logopeda, pedagog specjalny

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo): 81 741-09-30 lub 501-370-090, poczta@zp3.lublin.eu„JAK BUDOWAĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI MŁODZIEŻY”

spotkanie z wychowawcami klas w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

Termin spotkania:

 • 29.11.2016 r.

Prowadzące:

Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator

Bożena Suryś – psycholog, mediator
PUNKTY KONSULTACYJNE
DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW

w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

Terminy dyżurów:

 • 24.10.2016 r.
 • 15.11.2016 r.
 • 19.12.2016 r.
 • 31.01.2017 r.
 • 27.02.2017 r.
 • 14.03.2017 r.
 • 15.05.2017 r.

Prowadzące:

Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator

Bożena Suryś – psycholog, mediator
„DOBRA KOMUNIKACJA”
„SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW”

zajęcia warsztatowe dla klas I-III w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

Terminy zajęć:

 • 07.10.2016 r.
 • 12.10.2016 r.
 • 21.10.2016 r.
 • 26.10.2016 r.
 • 04.11.2016 r.
 • 18.11.2016 r.
 • 02.12.2016 r.
 • 16.12.2016 r.

Prowadzące:

Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator

Bożena Suryś – psycholog, mediator
PUNKTY KONSULTACYJNE
DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW

w Szkole Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudskiego

Terminy dyżurów:

 • 16.11.2016 r.
 • 08.12.2016 r.
 • 29.03.2017 r.
 • 18.05.2017 r.

Prowadzące:

Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator

Bożena Suryś – psycholog, mediator
CHCĘ – MOGĘ - ZROBIĘ
– CZYLI O MOTYWACJI DO DZIAŁANIA

mini-warsztaty dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 43

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi motywacji oraz jej związku z działaniem człowieka. Uczniowie poznają sposoby właściwego planowania swoich działań a także radzenia sobie z niechęcią do działania.

Terminy zajęć:

 • 20.10.2016 r. godz. 8.50–9.35 (czwartek)
 • 20.10.2016 r. godz. 9.45–10.30 (czwartek)
 • 26.10.2016 r. godz. 11.45–12.10 (środa)
 • 26.10.2016 r. godz. 12.30–13.15 (środa)
 • 08.11.2016 r. godz. 9.45–10.30 (wtorek)
 • 08.11.2016 r. godz. 12.30–13.15 (wtorek)

Prowadząca:

dr Dorota Sikora - pedagog, psycholog
MOJE RELACJE Z DZIECKIEM

konsultacje wychowawcze i rozmowy wspierające dla rodziców

Zapraszam - na indywidualne konsultacje - rodziców, którzy chcą:

 • lepiej rozumieć swoje dziecko, jego emocje, potrzeby i trudności,
 • rozpoznać i wzmacniać zasoby dziecka,
 • poszukać rozwiązań dla trudnych sytuacji w relacjach z dzieckiem,
 • wzmocnić w sobie poczucie bycia dobrym rodzicem.

Konsultacje są prowadzone w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (TSR).

Prowadząca:

dr Dorota Sikora - pedagog, psycholog

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo): 81 741-09-30 lub 501-370-090, dorota.sikora@zp3.lublin.eu
PROFILAKTYKA BUZI I JĘZYKA

spotkanie dla rodziców w Przedszkolu nr 74

Zapraszam na spotkanie, na którym w przystępny sposób, opowiem jak wspomagać rozwój mowy dzieci i skutecznie zapobiegać powstawaniu wad wymowy.

Prelekcja odbędzie się dnia 25 października 2016 roku o godzinie 16.00 w Przedszkolu nr 74.

Po spotkaniu zapraszam na logopedyczny punkt konsultacyjny.

Prowadząca:

Anna Cygan – neurologopeda
LOGOPEDYCZNE PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Przedszkolu nr 74 i 58

Najbliższe terminy:

 • Przedszkole nr 74 – 25.10.2016 r. (wtorek)
 • Przedszkole nr 58 – 15.11.2016 r. (wtorek)

Zapraszam serdecznie!

Prowadząca:

Anna Cygan – neurologopeda
AKADEMIA RODZICA

warsztaty dla rodziców w Przedszkolu nr 76

Warsztaty odbywają się w środy w godzinach 16.30 – 18.30 na terenie przedszkola. Celem spotkań jest rozwijanie umiejętności wychowawczych oraz wspieranie Rodziców w budowaniu głębszych i cieplejszych relacji w rodzinie.

Tematyka i terminy spotkań:

 • Szczęśliwy rodzic – szczęśliwe dziecko (12 października 2016 roku)
 • Postawy rodzicielskie i ich związek z funkcjonowaniem dziecka (09 listopada 2016 roku)
 • Kiedy pozwolić, kiedy zabronić? Wyznaczanie granic w wychowaniu (07 grudnia 2016 roku)
 • Kary czy konsekwencje w wychowaniu (04 stycznia 2017 roku)
 • Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka (01 lutego 2017 roku)

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
AKADEMIA RODZICA

warsztaty dla rodziców w Przedszkolu nr 74

Warsztaty odbywają się w środy w godzinach 16.30 – 18.30 na terenie przedszkola. Celem spotkań jest rozwijanie umiejętności wychowawczych oraz wspieranie Rodziców w budowaniu głębszych i cieplejszych relacji w rodzinie.

Tematyka i terminy spotkań:

 • Szczęśliwy rodzic – szczęśliwe dziecko (19 października 2016 roku)
 • Postawy rodzicielskie i ich związek z funkcjonowaniem dziecka (23 listopada 2016 roku)
 • Kiedy pozwolić, kiedy zabronić? Wyznaczanie granic w wychowaniu (14 grudnia 2016 roku)
 • Kary czy konsekwencje w wychowaniu (11 stycznia 2017 roku)
 • Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka (08 lutego 2017 roku)

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

X edycja

W poniedziałek 3 października 2016 roku o godzinie 16.30 odbyło się spotkanie organizacyjne X edycji Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Przedstawiona została tematyka, przebieg i organizacja warsztatów oraz ustalone terminy spotkań.

Spotkania odbywają się w poniedziałki w godzinach 16.40 - 19.40.

Terminy warsztatów:

 • 10 października
 • 17 października
 • 24 października
 • 07 listopada
 • 14 listopada
 • 21 listopada
 • 28 listopada
 • 05 grudnia
 • 12 grudnia
 • 19 grudnia

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog
ZAJĘCIA ORTOGRAFICZNE

dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej

Informujemy, iż zapisy na „Zajęcia ortograficzne” odbędą się w dniu 13 października 2016 roku, w godzinach: 15.00 – 17.00, w gabinecie nr 6.

Prowadzące:

Elżbieta Malinowska – pedagog

Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator
PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Przedszkolu nr 2, 56, 58 i 74

Porozmawiajmy o wychowaniu…profilaktyka rodzicielstwa
czyli jak być dobrym rodzicem i dobrze wychowywać dzieci.

Serdecznie zapraszam wszystkich Rodziców, którzy chcieliby lepiej rozumieć swoje dziecko lub też czują się zaniepokojeni z powodu jego problemów rozwojowych, emocjonalnych czy też doświadczają trudności w jego wychowywaniu, na indywidualne konsultacje z psychologiem, na terenie przedszkola, w godzinach: 14.00 – 17.00, w następujących terminach:

 • Przedszkole nr 56 – 06.10.2016 r. (czwartek)
 • Przedszkole nr 58 – 07.10.2016 r. (piątek)
 • Przedszkole nr 74 – 13.10.2016 r. (czwartek)
 • Przedszkole nr 2 – 19.10.2016 r. (środa)

„Nie musimy i nie jesteśmy w stanie być idealnymi rodzicami.
Ale możemy być wystarczająco dobrzy dla naszych dzieci”

Donald Winnicott

Prowadząca:

Maria Rożnowska – psycholog, psychoterapeuta
„NIE JESTEŚ SAMA”

punkt wsparcia dla matek, które czują się samotne w wychowywaniu dzieci

Punktu wsparcia ma miejsce w każdy pierwszy oraz trzeci wtorek miesiąca o godzinie 17.00 na terenie Zespołu Poradni nr 3 i obejmuje:

 • poradnictwo pedagogiczne oraz informacyjno-profilaktyczne,
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych,
 • pomoc w konstruowaniu strategii pomocy dziecku.

Prowadząca:

Stanisława Krasowska - pedagog
PUNKT KONSULTACYJNY

w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

W dniu 20 września w godzinach 16.00-17.00 w Zespole Szkół nr 5 w Lublinie, przy ulicy Józefa Elsnera 5, w ramach punktu konsultacyjnego dla rodziców i nauczycieli dyżur będzie pełniła: Bożena Suryś – psycholog. Zapraszamy wszystkich chętnych na konsultacje.
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

X edycja – spotkanie organizacyjne

Zapraszamy rodziców (zapisanych na listę) na 40-minutowe obowiązkowe spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w poniedziałek 3 października 2016 r. o godzinie 16:30. Przedstawimy Państwu tematykę, przebieg i organizację warsztatu oraz ustalimy terminy spotkań.

Pierwsze zajęcia X edycji „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” odbędą się 10 października 2016 r. w godz. 16:30–19:30.

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo): 81 741-09-30 lub 501-370-090, dorota.sikora@zp3.lublin.eu
TERAPIA PEDAGOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

na terenie poradni

1. „UCZMY SIĘ INACZEJ”

Program obejmuje ćwiczenia wspierające uczniów w ich rozwoju, ma na celu stymulowanie oraz usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji. Zajęcia są organizowane dla uczniów klas I – III szkół podstawowych, u których stwierdzono ogólne lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego.

2. „MOJE GRAFY”

Grupowe zajęcia dla dzieci z zaburzoną grafomotoryką.

3. „MOGĘ LEPIEJ”

Zajęcia rozwijania zdolności poznawczych i efektywnego uczenia się dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczniowie poznają techniki zapamiętywania i efektywnego robienia notatek; wykonywane ćwiczenia poprawiają koncentrację uwagi, pamięć, myślenie logiczne i twórcze, spostrzegawczość oraz motywację.

4. „JAK SIĘ UCZYĆ SKUTECZNIE?”

Warsztaty umiejętności skutecznego uczenia się. Poznanie przez młodzież strategii skutecznego uczenia się i organizacji pracy, stosowanie technik uczenia się, treningu pamięci, ćwiczenia koncentracji uwagi i twórczego myślenia.

5. „POKONAĆ NUDĘ”

Program zajęć dla dzieci i młodzieży stymulujących motywację do nauki szkolnej, rozbudzanie zainteresowań.

Prowadząca:

Stanisława Krasowska – pedagog

Zapisy w poradni (osobiście lub telefonicznie: 81 741-09-30 lub 501-370-090).
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW X edycja

trwają zapisy do grupy - zajęcia rozpoczną się w październiku 2016 roku

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest ofertą spotkań, których celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Zapraszamy rodziców, nauczycieli i wychowawców, którzy szukają sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Cykl zajęć obejmuje 10 spotkań (po 3 godz. zegarowe), które odbywają się
w poniedziałki w godzinach 16:30–19:30.

  Tematyka:
 • rozwijanie prawidłowej komunikacji z dzieckiem
 • budowanie poczucia własnej wartości dziecka
 • rozpoznawanie, wyrażanie, akceptowanie uczuć i emocji
 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
 • kształtowanie pożądanych zachowań dziecka
 • zachęcanie dziecka do współpracy
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i problemów
 • wyciąganie konsekwencji adekwatnych do przewinienia dziecka
 • zachęcanie dziecka do samodzielności i odpowiedzialności
 • uwalnianie dziecka od „etykietek” przyklejonych w domu i w szkole
 • udzielanie dobrych pochwał

Prowadząca:

dr Dorota Sikora – pedagog, psycholog

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):

81 741 09 30, 501 370 090, dorota.sikora@zp3.lublin.eu
„TAJEMNICZY OGRÓD”

bajkoterapia dla dzieci

W naszej poradni prowadzone są zajęcia bajkoterapii dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży. Założeniem realizatorów zajęć jest dotarcie do dziecka, zrozumienie go, udzielenie wsparcia w trudnych chwilach a także rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych, rozwiązywania trudnych sytuacji, twórczego myślenia, kształtowanie samooceny i samokontroli.

  W programie zajęć:
 • bajka w adaptacji filmowej, słuchowisko,
 • prace rysunkowe,
 • gry i zabawy stolikowe,
 • wizualizacja, relaksacja.

Zajęcia bajkoterapii odbywają się w każdy wtorek w godzinach 15:00–17:00 na terenie naszej poradni - sala 2 i 10.

PRZYJĘCIA DZIECI TRWAJĄ CAŁY ROK SZKOLNY osobiście lub telefonicznie 81 741 09 30, 501 370 090.

Prowadzące:

Danuta Petruczynik - psycholog

Stanisława Krasowska - pedagog
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2015/2016„BUDOWANIE RELACJI” – warsztat dla młodzieży

w XIV Liceum Ogólnokształcącym

W piątek 20 maja 2016 r., w godzinach 9:50 – 12:50, na terenie szkoły odbędzie się warsztat skierowany do młodzieży, która:

 • jest w relacji damsko-męskiej
 • poszukuje partnera / partnerki dla siebie
 • rozważa w przyszłości bycie w związku
 • jest zainteresowana tematem związków, relacji

Zagadnienia:

 • W jaki sposób to, z kim budujemy relacje wpływa na nasze życie?
 • Jak umocnić związek, w którym jesteś?
 • Jak budować relacje w związku?
 • Dlaczego czasem trudno nam się zrozumieć i porozumieć?
 • Co jest dla mnie ważne w relacji?
 • Nie jestem w relacji a chcę być – jak znaleźć miłość?
 • Jakie są moje oczekiwania od partnera / partnerki?
 • Czy wiem czego i kogo szukam?
 • Za co jestem odpowiedzialny / odpowiedzialna w relacji?
 • Czy ten partner / ta partnerka jest dla mnie?
 • Jak zrezygnować z niesatysfakcjonującej relacji?

Prowadząca:

Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowy

Zapisy i informacje:

Joanna Sieklucka – pedagog szkolny w XIV LO
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

IX edycja

W poniedziałek 25 stycznia 2016 r. o godzinie 16:30 odbyło się spotkanie organizacyjne IX edycji Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Przedstawiona została tematyka, przebieg i organizacja warsztatów oraz ustalone terminy spotkań.

Spotkania odbywają się w poniedziałki w godzinach 16.40 - 19.40

  Terminy spotkań:
 • 8 lutego
 • 15 lutego
 • 29 lutego
 • 7 marca
 • 14 marca
 • 21 marca
 • 4 kwietnia
 • 11 kwietnia
 • 18 kwietnia
 • 25 kwietnia

Prowadzące:

Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowy

Dorota Sikora - pedagog, psycholog
SZKOLENIOWA RADA PEDAGOGICZNA

dla nauczycieli Gimnazjum nr 16

1 grudnia 2015 roku w Gimnazjum nr 16 odbyła się szkoleniowa rada pedagogiczna dla nauczycieli na temat: Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna ucznia i rekomendacje do pracy na terenie domu i szkoły

Prowadzące:

Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowy

Stanisława Krasowska - pedagog, terapeuta pedagogiczny
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

IX edycja – spotkanie organizacyjne

Zapraszamy rodziców (zapisanych na listę) na 40-minutowe obowiązkowe spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w poniedziałek 25 stycznia 2016 r. o godzinie 16:30. Przedstawimy Państwu tematykę, przebieg i organizację warsztatu oraz ustalimy terminy spotkań.

Pierwsze zajęcia IX edycji „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” odbędą się 8 lutego 2016 r. w godz. 16:30–19:30.

Można jeszcze dołączyć do grupy. Mamy ostatnie wolne miejsca.

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):

81 741 09 30, 501 370 090, karolina.zmudzka@zp3.lublin.eu
DZIEŃ KARIERY

w XIV Liceum Ogólnokształcącym

W czwartek 17 grudnia 2015 roku w godzinach 9.00 - 13.30 w XIV Liceum Ogólnokształcącym odbył się Dzień Kariery, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie liceum. Odbyło się spotkanie dla młodzieży dotyczące wyznaczania celów w ramach lekcji przedsiębiorczości, spotkanie z Karoliną Żmudzką - psychologiem i doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 oraz ze specjalistami ze Specjalistycznej Poradni Zawodowej w ramach stoiska informacyjnego.

  Program:
 1. Otwarcie Dnia Kariery - wystąpienie dyrektora szkoły Wojciecha Kalickiego oraz pedagog Joanny Siekluckiej.
 2. Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 6 z zakresu doradztwa zawodowego. Podsumowanie dotychczasowych działań na terenie liceum: warsztaty rozwoju osobistego i doradztwo kariery - Karolina Żmudzka - psycholog, doradca zawodowy
 3. Wyznaczanie celów i świadome dokonywanie wyborów życiowych - Tomasz Telej - coach, trener, przedsiębiorcaPUNKT MEDIACYJNY

na terenie Szkoły Podstawowej nr 45

Zapraszamy na Punkt Mediacyjny w każdy wtorek w godzinach 12.00 - 14.30 na terenie Szkoły Podstawowej nr 45. W ramach punktu specjaliści poradni pomagają w rozwiązywaniu konfliktów.

Prowadzące:

Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator

Bożena Suryś – psycholog
ODKRYJ SWOJĄ PASJĘ I ZAPLANUJ PRZYSZŁOŚĆ

warsztat dla młodzieży z XIV Liceum Ogólnokształcącego

  Warsztat jest skierowany do młodzieży, która:
 • poszukuje pomocy w wyborze kierunku studiów
 • marzy o pracy, która daje radość i spełnienie
 • chciałaby w życiu robić to, co lubi
 • nie ma pomysłu na siebie i na to, co może robić po maturze
 • chce odkryć i poznać swoje pasje i zainteresowania
  Podczas warsztatu:
 • odkryjesz swoją wyjątkowość, zasoby, talenty i umiejętności, które są podstawą do osiągania celów i dokonywania właściwych wyborów życiowych i zawodowych
 • dowiesz się, co jest dla Ciebie naprawdę ważne w życiu osobistym i edukacyjno-zawodowym
 • zyskasz inspirację i moc do działania, by podążać we właściwym dla siebie kierunku

Terminy warsztatów:

20 listopada godz. 9:50 – 12:50

Prowadząca

Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowy

Zapisy u pedagoga szkolnego Joanny Siekluckiej
MAPA MARZEŃ

warsztat dla młodzieży z XIV Liceum Ogólnokształcącego

Na warsztacie damy się ponieść fantazjom i marzeniom. Zobaczymy oczami wyobraźni to wszystko, co daje nam radość i przyjemność. Zastanowimy się, czego tak naprawdę chcemy od siebie i od życia, co jest dla nas ważne. Wsłuchamy się w swoje wnętrze, po czym świadomie zdecydujemy, jaki kierunek chcemy nadać swemu życiu.

  Podczas spotkania:
 • określisz swoje priorytety w obszarach: edukacji, kariery, pasji, wiedzy, przyszłej pracy, związków, rodziny, zdrowia, finansów, relacji z ludźmi
 • postawisz sobie cele i określisz drogę ich realizacji
 • uporządkujesz swoje życie i nadasz mu kierunek
 • lepiej poznasz siebie
 • stworzysz swoją mapę marzeń z obrazów, zdjęć, haseł, rysunków

Terminy warsztatów:

6 listopada godz. 9:50 – 12:50

3 czerwca godz. 9:50 – 12:50

Prowadząca

Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowy

Zapisy u pedagoga szkolnego Joanny Siekluckiej
BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

harmonogram realizacji zadania

W związku z realizacją programu profilaktyczno-interwencyjnego – „Biorę odpowiedzialność” dla młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przedstawiamy terminy realizacji zajęć w listopadzie 2015 roku.

  Realizacja zajęć programu „Biorę odpowiedzialność” z młodzieżą:
 • 4 listopada - na terenie Gimnazjum nr 16 w Lublinie, godz.: 7.45 i 12.15
 • 5 listopada - na terenie Gimnazjum nr 16 w Lublinie, godz.: 8.35
 • 6 listopada - na terenie Gimnazjum nr 16 w Lublinie, godz.: 1020
 • 9 listopada - na terenie Gimnazjum nr 16 w Lublinie, godz.: 1020

Koordynator realizacji zadania:

Stanisława Krasowska – pedagog
MOJE GRAFY

zajęcia dla dzieci z zaburzoną grafomotoryką dla dzieci z klas I – III

Zapraszamy uczniów z klas I – III zaburzoną grafomotoryką do uczestnictwa w grupowych zajęciach na terenie poradni.

  Odbywają się w podanych terminach.
 • listopad: 4, 18
 • grudzień: 2, 16
 • styczeń: 13, 27
 • luty: 10, 24
 • marzec: 9, 23
 • kwiecień: 6, 20
 • maj: 4, 18
 • czerwiec: 8, 22

Prowadząca:

Stanisława Krasowska – pedagog, terapeuta pedagogiczny
„NEO-REMEDIUM” IV edycja – warsztaty dla rodziców

„Neo-Remedium” to profesjonalny interdyscyplinarny program z zakresu profilaktyki dla rodziców opracowany przez pracowników ZP3 w Lublinie, którego ideą jest wskazanie rodzicom nowych sposobów wychowania dzieci bez stosowania przemocy, z jednoczesnym treningiem umiejętności rodzicielskich.

„Neo-Remedium” to cykl pięciu spotkań, które będą odbywać się
w środy w godzinach 16:30–19:00
na terenie Zespołu Poradni nr 3, ul. Młodej Polski 30.

Start programu – 30 września 2015 r. o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej nr 2.

  Program:
 • 18 listopada – ABC agresji, przemocy i wychowania. Ochrona prawna.
 • 25 listopada– Porozumiewanie bez przemocy.
 • 2 grudnia – Karanie a ponoszenie konsekwencji.
 • 9 grudnia - Umiejętności rodziców w rozwiązywaniu konfliktów.
 • 16 grudnia - Ustalanie granic w rodzinie. Biorę odpowiedzialność.

Warsztaty prowadzą:

Bożena Cioch, Stanisława Krasowska, Karolina Żmudzka, Monika Prokop

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):

81 741 09 30, 501 370 090, poczta@zp3.lublin.eu

Program finansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
PIERWSZE LUBELSKIE FORUM MEDIACJI RÓWIEŚNICZEJ

uczniów gimnazjów miasta Lublina pod hasłem "Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu młodzieży"

16 października 2015 roku godz. 10:00

(Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza ul. Szkolna 6 20-124 Lublin)

Serdecznie zapraszamy na Pierwsze lubelskie forum mediacji rówieśniczej organizowane przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie we współpracy z Wydziałem Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublina będące podsumowaniem realizowanego w latach 2011-2015 programu Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie we współpracy z Lubelskim Kuratorem Oświaty "Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu".

W trakcie organizowanego Forum uczniowie uczestniczący w programie w latach ubiegłych zaprezentują swoją wiedzę z zakresu mediacji rówieśniczej, prace nadesłane przez uczniów na konkursy literackie i plastyczne w ramach tego programu, aktywnie włączą się w kampanię promującą ideę mediacji w październikowym Międzynarodowym Dniu Mediacji przypadającym w bieżącym roku w dniu 15 października 2015 r. i ogłoszonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Tygodniem Mediacyjnym w dniach 12 - 17 października 2015r. pod hasłem: "Masz prawo do mediacji".

Więcej informacji i program na stronie:

http://lublin.so.gov.pl/aktualnosci-mediacyjne/tydzien-mediacji-12-17-pazdziernika-2015-r.html http://www.sssrwp.pl/aktualnosci.php?art=155&start=0&irek=109


SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW IX edycja

trwają zapisy do grupy, rozpoczęcie zajęć styczeń/luty 2016 r.

Szkoła dla Rodziców jest ofertą spotkań dla rodziców dzieci i młodzieży. Celem zajęć jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi.

Cykl zajęć obejmuje 10 spotkań po 3 godz. zegarowe, które odbywają się
w poniedziałki w godzinach 16:30–19:30.

Tematyka:

 • rozwijanie prawidłowej komunikacji z dzieckiem
 • budowanie poczucia własnej wartości dziecka
 • rozpoznawanie, wyrażanie, akceptowanie uczuć i emocji
 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
 • kształtowanie pożądanych zachowań dziecka
 • zachęcanie dziecka do współpracy
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i problemów
 • wyciąganie konsekwencji adekwatnych do przewinienia dziecka
 • zachęcanie dziecka do samodzielności i odpowiedzialności
 • uwalnianie dziecka od „etykietek” przyklejonych w domu i w szkole
 • udzielanie dobrych pochwał

Prowadząca:

Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowy karolina.zmudzka@zp3.lublin.eu
„KLUB MŁODEGO MEDIATORA”

dla uczniów: klas IV–VI Szkoły Podstawowej Nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Od miesiąca października 2015 roku rusza cykl spotkań warsztatowych, na terenie Szkoły Podstawowej Nr 45 w Lublinie z wybranymi uczniami mającymi predyspozycje do rozwiązywania konfliktów rówieśniczych bez przemocy.

Tematyka zajęć::

 • podstawy komunikacji interpersonalnej
 • konflikty – rozwiązywanie
 • procesy grupowe, techniki negocjacji
 • sąd, arbitraż, facylitacje, negocjacje, mediacje – formy rozwiązywania konfliktów
 • symulacje mediacji

Prowadzące::
Bożena Suryś – psycholog, mediator, Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator
DORADZTWO ZAWODOWE

Spotkania z doradcą zawodowym w IX Liceum Ogólnokształcącym.

Zaplanuj swoją przyszłość edukacyjno – zawodową.

Spotkania będą odbywać się
w piątki w godzinach 9:00 – 13:00
na terenie XIV Liceum Ogólnokształcącego

Podczas spotkania:

 • odkryjesz, co jest Twoją pasją
 • poznasz swoje predyspozycje, preferencje i zainteresowania zawodowe
 • zastanowisz się, jak wykorzystać w przyszłości swoje talenty i uzdolnienia
 • zdecydujesz, gdzie dalej się kształcić po ukończeniu liceum
 • określisz, kim chcesz być w przyszłości i w jakim zawodzie pracować
  Terminy spotkań - piątki godz. 9.00 - 13.00:
 • 23.10.2015
 • 4 i 18.12.2015
 • 15.01.2016
 • 5 i 12.02.2016
 • 4.03.2016
 • 8 i 22.04.2016
 • 13 i 20.05.2016

Prowadząca:
Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowy

Zapisy u pedagoga szkolnego
Joanny Siekluckiej
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY I AGRESJI

warsztaty w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 34

Tematyka:

 • profilaktyka zachowań agresywnych
 • zrozumienie istoty zachowań agresywnych, przyczyn, specyfiki
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • budowanie zaufania, otwartości w grupie, integracja zespołu klasowego
 • sposoby rozwiązywania konfliktów

Prowadzące:
Bożena Suryś – psycholog, Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator
STOP PRZEMOCY I AGRESJI

warsztaty w klasie V Szkoły Podstawowej nr 48

Tematyka:

 • profilaktyka zachowań agresywnych
 • zrozumienie istoty zachowań agresywnych, przyczyn, specyfiki
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • budowanie zaufania, otwartości w grupie, integracja zespołu klasowego
 • sposoby rozwiązywania konfliktów

Prowadzące:
Bożena Suryś – psycholog, Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator
TRENING ORTOGRAFICZNY

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 48

Zajęcia grupowe dla uczniów klas IV–VI
mających trudności w poprawnym pisaniu, czytaniu, rozumieniu treści.

Zajęcia mają na celu:

 • poznawanie zasad ortograficznych i praktyczne ich stosowanie w różnych technikach pisania
 • ćwiczenia grafomotoryki w celu poprawienia staranności i estetyki pisma
 • usprawnianie techniki, tempa i rozumienia czytanych tekstów
 • uczenie współpracy w grupie

Prowadzące:
Bożena Suryś – psycholog, Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator
TRENING ORTOGRAFICZNY

dla uczniów klas IV–VI szkół podstawowych

Start treningu — zajęcia organizacyjne i zapisy w poniedziałek 12.10.2015 r.,
od godz. 14:30 do godz. 17:30, w gabinecie nr 6
.

Zajęcia grupowe dla uczniów szkół podstawowych klas IV–VI
mających trudności w poprawnym pisaniu, czytaniu, rozumieniu treści.

Trening ortograficzny to cykl cotygodniowych spotkań dla uczniów, które odbywają się w poniedziałki, na terenie poradni, w dwóch grupach:

 • I grupa — godz. 15:30–16:30
 • II grupa — godz. 16:30–17:30

Zajęcia mają na celu:

 • poznawanie zasad ortograficznych i praktyczne ich stosowanie w różnych technikach pisania
 • ćwiczenia grafomotoryki w celu poprawienia staranności i estetyki pisma
 • usprawnianie techniki, tempa i rozumienia czytanych tekstów
 • uczenie współpracy w grupie

Prowadzące:
Elżbieta Malinowska – pedagog, Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
81 741 09 30, 501 370 090, poczta@zp3.lublin.eu
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
VIII edycja – spotkanie organizacyjne

Zapraszamy rodziców (zapisanych na listę) na 40-minutowe spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w poniedziałek 5 października 2015 r. o godzinie 16:30. Przedstawimy Państwu tematykę, przebieg i organizację warsztatu oraz ustalimy terminy spotkań.

Pierwsze zajęcia VIII edycji „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” odbędą się 12 października 2015 r. w godz. 16:30–19:30.

Można jeszcze dołączyć do grupy. Mamy ostatnie wolne miejsca.

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
81 741 09 30, 501 370 090, karolina.zmudzka@zp3.lublin.eu
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW VIII edycja

trwają zapisy do grupy, rozpoczęcie zajęć wrzesień/październik 2015 r.

Szkoła dla Rodziców jest ofertą spotkań dla rodziców dzieci i młodzieży. Celem zajęć jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi.

Cykl zajęć obejmuje 10 spotkań po 3 godz. zegarowe, które odbywają się
w poniedziałki w godzinach 16:30–19:30.

Tematyka:

 • rozwijanie prawidłowej komunikacji z dzieckiem
 • budowanie poczucia własnej wartości dziecka
 • rozpoznawanie, wyrażanie, akceptowanie uczuć i emocji
 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
 • kształtowanie pożądanych zachowań dziecka
 • zachęcanie dziecka do współpracy
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i problemów
 • wyciąganie konsekwencji adekwatnych do przewinienia dziecka
 • zachęcanie dziecka do samodzielności i odpowiedzialności
 • uwalnianie dziecka od „etykietek” przyklejonych w domu i w szkole
 • udzielanie dobrych pochwał

Prowadząca:

Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowy karolina.zmudzka@zp3.lublin.eu
„NEO-REMEDIUM” III edycja – warsztaty dla rodziców

„Neo-Remedium” to profesjonalny interdyscyplinarny program z zakresu profilaktyki dla rodziców opracowany przez pracowników ZP3 w Lublinie, którego ideą jest wskazanie rodzicom nowych sposobów wychowania dzieci bez stosowania przemocy, z jednoczesnym treningiem umiejętności rodzicielskich.

„Neo-Remedium” to cykl pięciu spotkań, które będą odbywać się
w środy w godzinach 16:30–19:00
na terenie Zespołu Poradni nr 3, ul. Młodej Polski 30.

Start programu – 30 września 2015 r. o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej nr 2.

Program:

 • 30 września – ABC agresji, przemocy i wychowania. Ochrona prawna.
 • 7 października – Karanie a ponoszenie konsekwencji.
 • 14 października – Ustalanie granic w rodzinie. Biorę odpowiedzialność.
 • 21 października – Porozumiewanie bez przemocy.
 • 28 października – Umiejętności rodziców w rozwiązywaniu konfliktów.

Warsztaty prowadzą:
Bożena Cioch, Stanisława Krasowska, Karolina Żmudzka, Monika Prokop

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
81 741 09 30, 501 370 090, poczta@zp3.lublin.eu

Program finansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Przedszkolu nr 2

W Przedszkolu nr 2 będzie pełniła dyżur: Maria Rożnowska — psycholog, psychoterapeuta. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych:

 • 21.10.2015
 • 02.12.2015
 • 10.02.2016
 • 16.03.2016
 • 20.05.2016PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Przedszkolu nr 58

W Przedszkolu nr 58 będzie pełniła dyżur: Maria Rożnowska — psycholog, psychoterapeuta. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych:

 • 28.10.2015
 • 20.01.2016
 • 09.03.2016
 • 18.05.2016

Logopedyczny punkt konsultacyjny z neurologopedą Anną Cygan, godz. 14.00 - 18.00

 • 26.01.2016
 • 14.03.2016
 • 21.04.2016PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Przedszkolu nr 74

W Przedszkolu nr 74 będzie pełniła dyżur: Maria Rożnowska — psycholog, psychoterapeuta. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych:

 • 04.11.2015
 • 09.12.2015
 • 03.02.2016
 • 25.05.2016
  Logopedyczny punkt konsultacyjny z neurologopedą Anną Cygan, godz. 13.00 - 17.00
 • 4.11.2015
 • 10.12.2015
 • 25.02.2016
 • 12.05.2016PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Przedszkolu nr 56

W Przedszkolu nr 56 będzie pełniła dyżur: Maria Rożnowska — psycholog, psychoterapeuta Anna Cygan — neurologopeda. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych z psychologiem::

 • 07.10.2015
 • 25.11.2015
 • 13.01.2016
 • 02.03.2016
 • 11.05.2016

Terminy punktów konsultacyjnych z logopedą, godz. 14.00 - 18.00:

 • 30.09.2015
 • 18.11.2015 godz. 13.00 - 16.00, godz. 16.00 wykład dla rodziców: „Teleogłupianie czy rozwijanie?”- jaki wpływ wywiera TV na nasze dzieci
 • 02.12.2015
 • 20.01.2016
 • 20.01.2016
 • 09.03.2016
 • 18.05.2016PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Szkole Podstawowej nr 43

Podczas zebrań z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 43 będą pełniły dyżur: Danuta Petruczynik — psycholog i Magdalena Giza — pedagog specjalny, mediator. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych:

 • 03.11.2015
 • 01.12.2015
 • 12.01.2016
 • 01.03.2016
 • 05.04.2016
 • 10.05.2016PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Szkole Podstawowej nr 48

Podczas zebrań z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 48 będą pełniły dyżur: Bożena Suryś — psycholog i Magdalena Giza — pedagog specjalny, mediator. Zapraszamy chętnych rodziców i nauczycieli na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych:

 • 17.11.2015
 • 17.12.2015
 • 20.01.2016
 • 19.04.2016
 • 10.05.2016PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina

Podczas zebrań z rodzicami w Gimnazjum nr 16 będą pełniły dyżur: Karolina Żmudzka — psycholog, doradca zawodowy i Stanisława Krasowska — pedagog. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych:

 • 17.11.2015
 • 09.12.2015
 • 18.01.2016
 • 11.04.2016
 • 16.05.2016PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Łokietka

Podczas zebrań z rodzicami w Gimnazjum nr 5 będą pełniły dyżur: Karolina Żmudzka — psycholog, doradca zawodowy i Stanisława Krasowska — pedagog. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych:

 • 21.10.2015
 • 18.11.2015
 • 16.12.2015
 • 21.01.2016PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta

Podczas zebrań z rodzicami w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 — Szkole Podstawowej nr 45 i XIV Liceum Ogólnokształcącym, będą pełniły dyżur: Karolina Żmudzka — psycholog, doradca zawodowy, Magdalena Giza — pedagog specjalny, mediatorElżbieta Malinowska — pedagog. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych:

 • 17.11.2015
 • 28.01.2016
 • 05.04.2016
 • 24.05.2016PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

Podczas zebrań z rodzicami w Zespole Szkół nr 5 będą pełniły dyżur: Bożena Suryś — psycholog i Magdalena Giza — pedagog specjalny, mediator. Zapraszamy chętnych rodziców i nauczycieli na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych:

 • 24.11.2015
 • 14.12.2015

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2014/2015INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI

1. Informujemy Państwa o wprowadzeniu indywidualnych konsultacji z psychologiem dla nauczycieli szkół ogólnokształcących i z oddziałami integracyjnymi pracujących z uczniami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

2. Można skorzystać z pomocy w konsultowaniu IPET-u oraz zgłaszać problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów z:

 • autyzmem, w tym zespołem Aspergera
 • upośledzeniem umysłowym wszystkich stopni
 • niepełnosprawnością ruchową
 • wadami słuchu i wzroku
 • zaburzeniami mowy o typie afazji
 • sprzężeniem powyższych niepełnosprawności.

3. Konsultacje prowadzone są na terenie poradni lub szkoły. W przypadku zainteresowania prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź mailowy z sekretariatem poradni.

Terminy konsultacji:
we wtorki w godzinach 15:00–17:00

 • 28 października 2014 r.
 • 25 listopada 2014 r.
 • 23 grudnia 2014 r.
 • 20 stycznia 2015 r.
 • 17 lutego 2015 r.
 • 17 marca 2015 r.
 • 28 kwietnia 2015 r.
 • 25 maja 2015 r.
 • 23 czerwca 2015 r.

Konsultacji udzielają:
Agnieszka Furman – psycholog, Justyna Kułak – psycholog

Bożena Cioch — w kwestii wydawania orzeczeń w sprawie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Dyrektor Zespołu Poradni nr 3
dr Bożena Cioch
ŚWIATOWE LETNIE IGRZYSKA OLIMPIAD SPECJALNYCH
W LOS ANGELES 2015

Ważnym osiągnięciem jest zakwalifikowanie się naszego pracownika — Doroty Roszko jako koordynatorki (Delegation Liaison) polskiej delegacji podczas Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Los Angeles 2015.

Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Los Angeles 2015Wydarzenie rozpocznie się 25 lipca i zakończy się 2 sierpnia 2015 r. Będzie to największe na świecie wydarzenie sportowe i humanitarne w 2015 r., a także największa impreza sportowa, zorganizowana w Los Angeles od czasu Igrzysk Olimpijskich w 1984 r.

Celem Olimpiady jest promowanie równości wszystkich ludzi, pokazanie, że osoby niepełnosprawne intelektualnie mogą stać się akceptowanymi i cenionymi członkami społeczności, co prowadzi do bardziej integracyjnego społeczeństwa oraz szacunku dla wszystkich. To zadanie i misja z pewnością będzie mieć pozytywny wpływ na pracowników poradni, jak i jej klientów.

Motto i przesłanie Olimpiady jest spójne z kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 — edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.
SPOTKANIE DLA ABSOLWENTÓW

I–VII edycji Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

Zapraszamy na spotkanie wspierające dla rodziców, którzy ukończyli w naszej poradni „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, mające na celu wzajemną pomoc w rozwiązywaniu bieżących trudności wychowawczych oraz dzielenie się sukcesami w relacjach z dziećmi.

Odbędzie się ono w środę 24 czerwca 2015 r. w godzinach 17:00–19:00.

Prowadząca:

Monika Prokop – psycholog
KONFERENCJA
„Kształcenie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

22 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Lublinie odbyła się konferencja nt. kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, na której dyrektor ZP3 dr Bożena Cioch wygłosiła referat nt.: „Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego — proces ich wydawania i merytoryczna jakość”.

Program Konferencji (550 KB)
BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

program profilaktyczno-interwencyjny dla młodzieży

Realizacja programu profilaktyczno-interwencyjnego — „Biorę odpowiedzialność” dla młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Realizacja zajęć programu „Biorę odpowiedzialność” z młodzieżą na terenie Gimnazjum nr 16 w Lublinie:

 • 22 maja — godz. 9:15–11:10
 • 26 maja — godz. 9:15–11:10
 • 27 maja — godz. 10:10–12:00
 • 29 maja — godz. 9:15–11:10

Realizacja zajęć programu „Biorę odpowiedzialność” z młodzieżą na terenie Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie:

 • 01 czerwca — dwie realizacje zajęć programu, godz. 10:25–12:15
 • 02 czerwca — dwie realizacje zajęć programu, godz. 13:20–15:10
 • 11 czerwca — realizacja zajęć programu, godz. 10:25–12:15
 • 12 czerwca — realizacja zajęć programu, godz. 13:20–15:10

Realizowane zajęcia są dokumentowane poprzez listy obecności uczestników programu potwierdzone przez szkołę.

Koordynator realizacji zadania:

Stanisława Krasowska – pedagog, terapeuta pedagogiczny
Wstępne badania pedagogiczne dzieci 5-letnich
w Przedszkolu nr 74

15 kwietnia 2015 r. w godzinach 14:00–17:30 będą przeprowadzane na terenie Przedszkola nr 74 indywidualnie, wstępne badania pedagogiczne dzieci 5-letnich połączone z konsultacjami dla rodziców, podczas których zostaną omówione wyniki badań oraz udzielone wskazówki do pracy na terenie domu.

Prowadząca:

Grażyna Woźniak-Głowacz – pedagog, terapeuta pedagogiczny
LUBELSKIE DNI AUTYZMU

W ramach obchodów Lubelskich Dni Autyzmu w kwietniu 2015 r. Zespół Poradni nr 3 w Lublinie zaprasza na:

 • indywidualne specjalistyczne konsultacje — w każdy wtorek kwietnia w godz. 10:00–18:00
 • punkt informacyjny dotyczący autyzmu i orzecznictwa — 7.04.2015, w godz. 10:00–18:00
 • prezentację multimedialną „Wczesne objawy autyzmu; praca terapeutyczna z małym dzieckiem z autyzmem” — 14.04.2015, w godz. 16:00–17:00
 • prezentację multimedialną „Najnowsze badania w USA w odniesieniu do dzieci z autyzmem” — 21.04.2015, w godz. 12:00–13:00

które odbędą się w sali konferencyjnej nr 2 na terenie poradni.
ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU

W związku ze Światowym Dniem Autyzmu zapraszamy w miesiącu kwietniu 2015 roku na obchody Lubelskich Dni Autyzmu, które odbywają się pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin. Program spotkań, wykładów, konsultacji zamieszczamy poniżej:

Plakat — Lubelskie Dni Autyzmu 2015 (4,14 MB)

Dwustronna ulotka — Lubelskie Dni Autyzmu 2015 (1,95 MB)
INAUGURACJA OBCHODÓW LUBELSKICH DNI AUTYZMU

W dniu 1 kwietnia 2015 r. pracownicy Zespołu Poradni nr 3 brali udział w Inauguracji obchodów Lubelskich Dni Autyzmu.

Wydarzenie jest coroczną inicjatywą propagującą potrzeby i problemy osób z autyzmem i ich rodzin. Lubelskie Dni Autyzmu organizowane są przez Miasto Lublin we współpracy z instytucjami i organizacjami, które na terenie miasta udzielają specjalistycznej pomocy i wsparcia dla tych osób.

Więcej informacji: www.lublin.eu/Lubelskie_Dni_Autyzmu-2-4467.html
„BUDOWANIE RELACJI” – warsztat dla młodzieży

w XIV Liceum Ogólnokształcącym

W poniedziałek 31 marca 2015 r., w godzinach 10:40–13:30, na terenie szkoły odbędzie się warsztat skierowany do młodzieży, która:

 • jest w relacji damsko-męskiej
 • poszukuje partnera / partnerki dla siebie
 • rozważa w przyszłości bycie w związku
 • jest zainteresowana tematem związków, relacji

Zagadnienia:

 • W jaki sposób to, z kim budujemy relacje wpływa na nasze życie?
 • Jak umocnić związek, w którym jesteś?
 • Jak budować relacje w związku?
 • Dlaczego czasem trudno nam się zrozumieć i porozumieć?
 • Co jest dla mnie ważne w relacji?
 • Nie jestem w relacji a chcę być – jak znaleźć miłość?
 • Jakie są moje oczekiwania od partnera / partnerki?
 • Czy wiem czego i kogo szukam?
 • Za co jestem odpowiedzialny / odpowiedzialna w relacji?
 • Czy ten partner / ta partnerka jest dla mnie?
 • Jak zrezygnować z niesatysfakcjonującej relacji?

Prowadząca:
Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowy

Zapisy i informacje:
Joanna Sieklucka – pedagog szkolny w XIV LO
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY I AGRESJI

warsztaty w klasach IV–VI Szkoły Podstawowej nr 45

Tematyka:

 • profilaktyka zachowań agresywnych
 • zrozumienie istoty zachowań agresywnych, przyczyn, specyfiki
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • budowanie zaufania, otwartości w grupie, integracja zespołu klasowego

Prowadzące:
Bożena Suryś – psycholog, mediator, Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator
PROGRAM MEDIACJI RÓWIEŚNICZEJ

W dniu 18.03.2015 r. pani Magdalena Giza — pedagog specjalny, mediator — uczestniczyła jako prelegent w warsztatach z mediacji w ramach Pilotażowego programu mediacji rówieśniczej pod patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie wytypowanych Gimnazjów z obszaru województwa lubelskiego.
„NEO-REMEDIUM” II edycja – warsztaty dla rodziców

„Neo-Remedium” to profesjonalny interdyscyplinarny program z zakresu profilaktyki dla rodziców opracowany przez pracowników ZP3 w Lublinie, którego ideą jest wskazanie rodzicom nowych sposobów wychowania dzieci bez stosowania przemocy, z jednoczesnym treningiem umiejętności rodzicielskich.

„Neo-Remedium” to cykl pięciu spotkań, które będą odbywać się
w środy w godzinach 16:30–19:00
na terenie Zespołu Poradni nr 3, ul. Młodej Polski 30.

Start programu – 13 maja 2015 r. o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej nr 2.

Program:

 • 13 maja – ABC agresji, przemocy i wychowania. Ochrona prawna.
 • 20 maja – Porozumiewanie się bez przemocy.
 • 27 maja – Karanie a ponoszenie konsekwencji.
 • 3 czerwca – Umiejętności rodziców rozwiązywania konfliktów.
 • 10 czerwca – Ustalanie granic w rodzinie. Biorę odpowiedzialność.

Warsztaty prowadzą:
Bożena Cioch, Stanisława Krasowska, Karolina Żmudzka, Monika Prokop

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
81 741 09 30, 501 370 090, poczta@zp3.lublin.eu

Program finansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
„NEO-REMEDIUM” I edycja – warsztaty dla rodziców

„Neo-Remedium” to profesjonalny interdyscyplinarny program z zakresu profilaktyki dla rodziców opracowany przez pracowników ZP3 w Lublinie, którego ideą jest wskazanie rodzicom nowych sposobów wychowania dzieci bez stosowania przemocy, z jednoczesnym treningiem umiejętności rodzicielskich.

„Neo-Remedium” to cykl pięciu spotkań, które będą odbywać się
środy w godzinach 16:30–19:30
na terenie Zespołu Poradni nr 3, ul. Młodej Polski 30.

Start programu – 25 marca 2015 r. o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej nr 2.

Program:

 • 25 marca — ABC agresji, przemocy i wychowania. Ochrona prawna.
 • 1 kwietnia — Porozumiewanie się bez przemocy.
 • 8 kwietnia — Umiejętności rodziców rozwiązywania konfliktów.
 • 15 kwietnia — Karanie a ponoszenie konsekwencji.
 • 22 kwietnia — Ustalanie granic w rodzinie. Biorę odpowiedzialność.

Warsztaty prowadzą:
Bożena Cioch, Stanisława Krasowska, Karolina Żmudzka, Monika Prokop

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
81 741 09 30, 501 370 090, poczta@zp3.lublin.eu

Program finansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Odkryj swoją pasję i zaplanuj przyszłość

warsztat dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Herberta

W dniach 10 i 31 marca 2015 r., w godz. 10:40–13:20 na terenie XIV LO odbędą się dwie edycje warsztatów dla młodzieży z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery.

Warsztaty są skierowane do młodzieży, która:

 • poszukuje pomocy w wyborze kierunku studiów
 • marzy o pracy, która daje radość i spełnienie
 • chciałaby w życiu robić to, co lubi
 • nie ma pomysłu na siebie i na to, co może robić po maturze
 • chce odkryć i poznać swoje pasje i zainteresowania

Podczas warsztatów:

 • odkryjesz swoją wyjątkowość, zasoby, talenty i umiejętności, które są podstawą do osiągania celów i dokonywania właściwych wyborów życiowych i zawodowych
 • dowiesz się, co jest dla Ciebie naprawdę ważne w życiu osobistym i edukacyjno-zawodowym
 • zyskasz inspirację i moc do działania, by podążać we właściwym dla siebie kierunku

Prowadząca:

Karolina Żmudzka – psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
VII edycja – spotkanie organizacyjne

Zapraszamy rodziców (zapisanych na listę) na 40-minutowe spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w poniedziałek 23 lutego 2015 r. o godzinie 16:45. Przedstawimy Państwu tematykę, przebieg i organizację warsztatu oraz ustalimy terminy spotkań.

Pierwsze zajęcia VII edycji „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” odbędą się 2 marca 2015 r. w godz. 16:30–19:30.

Prowadząca: Monika Prokop – psycholog, trener

Chętnych do udziału w kolejnej edycji wrzesień/październik 2015 r. zapraszamy do zapisania się na listę oczekujących.
PROJEKT „PSYCHIATRA TEŻ DLA LUDZI”
— PATRONAT ZESPOŁU PORADNI NR 3

Zespół Poradni nr 3 objął patronat nad projektem „Psychiatra też dla ludzi” — adresowanym do studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, uczniów szkół średnich i gimnazjalnych.

W ramach metody peer education (studenci–młodzieży) zwiększona zostanie świadomość młodzieży na temat chorób psychicznych oraz minimalizowane napiętnowanie i wykluczenie tych chorych. Na zajęciach w prosty sposób zaprezentowana zostanie wiedza na temat zdrowia psychicznego. Uczniowie zdobędą wiedzę o sposobach leczenia i procesie rekonwalescencji osób chorych psychicznie.

Więcej informacji o projekcie pod linkiem: lublin.ifmsa.pl/pl/psychiatra_tez_dla_ludzi
JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI CHCIAŁY NAS SŁUCHAĆ?

warsztat dla rodziców dzieci z Prywatnego Przedszkola „Strumyk”

W dniu 20.01.2015 r. w Prywatnym Przedszkolu „Strumyk” przy ul. Kiepury 5 odbędzie się warsztat dla rodziców na temat „Jak mówić, żeby dzieci chciały nas słuchać?”.

Celem warsztatu jest rozwinięcie umiejętności porozumiewania się bez przemocy. W trakcie zajęć są ćwiczone umiejętności przekazywania własnych intencji i uczuć w sposób prosty, jasny i konsekwentny oraz umiejętność chwalenia dzieci.

Prowadząca: Monika Prokop – psycholog, trener
JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI CHCIAŁY NAS SŁUCHAĆ?

warsztat dla nauczycieli Prywatnego Przedszkola „Strumyk”

W dniu 15.01.2015 r. w Prywatnym Przedszkolu „Strumyk” przy ul. Kiepury 5 odbędzie się warsztat dla nauczycieli przedszkola na temat „Jak mówić, żeby dzieci chciały nas słuchać?”.

Celem warsztatu jest rozwinięcie umiejętności porozumiewania się bez przemocy. W trakcie zajęć są ćwiczone umiejętności przekazywania własnych intencji i uczuć w sposób prosty, jasny i konsekwentny oraz umiejętność rozumienia dzieci i pomagania im w nazywaniu własnych uczuć i potrzeb.

Prowadząca: Monika Prokop – psycholog, trener
KLUB MŁODEGO MEDIATORA

dla uczniów: klas IV–VI Szkoły Podstawowej Nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Od grudnia 2014 roku rusza cykl spotkań warsztatowych, na terenie Szkoły Podstawowej Nr 45 w Lublinie z wybranymi uczniami mającymi predyspozycje do rozwiązywania konfliktów rówieśniczych bez przemocy.

KLUB MŁODEGO MEDIATORA dla uczniów: klas IV–VI Szkoły Podstawowej Nr 45 im. Zbigniewa Herberta w LublinieTematyka zajęć:

 • podstawy komunikacji interpersonalnej
 • konflikty – rozwiązywanie
 • procesy grupowe, techniki negocjacji
 • sąd, arbitraż, facylitacje, negocjacje, mediacje
  – formy rozwiązywania konfliktów
 • symulacje mediacji

Prowadząca:

Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator
TRENING ROZWOJU OSOBISTEGO

dla młodzieży gimnazjalnej

Trening adresowany jest do uczniów gimnazjum chcących budować relacje z innymi w sposób satysfakcjonujący, oparty na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Zajęcia mają wyraźną strukturę, odbywają się według stałych zasad, co ułatwia młodzieży uczenie się oraz stosowanie nabytych umiejętności w praktyce.

Trening odbywać się będzie w czwartki w godzinach 15:30–17:00
na terenie Zespołu Poradni nr 3, ul. Młodej Polski 30.

pierwsze spotkanie — czwartek, 26 lutego 2015 r., godz. 15:30

Program:

 • Rozwijanie umiejętności porozumiewania się, rozwiązywania konfliktów, słuchania i rozumienia innych ludzi, oferowania i korzystania ze wsparcia społecznego
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami
 • Kształtowanie systemu wartości
 • Rozwijanie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami

Prowadząca:

Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowy
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW VII edycja

trwają zapisy do grupy, rozpoczęcie zajęć II semestr 2014/2015 r.

Szkoła dla Rodziców jest ofertą spotkań dla rodziców dzieci i młodzieży. Celem zajęć jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi.

Cykl zajęć obejmuje 10 spotkań po 3 godz. zegarowe, które odbywają się
w poniedziałki w godzinach 16:30–19:30.

Tematyka:

 • rozwijanie prawidłowej komunikacji z dzieckiem
 • budowanie poczucia własnej wartości dziecka
 • rozpoznawanie, wyrażanie, akceptowanie uczuć i emocji
 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
 • kształtowanie pożądanych zachowań dziecka
 • zachęcanie dziecka do współpracy
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i problemów
 • wyciąganie konsekwencji adekwatnych do przewinienia dziecka
 • zachęcanie dziecka do samodzielności i odpowiedzialności
 • uwalnianie dziecka od „etykietek” przyklejonych w domu i w szkole
 • udzielanie dobrych pochwał

Prowadzące:

Monika Prokop – psycholog monika.prokop@zp3.lublin.eu
Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowy karolina.zmudzka@zp3.lublin.eu
STOP PRZEMOCY I AGRESJI

warsztaty w klasie V Szkoły Podstawowej nr 48

Tematyka:

 • profilaktyka zachowań agresywnych
 • zrozumienie istoty zachowań agresywnych, przyczyn, specyfiki
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • budowanie zaufania, otwartości w grupie, integracja zespołu klasowego

Prowadzące:
Danuta Petruczynik – psycholog, Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY I AGRESJI

warsztaty w klasie III i IV Szkoły Podstawowej nr 43

Tematyka:

 • profilaktyka zachowań agresywnych
 • zrozumienie istoty zachowań agresywnych, przyczyn, specyfiki
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • budowanie zaufania, otwartości w grupie, integracja zespołu klasowego

Prowadzące:
Danuta Petruczynik – psycholog, Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator
TRENING ORTOGRAFICZNY

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 48

Zajęcia grupowe dla uczniów klas IV–VI
mających trudności w poprawnym pisaniu, czytaniu, rozumieniu treści.

Zajęcia mają na celu:

 • poznawanie zasad ortograficznych i praktyczne ich stosowanie w różnych technikach pisania
 • ćwiczenia grafomotoryki w celu poprawienia staranności i estetyki pisma
 • usprawnianie techniki, tempa i rozumienia czytanych tekstów
 • uczenie współpracy w grupie

Prowadzące:
Bożena Suryś – psycholog, Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator
KLUB MŁODEGO MEDIATORA

dla uczniów Gimnazjum nr 5 im. W. Łokietka w Lublinie

Od grudnia 2014 roku rusza cykl spotkań warsztatowych, na terenie Gimnazjum nr 5 w Lublinie z wybranymi uczniami mającymi predyspozycje do rozwiązywania konfliktów rówieśniczych bez przemocy.

Tematyka zajęć:

 • podstawy komunikacji interpersonalnej
 • konflikty – rozwiązywanie
 • procesy grupowe, techniki negocjacji
 • sąd, arbitraż, facylitacje, negocjacje, mediacje – formy rozwiązywania konfliktów
 • symulacje mediacji

Prowadząca:

Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator
Wstępne badania pedagogiczne dzieci 5-letnich
w Przedszkolu nr 2

Od dnia 26 XI 2014 roku będą przeprowadzane na terenie Przedszkola nr 2 indywidualnie, wstępne badania pedagogiczne, mające na celu pomoc Rodzicom i Nauczycielom w jak najlepszym przygotowaniu dzieci do szkoły.

12 stycznia 2015 r. w godz. 14:00–17:30, 14 stycznia 2014 r. w godz. 13:00–17:00 oraz 4 marca 2015 r. w godz. 13:00–16:30 zapraszamy rodziców dzieci 5-letnich na indywidualne konsultacje, podczas których zostaną omówione wyniki przeprowadzonych wstępnych badań pedagogicznych oraz udzielone wskazówki do pracy z dzieckiem.

Prowadząca:

Grażyna Woźniak-Głowacz – pedagog, terapeuta pedagogiczny
Zespół Poradni nr 3 zaprasza na
DZIEŃ OTWARTY – 19 listopada

w środę 19.11.2014 r. w godzinach 11:00–14:00

Serdecznie zapraszamy Dyrektorów, Nauczycieli oraz Rodziców
na Dzień Otwarty w Zespole Poradni nr 3

W programie:

 • 11:00–12:00 Powitanie gości przez Dyrektora Zespołu Poradni nr 3 w Lublinie dr Bożenę Cioch
  Prezentacja multimedialna na temat Zespołu Poradni nr 3
 • 12:00–12:30 Poczęstunek dla gości
 • 12:30–14:00 Zwiedzanie gabinetów specjalistów, prezentacja pomocy i wyposażenia
  Konsultacje ze specjalistami Zespołu Poradni nr 3

Pracownicy merytoryczni naszej poradni będą pełnić dyżury konsultacyjne, podczas których Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice będą mieli możliwość omówienia z psychologiem, psychoterapeutą, pedagogiem, pedagogiem specjalnym, oligofrenopedagogiem, logopedą, neurologopedą, audiologiem mediatorem, rehabilitantem NDT Bobath, terapeutą SI, terapeutą WWR oraz doradcą zawodowym, problemów dotyczących dziecka/ucznia, wyjaśnienia wątpliwości oraz uzyskania porad.

Prosimy o potwierdzenie przybycia telefonicznie lub mailowo:
81 741 09 30, 501 370 090, poczta@zp3.lublin.eu

Plakat — Dzień Otwarty
„UNPLUGGED”

szkolenie dla nauczycieli–wychowawców gimnazjów
przygotowujące do realizacji programu profilaktycznego

W dniach 30.10.2014 r., 6.11.2014 r.13.11.2014 r. na terenie Zespołu Poradni nr 3 odbędzie się szkolenie przygotowujące nauczycieli do realizowania programu profilaktycznego „Unplugged”.

Udział bierze 20 nauczycieli z czterech lubelskich szkół: Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 16, Zespołu szkół im. św. TeresySzkoły Podstawowej nr 7.

Czas trwania szkolenia: 18 godzin.

Prowadząca:
Monika Prokop – psycholog, trener
„NEO-REMEDIUM” IV ostatnia edycja – warsztaty dla rodziców

„Neo-Remedium” to profesjonalny interdyscyplinarny program z zakresu profilaktyki dla rodziców opracowany przez pracowników ZP3 w Lublinie, którego ideą jest wskazanie rodzicom nowych sposobów wychowania dzieci bez stosowania przemocy, z jednoczesnym treningiem umiejętności rodzicielskich.

„Neo-Remedium” to cykl sześciu spotkań, które będą odbywać się
czwartki w godzinach 16:30–18:30
na terenie Zespołu Poradni nr 3, ul. Młodej Polski 30.

Start programu – 6 listopada 2014 r. o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej nr 2.

Program:

 • 6 listopada — ABC agresji, przemocy i wychowania. Ochrona prawna.
 • 13 listopada — Ustalanie granic w rodzinie.
 • 20 listopada — Porozumiewanie się bez przemocy.
 • 27 listopada — Karanie a ponoszenie konsekwencji.
 • 4 grudnia — Biorę odpowiedzialność.
 • 11 grudnia — Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów i zapobiegania przemocy w rodzinie.

Warsztaty prowadzą:
Bożena Cioch, Stanisława Krasowska, Karolina Żmudzka, Monika Prokop, Magdalena Giza

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
81 741 09 30, 501 370 090, poczta@zp3.lublin.eu
BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

program profilaktyczno-interwencyjny dla młodzieży

Realizacja programu profilaktyczno-interwencyjnego — „Biorę odpowiedzialność” dla młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gimnazjum nr 5Gimnazjum nr 16 w Lublinie w dniach:

 • 24 października — trzy realizacje zajęć programu „Biorę odpowiedzialność” z młodzieżą, na terenie Gimnazjum nr 16 w Lublinie, w godz. 8:50–12:30
 • 27 października — trzy realizacje zajęć z młodzieżą, na terenie Gimnazjum nr 5 w Lublinie, w godz. 8:40–15:00
 • 29 października — dwie realizacje zajęć z młodzieżą, na terenie Gimnazjum nr 16 w Lublinie, w godz. 9:20–11:15
 • 4 listopada — jedna realizacja zajęć z młodzieżą, na terenie Gimnazjum nr 5 w Lublinie, w godz. 11:15–13:15
 • 7 listopada — jedna realizacja zajęć z młodzieżą, na terenie Gimnazjum nr 5 w Lublinie, w godz. 13:10–15:00
 • 14 listopada — dwie realizacje zajęć z młodzieżą, na terenie Gimnazjum nr 5 w Lublinie, w godz. 10:30–15:00
 • 18 kwietnia — prezentacja programu „Biorę odpowiedzialność” dla nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego nr XIV w Lublinie, w godz. 16:00, na terenie placówki

Koordynator realizacji zadania:

Stanisława Krasowska – pedagog, terapeuta pedagogiczny
TRENING ORTOGRAFICZNY

dla uczniów klas IV–VI szkół podstawowych

Zajęcia grupowe dla uczniów szkół podstawowych klas IV–VI
mających trudności w poprawnym pisaniu, czytaniu, rozumieniu treści.

Trening ortograficzny to cykl cotygodniowych spotkań dla uczniów,
które odbywają się w środy, na terenie poradni, w dwóch grupach

 • I grupa — godz. 15.30–16.30
 • II grupa — godz. 16.30–17.30

Start treningu — zajęcia organizacyjne i zapisy w środę 15.10.2014 r., godz. 16:00

Zajęcia mają na celu:

 • poznawanie zasad ortograficznych i praktyczne ich stosowanie w różnych technikach pisania
 • ćwiczenia grafomotoryki w celu poprawienia staranności i estetyki pisma
 • usprawnianie techniki, tempa i rozumienia czytanych tekstów
 • uczenie współpracy w grupie

Prowadzące:
Elżbieta Malinowska – pedagog, Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
81 741 09 30, 501 370 090, poczta@zp3.lublin.eu
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
VI edycja – spotkanie organizacyjne

Zapraszamy rodziców (zapisanych na listę) na 40-minutowe spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w poniedziałek 6 października 2014 r. o godzinie 16:30. Przedstawimy Państwu tematykę, przebieg i organizację warsztatu oraz ustalimy terminy spotkań.

Pierwsze zajęcia VI edycji „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” odbędą się 20 października 2014 r. w godz. 16:30–19:30.

Terminy spotkań:

 • I — 20.10.2014 r.
 • II — 27.10.2014 r.
 • III — 03.11.2014 r.
 • IV — 17.11.2014 r.
 • V — 24.11.2014 r.
 • VI — 01.12.2014 r.
 • VII — 08.12.2014 r.
 • VIII — 15.12.2014 r.
 • IX — 12.01.2015 r.
 • X — 19.01.2015 r.ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z OFERTY PORADNI

W roku szkolnym 2014/2015 wszystkie placówki z terenu miasta Lublina, w których kształcą się dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami mogą korzystać z pomocy specjalistów ze Specjalistycznej Poradni Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji.

Jednocześnie zapraszamy placówki z terenu działania poradni do korzystania z oferty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6. Wszystkie informacje są dostępne w Aktualnościach oraz Ofercie poradni na stronie.
„NEO-REMEDIUM” III edycja – warsztaty dla rodziców

„Neo-Remedium” to profesjonalny interdyscyplinarny program z zakresu profilaktyki dla rodziców opracowany przez pracowników ZP3 w Lublinie, którego ideą jest wskazanie rodzicom nowych sposobów wychowania dzieci bez stosowania przemocy, z jednoczesnym treningiem umiejętności rodzicielskich.

„Neo-Remedium” to cykl sześciu spotkań, które będą odbywać się
czwartki w godzinach 16:30–18:30
na terenie Zespołu Poradni nr 3, ul. Młodej Polski 30.

Start programu – 18 września 2014 r. o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej nr 2.

 • 18 września — ABC agresji, przemocy i wychowania. Ochrona prawna.
 • 25 września — Ustalanie granic w rodzinie.
 • 2 października — Karanie a ponoszenie konsekwencji.
 • 9 października — Porozumiewanie się bez przemocy.
 • 16 października — Biorę odpowiedzialność.
 • 23 października — Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów i zapobiegania przemocy w rodzinie.

Warsztaty prowadzą:
Bożena Cioch, Stanisława Krasowska, Karolina Żmudzka, Monika Prokop, Magdalena Giza

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
81 741 09 30, 501 370 090, poczta@zp3.lublin.eu, karolina.zmudzka@zp3.lublin.eu

Program finansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
GRANICE W WYCHOWANIU

warsztat i prelekcja dla rodziców dzieci z Prywatnego Przedszkola „Strumyk”

W czwartek 11.09.2014 r.Prywatnym Przedszkolu „Strumyk”, ul. J. Kiepury 5 odbędzie się warsztat i prelekcja dla rodziców na temat: „Granice w wychowaniu”.

Tematyka:

 • Sens stawiania granic dzieciom.
 • Trudności w stawianiu granic.
 • Ustalanie zasad obowiązujących dzieci przedszkolne.
 • Konsekwencje przekraczania granic.

Prowadząca:

Monika Prokop – psycholog
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW VI edycja

trwają zapisy do grupy

Szkoła dla Rodziców jest ofertą spotkań dla rodziców dzieci i młodzieży. Celem zajęć jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi.

Cykl zajęć obejmuje 10 spotkań po 3 godz. zegarowe, które odbywają się
w poniedziałki w godzinach 16:30–19:30.

Tematyka:

 • rozwijanie prawidłowej komunikacji z dzieckiem
 • budowanie poczucia własnej wartości dziecka
 • rozpoznawanie, wyrażanie, akceptowanie uczuć i emocji
 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
 • kształtowanie pożądanych zachowań dziecka
 • zachęcanie dziecka do współpracy
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i problemów
 • wyciąganie konsekwencji adekwatnych do przewinienia dziecka
 • zachęcanie dziecka do samodzielności i odpowiedzialności
 • uwalnianie dziecka od „etykietek” przyklejonych w domu i w szkole
 • udzielanie dobrych pochwał

Prowadzące:

Monika Prokop – psycholog monika.prokop@zp3.lublin.eu
Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowy karolina.zmudzka@zp3.lublin.eu
„UNPLUGGED”

szkolenie dla nauczycieli–wychowawców gimnazjów
przygotowujące do realizacji programu profilaktycznego

Zespół Poradni nr 3 w Lublinie — Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 w Lublinie zaprasza nauczycieli–wychowawców gimnazjów do udziału w szkoleniu przygotowującym do realizacji programu profilaktycznego „UNPLUGGED”.

„UNPLUGGED” zawiera treści dostosowane dla młodzieży w wieku 12–14 lat i ich rodziców. Jego celem jest ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki), a także opóźnienie przejścia od fazy eksperymentalnego ich używania do fazy używania problemowego.

Program skierowany jest do uczniów klas pierwszych gimnazjum. Dzięki niemu, na trzy lata, można zintegrować zespół klasowy i stworzyć grupę, która będzie propagować zachowania konstruktywne. Program obejmuje również rodziców uczniów, dzięki czemu oddziałuje się na uczniów systemowo.

Program obejmuje 12 x 45 min. lekcji z uczniami, które mogą być realizowane ramach godzin wychowawczych.

W ramach programu przewidziane są trzy 2–3 godzinne warsztaty dla rodziców, na temat:

 • potrzeb rozwojowych nastolatków,
 • znaczenia więzi emocjonalnych w rodzinie,
 • rozwijania umiejętności wypracowywania zasad i stawiania granic.

Zapisy nauczycieli trwają do końca września.

Przygotowanie nauczycieli do samodzielnego realizowania programu (przy stałym wsparciu merytorycznym i doradczym ze strony Poradni) odbędzie się w formie warsztatu — 18 godzin3 x 6 godz. — w terminie ustalonym z uczestnikami.

Prowadząca:
Monika Prokop – psycholog, trener Programu Unplugged

Szczegółowe informacje:
81 741 09 30, 501 370 090, monika.prokop@zp3.lublin.eu
BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

program profilaktyczno-interwencyjny dla młodzieży

W roku szkolnym 2014/2015 kontynuujemy realizację programu profilaktyczno-interwencyjnego — „Biorę odpowiedzialność” dla młodzieży Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 16, Liceum Ogólnokształcącego nr XIV oraz Zespołu Szkół Medycznych w Lublinie. W szkołach tych odbędzie się również prezentacja programu dla rodziców i rad pedagogicznych.

Program „Biorę odpowiedzialność” — opracowany przez T. Jadczak-Szumiło i K. Kałamajską-Liszcz pod patronatem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych — stanowi formę spotkań dla młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne, propaguje myślenie o sobie w kategoriach odpowiedzialności za zachowania, uczy przewidywać skutki podjętych decyzji.

Program obejmuje jedno 2-godzinne spotkanie dla klasy terenie szkoły według opracowanego scenariusza oraz prezentację filmu pt. „Wieczne dziecko”.

Realizatorzy:

Stanisława Krasowska – pedagog
Renata Zygan – pedagog specjalny
TAJEMNICZY OGRÓD

bajkoterapia dla dzieci

9 września 2014 r., w naszej poradni rozpoczną się zajęcia bajkoterapii „Tajemniczy ogród” — dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży.

Założeniem realizatorów zajęć jest dotarcie do dziecka, zrozumienie go oraz udzielenie mu wsparcia w trudnych chwilach. Bajkoterapia to metoda nowa, prosta, skuteczna i zyskująca coraz większą popularność na świecie, w której dzieci w przyjaznej atmosferze poznają świat uczuć i obowiązujących norm społecznych. Niezwykłe, pełne tajemniczości oraz ciekawych sytuacji bajki–opowiadania są doskonałym sposobem na rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych i emocjonalnych. To także doskonały sposób na kształtowanie umiejętności twórczego myślenia, przełamywania schematów i stereotypów, budowania poczucia własnej wartości, generowania narzędzi do rozwiązywania problemów. Terapeutyczne opowiadania pomagają uporać się z dziecięcymi lękami i wątpliwościami.

Spotkania z grupą dzieci i młodzieży odbywają się w każdy wtorek, w godz.: 15:00–17:00, na terenie Zespołu Poradni nr 3, przyjęcia dzieci trwają cały rok szkolny.

Ostatnie zajęcia odbędą się we wtorek — 2 czerwca 2015 roku.

Prowadzące:

Danuta Petruczynik – psycholog
Stanisława Krasowska – pedagog
MOGĘ LEPIEJ

terapia pedagogiczna dla młodzieży gimnazjalnej

Zajęcia grupowe dla młodzieży gimnazjalnej mającej trudności w nauce oraz specyficzne trudności w nauce pod postacią dysleksji, dysortografiidysgrafii, rozwijające zdolności poznawcze i umiejętność efektywnego uczenia się.

Zapisy trwają do końca września 2014 r.

Program:

 • techniki zapamiętywania i efektywnego uczenia się
 • techniki robienia notatek
 • ćwiczenia rozwijające zdolności poznawcze
 • ćwiczenia usprawniające koncentrację uwagi, pamięć, myślenie logiczne i twórcze, spostrzegawczość oraz motywację

Prowadząca:
Stanisława Krasowska – pedagog, terapeuta pedagogiczny

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
81 741 09 30, 501 370 090, stanislawa.krasowska@zp3.lublin.eu
JAK SIĘ UCZYĆ SKUTECZNIE?

warsztaty umiejętności skutecznego uczenia się

Warsztaty są skierowane do młodzieży gimnazjalnej i mają na celu poznanie strategii skutecznego uczenia się i organizacji pracy — stosowania technik uczenia się, treningu pamięci, ćwiczeń koncentracji uwagi i twórczego myślenia.

 • Ilość uczestników: 1–2 uczniów
 • Czas trwania warsztatu: 3 spotkania przez 2–4 godziny

Prowadząca:
Stanisława Krasowska – pedagog, terapeuta pedagogiczny

Zapisy przez cały rok w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
81 741 09 30, 501 370 090, stanislawa.krasowska@zp3.lublin.eu
UCZYMY SIĘ INACZEJ

terapia pedagogiczna dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej

Zajęcia indywidualne i grupowe dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej mających trudności w nauce oraz specyficzne trudności w nauce pod postacią dysleksji, dysortografiidysgrafii.

Zapisy trwają do końca września 2014 r.

Celem zajęć jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, nabywanie i rozwijanie umiejętności szkolnych, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

Program:

 • techniki zapamiętywania i efektywnego uczenia się
 • techniki robienia notatek
 • ćwiczenia rozwijające zdolności poznawcze
 • ćwiczenia usprawniające koncentrację uwagi, pamięć, myślenie logiczne i twórcze, spostrzegawczość oraz motywację

Prowadząca:
Stanisława Krasowska – pedagog, terapeuta pedagogiczny

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
81 741 09 30, 501 370 090, stanislawa.krasowska@zp3.lublin.eu
PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Prywatnym Gimnazjum im. I. J. Paderewskiego

Podczas zebrań z rodzicami w Prywatnym Gimnazjum im. I. J. Paderewskiego będzie pełniła dyżur: Maria Rożnowska — psycholog, psychoterapeuta. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych:

 • 19.11.2014, godz. 17:00–18:30
 • 18.03.2015, godz. 17:30–19:00
 • 20.05.2015, godz. 17:00–18:30PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Przedszkolu „Elfik”

W Przedszkolu „Elfik” będzie pełniła dyżur: Anna Cygan — neurologopeda. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych:

 • 18.11.2014
  • godz. 14:00 — logopedyczny punkt konsultacyjny dla rodziców z dziećmi
  • godz. 16:30 — prezentacja multimedialna: „Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy dziecka”PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Przedszkolu „Dzwoneczek”

W Przedszkolu „Dzwoneczek” będzie pełniła dyżur: Anna Cygan — neurologopeda. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych:

 • 17.11.2014
  • godz. 14:00 — logopedyczny punkt konsultacyjny dla rodziców z dziećmi
  • godz. 17:00 — prezentacja multimedialna: „Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy dziecka”PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Przedszkolu nr 2

W Przedszkolu nr 2 będzie pełniła dyżur: Maria Rożnowska — psycholog, psychoterapeuta. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych:

 • 30.10.2014
 • 02.12.2014
 • 26.03.2015
 • 28.05.2015PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Przedszkolu „Chatka Puchatka”

W Przedszkolu „Chatka Puchatka” będzie pełniła dyżur: Anna Cygan — neurologopeda. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych:

ul. Kaskadowa 11

 • 21.10.2014
  • godz. 14:00 — logopedyczny punkt konsultacyjny dla rodziców z dziećmi
  • godz. 16:00 — prezentacja multimedialna: „Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy dziecka”

ul. Bogdanówka 9

 • 28.10.2014
  • godz. 14:00 — logopedyczny punkt konsultacyjny dla rodziców z dziećmi
  • godz. 16:00 — prezentacja multimedialna: „Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy dziecka”PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Przedszkolu nr 58

W Przedszkolu nr 58 będzie pełniła dyżur: Maria Rożnowska — psycholog, psychoterapeuta. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych:

 • 16.10.2014
 • 11.12.2014
 • 12.03.2015
 • 14.05.2015

Spotkania dla rodziców z logopedą Anną Cygan:

 • 23.10.2014
  • godz. 14:00 — obserwacja dzieci w grupach
  • godz. 16:00 — Rada Pedagogiczna Szkoleniowa – warsztaty dla nauczycieli: „Zabawa w czytanie”
 • 06.11.2014
  • godz. 14:00 — logopedyczny punkt konsultacyjny dla rodziców i dzieci
  • godz. 16:00 — warsztaty dla rodziców i nauczycieli: „Profilaktyka logopedyczna”
 • 17.03.2015
  • godz. 14:00 — logopedyczny punkt konsultacyjny dla rodziców i dzieci
  • godz. 16:00 — prezentacja multimedialna: „Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy dziecka”PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Przedszkolu nr 74

W Przedszkolu nr 74 będzie pełniła dyżur: Maria Rożnowska — psycholog, psychoterapeuta. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych:

 • 09.10.2014
 • 13.11.2014
 • 19.03.2015
 • 21.05.2015

Spotkania dla rodziców z logopedą Anną Cygan:

 • 01.12.2014, godz. 14:00 — logopedyczny punkt konsultacyjny połączony z prezentacją multimedialną: „Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy dziecka”PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Szkole Podstawowej nr 34

Podczas zebrań z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 34 będą pełniły dyżur: Maria Rożnowska — psycholog, psychoterapeutaStanisława Krasowska — pedagog, terapeuta pedagogiczny.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców, którzy chcieliby lepiej rozumieć swoje dziecko lub też czują się zaniepokojeni z powodu jego problemów rozwojowych, szkolnych, emocjonalnych, czy też doświadczają trudności w jego wychowywaniu na indywidualne konsultacje na terenie szkoły, w godzinach: 16:00–19:00, w następujących terminach:

 • 06.10.2014 — Stanisława Krasowska
 • 07.10.2014 — Maria Rożnowska
 • 01.12.2014 — Stanisława Krasowska
 • 02.12.2014 — Maria Rożnowska
 • 02.03.2015 — Stanisława Krasowska
 • 03.03.2015 — Maria Rożnowska

Spotkania dla rodziców z logopedą Anną Cygan:

 • 03.11.2014, godz. 16:15 — spotkanie dla rodziców klas IV–VI połączone z prezentacją multimedialną: „Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy dziecka”
 • 04.11.2014, godz. 16:00 — spotkanie dla rodziców klas I–III połączone z prezentacją multimedialną: „Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy dziecka”
 • 03.03.2015, godz. 16:00–16:45 — warsztaty logopedyczne połączone z prezentacją multimedialnąPUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Przedszkolu nr 56

W godzinach 14:00–17:00 w Przedszkolu nr 56 będzie pełniła dyżur: Maria Rożnowska — psycholog, psychoterapeuta. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych:

 • 08.10.2014
 • 26.11.2014
 • 17.12.2014
 • 18.02.2015
 • 15.04.2015
 • 20.05.2015

Spotkania dla rodziców z logopedą Anną Cygan:

 • 26.11.2014, godz. 16:00 — spotkanie dla rodziców połączone z prezentacją multimedialną: „Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy dziecka”
 • 15.01.2015, godz. 14:00 — logopedyczny punkt konsultacyjny dla rodziców z dziećmi
 • 05.03.2015, godz. 14:00 — logopedyczny punkt konsultacyjny dla rodziców z dziećmi
 • 05.03.2015, godz. 16:30 — prezentacja multimedialna: „Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy dziecka”
 • 26.03.2015, godz. 14:00 — logopedyczny punkt konsultacyjny dla rodziców z dziećmi
 • 14.05.2015, godz. 14:00 — logopedyczny punkt konsultacyjny dla rodziców z dziećmiPUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina

Podczas zebrań z rodzicami w Gimnazjum nr 16 będą pełniły dyżur: Karolina Żmudzka — psycholog, doradca zawodowyStanisława Krasowska — pedagog. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych:

 • 17.11.2014
 • 10.12.2014
 • 19.01.2015
 • 13.04.2015
 • 14.05.2015PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Łokietka

Podczas zebrań z rodzicami w Gimnazjum nr 5 będą pełniły dyżur: Karolina Żmudzka — psycholog, doradca zawodowyStanisława Krasowska — pedagog. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych:

 • 12.10.2014
 • 16.12.2014
 • 29.01.2015
 • 26.03.2015
 • 21.05.2015PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta

Podczas zebrań z rodzicami w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 — Szkole Podstawowej nr 45 i XIV Liceum Ogólnokształcącym, będą pełniły dyżur: Karolina Żmudzka — psycholog, doradca zawodowy, Magdalena Giza — pedagog specjalny, mediatorElżbieta Malinowska — pedagog. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych:

 • 18.11.2014
 • 29.01.2015
 • 24.03.2015
 • 14.04.2015
 • 19.05.2015PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Szkole Podstawowej nr 48

Podczas zebrań z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 48 będą pełniły dyżur: Danuta Petruczynik — psychologMagdalena Giza — pedagog specjalny, mediator. Zapraszamy chętnych rodziców i nauczycieli na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych:

 • 17.11.2014
 • 20.11.2014
 • 18.12.2014
 • 29.01.2015
 • 13–17.04.2015
 • 14.05.2015PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

w Szkole Podstawowej nr 43

Podczas zebrań z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 43 będą pełniły dyżur: Danuta Petruczynik — psychologMagdalena Giza — pedagog specjalny, mediator. Zapraszamy chętnych rodziców i nauczycieli na konsultacje.

Terminy punktów konsultacyjnych:

 • 20.10.2014
 • 24.11.2014
 • 15.12.2014ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2013/2014INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI

1. Informujemy Państwa o wprowadzeniu indywidualnych konsultacji z psychologiem dla nauczycieli szkół ogólnokształcących i z oddziałami integracyjnymi pracujących z uczniami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

2. Można skorzystać z pomocy w konsultowaniu IPET-u oraz zgłaszać problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów z:

 • autyzmem, w tym zespołem Aspergera
 • upośledzeniem umysłowym wszystkich stopni
 • niepełnosprawnością ruchową
 • wadami słuchu i wzroku
 • zaburzeniami mowy o typie afazji
 • sprzężeniem powyższych niepełnosprawności.

3. Konsultacje prowadzone są na terenie poradni lub szkoły. W przypadku zainteresowania prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź mailowy z sekretariatem poradni.

Terminy konsultacji:
w czwartki w godzinach 15:00–17:00

 • 7 listopada 2013 r.
 • 5 grudnia 2013 r.
 • 9 stycznia 2014 r.
 • 6 lutego 2014 r.
 • 6 marca 2014 r.
 • 3 kwietnia 2014 r.
 • 8 maja 2014 r.
 • 5 czerwca 2014 r.

Dyrektor Zespołu Poradni nr 3
dr Bożena Cioch
„NEO-REMEDIUM” III edycja – warsztaty dla rodziców

„Neo-Remedium” to profesjonalny interdyscyplinarny program z zakresu profilaktyki dla rodziców opracowany przez pracowników ZP3 w Lublinie, którego ideą jest wskazanie rodzicom nowych sposobów wychowania dzieci bez stosowania przemocy, z jednoczesnym treningiem umiejętności rodzicielskich.

„Neo-Remedium” to cykl sześciu spotkań, które będą odbywać się
czwartki w godzinach 16:30–18:30
na terenie Zespołu Poradni nr 3, ul. Młodej Polski 30.

Start programu – 18 września 2014 r. o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej nr 2.

 • 18 września — ABC agresji, przemocy i wychowania. Ochrona prawna.
 • 25 września — Ustalanie granic w rodzinie.
 • 2 października — Karanie a ponoszenie konsekwencji.
 • 9 października — Porozumiewanie się bez przemocy.
 • 16 października — Biorę odpowiedzialność.
 • 23 października — Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów i zapobiegania przemocy w rodzinie.

Warsztaty prowadzą:
Bożena Cioch, Stanisława Krasowska, Karolina Żmudzka, Monika Prokop, Magdalena Giza

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
81 741 09 30, 501 370 090, poczta@zp3.lublin.eu, karolina.zmudzka@zp3.lublin.eu

Program finansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ZAKOŃCZENIE PROGRAMU MEDIACJI RÓWIEŚNICZEJ W ŁUKOWIE

Pani Magdalena Giza jest zaproszona w charakterze gościa honorowego na spotkanie podsumowujące realizację programu „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży” — 23 czerwca 2014 r. w Gimnazjum nr 2 w Łukowie.

Zobacz zaproszenie
MEDIACJA JAKO JEDEN ZE SPOSOBÓW ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

zajęcia w Szkole Podstawowej nr 34

11 i 18 czerwca 2014 r. w klasie IV Szkoły Podstawowej nr 34 odbędą się zajęcia na temat: „Mediacja jako jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów. Symulacja mediacji.”

Prowadzące: Bożena Suryś – psycholog, Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator
GRANICE W WYCHOWANIU. POBŁAŻAĆ CZY ZABRANIAĆ?

warsztat dla rodziców dzieci z Przedszkola nr 74

W dniu 4.06.2014 r.Przedszkolu nr 74 odbędzie się warsztat dla rodziców na temat: „Granice w wychowaniu. Pobłażać czy zabraniać?”.

Celem warsztatu jest kształtowanie umiejętności ustalania zasad, wyznaczania granic, stosowania konsekwencji i rozwiązywania konfliktów.

Prowadząca: Monika Prokop – psycholog
BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

program profilaktyczno-interwencyjny dla młodzieży

Realizacja programu profilaktyczno-interwencyjnego — „Biorę odpowiedzialność” dla młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr XIV w Lublinie w dniu:

 • 29 maja, godz. 11:35
 • 2 czerwca, godz. 11:35
 • 4 czerwca, godz. 8:00
 • 5 czerwca, godz. 10:40

Realizatorzy: Stanisława Krasowska – pedagog, terapeuta pedagogiczny, Izabela Bogudzińska – logopeda-audiolog, terapeuta integracji sensorycznej
TAJEMNICZY OGRÓD

bajkoterapia dla dzieci w wieku 10–13 lat.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w każdy wtorek w godzinach 15:00–17:00
na terenie poradni, metodą pracy grupowej.

Zapisy dzieci przez rodziców trwają cały rok.

Prowadzące: Danuta Petruczynik – psycholog, Stanisława Krasowska – pedagog

Zajęcia finansowane są przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
ZAJĘCIA WARSZTATOWE

w XIV Liceum Ogólnokształcącym

23 maja w XIV Liceum Ogólnokształcącym w klasach I i II odbędą się zajęcia warsztatowe na temat:

 • Metody efektywnego uczenia się i zapamiętywania.
 • Motywacja do nauki.

Prowadzące: Bożena Suryś – psycholog, Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator
„NEO-REMEDIUM” II edycja – warsztaty dla rodziców

„Neo-er; font-size: 90%; margin-top: 20px;">„Neo-Remedium” to cykl sześciu spotkań, które będą odbywać się
czwartki w godzinach 16:30–18:30
na terenie Zespołu Poradni nr 3, ul. Młodej Polski 30.

Start programu – 15 maja 2014 r. o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej nr 2.

 • 15 maja — ABC agresji, przemocy i wychowania. Ochrona prawna.
 • 22 maja — Ustalanie granic w rodzinie.
 • 29 maja — Karanie a ponoszenie konsekwencji.
 • 5 czerwca — Porozumiewanie się bez przemocy.
 • 12 czerwca — Biorę odpowiedzialność.
 • 26 czerwca — Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów i zapobiegania przemocy w rodzinie.

Warsztaty prowadzą:
Bożena Cioch, Stanisława Krasowska, Karolina Żmudzka, Monika Prokop, Magdalena Giza

Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):

 • 26 czerwca — Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów i zapobiegania przemocy w rodzinie.
 • Warsztaty prowadzą:
  Bożena Cioch, Stanisława Krasowska, Karolina Żmudzka, Monika Prokop, Magdalena Giza

  Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
  81 741 09 30, 501 370 090, poczta@zp3.lublin.eu, karolina.zmudzka@zp3.lublin.eu

  Program finansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin
  w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  PUNKT KONSULTACYJNY

  w Szkole Podstawowej nr 48

  15 maja 2014 r. od godziny 16.00 w Szkole Podstawowej nr 48 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas VI na temat „Jak dbać o wizerunek swojego dziecka”.

  Zapraszamy rodziców na konsultacje po zebraniu.

  Prowadzące: Bożena Suryś – psycholog, Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator
  BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  program dla młodzieży z Medycznego Studium Zawodowego im. S. Liebharta w Lublinie

  14 maja 2014 r. odbędzie się realizacja programu profilaktyczno-interwencyjnego — „Biorę odpowiedzialność” dla młodzieży na terenie Medycznego Studium Zawodowego im. S. Liebharta w Lublinie w ramach kultywowanych przez szkołę wydarzeń prozdrowotnych pn.: „Majówka dla zdrowia”.

  Realizacja obejmie warsztat nt. czynników szkodliwych dla rozwoju dziecka w okresie prenatalnym oraz projekcję filmu pt.: „Wieczne dziecko”, który obrazuje problematykę FAS.

  Realizacja: Stanisława Krasowska – pedagog
  JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI CHCIAŁY NAS SŁUCHAĆ?

  warsztat dla rodziców dzieci z Przedszkola nr 75

  14 maja 2014 r. o godz. 16.00Przedszkolu nr 75 przy ul. Snopkowskiej odbędzie się warsztat dla rodziców na temat: „Jak mówić, żeby dzieci chciały nas słuchać?”.

  Celem warsztatu jest rozwinięcie umiejętności porozumiewania się bez przemocy. W trakcie zajęć są ćwiczone umiejętności przekazywania własnych intencji i uczuć w sposób prosty, jasny i konsekwentny oraz umiejętność chwalenia dzieci.

  Prowadząca: Monika Prokop – psycholog
  ZAJĘCIA W KLASACH DRUGICH I CZWARTYCH

  Szkoły Podstawowej nr 43

  13 maja 2014 r., 2 czerwca 2014 r., 10 czerwca 2014 r. na temat:

  • Sposoby reagowania na agresję.
  • Pokojowe rozwiązywanie konfliktów.
  • Ja i moi rówieśnicy.

  Prowadzące: Bożena Suryś – psycholog, Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator
  POSTAWA RODZICÓW A ZACHOWANIE DZIECI

  warsztat dla rodziców dzieci z Przedszkola nr 56

  13 maja 2014 r. o godz. 15.30Przedszkolu nr 56 przy ul. Kurantowej 3 odbędzie się warsztat dla rodziców na temat: „Postawa rodziców a zachowanie dzieci”.

  Celem warsztatu jest:

  • zdobycie wiedzy na temat wpływu określonego zachowania rodzica na zachowanie dziecka
  • modelowanie jako najskuteczniejsza metoda wychowawcza
  • rozwijanie umiejętności akceptowania dziecka

  Prowadząca: Monika Prokop – psycholog
  PEDAGOGICZNE BADANIA PRZESIEWOWE

  w Przedszkolu nr 76

  W dniach 6, 13, 14 maja 2014 r. na terenie Przedszkola nr 76 organizowane będą indywidualne badania pedagogiczne dzieci 6-letnich objętych obowiązkiem szkolnym.

  Prowadząca: Grażyna Woźniak-Głowacz – pedagog, terapeuta pedagogiczny
  BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  program profilaktyczno-interwencyjny dla młodzieży

  W związku z realizacją programu profilaktyczno-interwencyjnego — „Biorę odpowiedzialność” dla młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych — prezentujemy terminy zajęć w okresie: maj 2014 roku.

  • Realizacja zajęć programu „Biorę odpowiedzialność” dla uczniów na terenie Gimnazjum nr 16 w Lublinie w dniach: 5, 13, 15, 16, 19 maja 2014 r.
   Realizator: mgr Renata Zygan
  • Prezentacja programu „Biorę odpowiedzialność” dla nauczycieli na terenie Zespołu Szkół Medycznych w Lublinie, w dniu 9 maja 2014 r.
   Realizator: mgr Stanisława Krasowska
  • Prezentacja programu „Biorę odpowiedzialność” dla rodziców uczniów na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr XIV w Lublinie, w dniu 20 maja 2014 r.
   Realizatorzy: mgr Stanisława Krasowska i mgr Renata Zygan  PEDAGOGICZNE BADANIA PRZESIEWOWE

  w Przedszkolu nr 74

  25 kwietnia 2014 r. na terenie Przedszkola nr 74 organizowane będą indywidualne pedagogiczne badania przesiewowe dzieci 6-letnich objętych obowiązkiem szkolnym.

  Indywidualne spotkania z rodzicami dzieci 6-letnich, podczas których zostaną omówione wyniki badań przesiewowych oraz udzielone wskazówki do pracy z dziećmi w domu odbędą się:

  • 5 maja 2014 r. godz. 15.30–17.00

  Prowadząca: Grażyna Woźniak-Głowacz – pedagog, terapeuta pedagogiczny
  MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY

  warsztat dla rodziców w Przedszkolu nr 56

  W dniu 23.04.2014 r. o godzinie 16.00Przedszkolu nr 56 odbędzie się wykład dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola pt. „Moje dziecko idzie do szkoły”.

  Prowadząca: Maria Rożnowska – psycholog, psychoterapeuta
  JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI CHCIAŁY NAS SŁUCHAĆ?

  warsztat dla rodziców dzieci z Przedszkola nr 58

  W dniu 16.04.2014 r. o godzinie 16.00 w Przedszkolu nr 58 odbędzie się warsztat dla rodziców na temat: „Jak mówić, żeby dzieci chciały nas słuchać?”.

  Celem warsztatu jest rozwinięcie umiejętności porozumiewania się bez przemocy. W trakcie zajęć są ćwiczone umiejętności przekazywania własnych intencji i uczuć w sposób prosty, jasny i konsekwentny oraz umiejętność chwalenia dzieci.

  Prowadząca: Monika Prokop – psycholog
  MEDIACJA RÓWIEŚNICZA

  w Szkole Podstawowej nr 45

  4 kwietnia 2014 r. i 20 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 45 odbędzie się mediacja rówieśnicza prowadzona przez mediatorów z Klubu Młodego Mediatora.

  Prowadzące: Bożena Suryś – psycholog, Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator
  MĄDRE WYCHOWANIE

  warsztat dla rodziców w Przedszkolu nr 2

  W dniu 4.04.2014 r. o godzinie 16.30Przedszkolu nr 2 odbędzie się warsztat dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola pt. „Mądre wychowanie”.

  Prowadząca: Maria Rożnowska – psycholog, psychoterapeuta
  STAWIANIE GRANIC W WYCHOWANIU

  warsztat dla nauczycieli w Przedszkolu nr 58

  W dniu 2.04.2014 r.Przedszkolu nr 58 odbędzie się warsztat dla nauczycieli pracujących w przedszkolu na temat: „Stawianie granic w wychowaniu”.

  Celem warsztatu jest kształtowanie umiejętności ustalania zasad, stosowania konsekwencji i rozwiązywania konfliktów.

  Prowadząca: Monika Prokop – psycholog
  PEDAGOGICZNE BADANIA PRZESIEWOWE

  w Przedszkolu nr 37

  1 kwietnia 2014 r. na terenie Przedszkola nr 37 organizowane będą indywidualne pedagogiczne badania przesiewowe dzieci 6-letnich urodzonych w pierwszym półroczu 2008 roku.

  Indywidualne spotkania z rodzicami dzieci 6-letnich, podczas których zostaną omówione wyniki badań przesiewowych oraz udzielone wskazówki do pracy z dziećmi w domu odbędą się:

  • 8 kwietnia 2014 r. godz. 15.30–17.00

  Prowadząca: Grażyna Woźniak-Głowacz – pedagog, terapeuta pedagogiczny
  PROGRAM MEDIACJI RÓWIEŚNICZEJ

  W dniach 28.03.2014 r.9.04.2014 r. pani Magdalena Giza — pedagog specjalny, mediator — będzie uczestniczką warsztatów z mediacji w ramach Pilotażowego programu mediacji rówieśniczej pod patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie wytypowanych Gimnazjów z obszaru województwa lubelskiego.

  Program Konferencji dla uczniów — 28.03.2014 r.

  Program Konferencji dla uczniów — 9.04.2014 r.
  WIECZÓR W SZKOLE

  konsultacje z pracownikami poradni w szkołach podstawowych: 34, 48, 45, 43

  „Wieczór w szkole” to inicjatywa szkół podstawowych skierowana do Rodziców dzieci, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej od 1 września 2014 roku.

  Plakat „Wieczór w szkole” 25 marca 2014 r.
  Pobierz plakat
  We wtorek 25 marca w godz. 16.00–19.00 wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Lublin będą otwarte i zapraszają Rodziców przyszłorocznych pierwszoklasistów do złożenia wizyty w szkole swojego dziecka.

  Szkoły stworzą Rodzicom możliwość do:

  • poznania warunków lokalowych i organizacyjnych funkcjonowania szkoły,
  • poznania przewidywanej organizacji zajęć obowiązkowych,
  • zapoznania się z organizacją pracy świetlicy szkolnej i stołówki,
  • uzyskania informacji dotyczącej oferty zajęć pozalekcyjnych,
  • bezpośredniej rozmowy z dyrektorem szkoły, nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcami świetlicy, pedagogiem szkolnym, a także pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych.

  Dyżury pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6:

  Szkoła Podstawowa nr 34

  • Maria Rożnowska – psycholog, psychoterapeuta
  • Elżbieta Malinowska – pedagog, terapeuta pedagogiczny
  • Małgorzata Nogalska-Czachor – logopeda, pedagog

  Szkoła Podstawowa nr 48

  • Bożena Suryś – psycholog
  • Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator

  Szkoła Podstawowa nr 45

  • Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowy

  Szkoła Podstawowa nr 43

  • Danuta Petruczynik – psycholog  WYSTAWA PRAC UCZNIÓW

  Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego

  W poczekalni naszej poradni mogą Państwo obejrzeć wystawę prac uczniów z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego.

  Do obejrzenia m.in. prace z zakresu fotografii, grafiki, projektowania ubioru, dekorowania wnętrz.
  STANOWISKO MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

  w sprawie przyjmowania sześciolatków do przedszkoli z dnia 26 lutego 2014 r.

  Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjmowania sześciolatków do przedszkoli.

  Pełny tekst do pobraniazałączniku.
  ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

  wywiad w Radiu Centrum z dyrektorem Zespołu Poradni nr 3

  Zapraszamy Państwa do posłuchania wywiadu w Radiu Centrum z dyrektorem Zespołu Poradni nr 3 w Lublinie dr Bożeną Cioch.

  „Od wejścia w życie, tzw. ustawy „sześciolatkowej” minęły już ponad 3 miesiące. Zawarte w niej rozwiązania wprowadzają regulacje dotyczące obejmowania obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich.

  Rodzice, którzy nie chcą wysłać swoich pociech tak wcześnie do pierwszej klasy, mogą złożyć wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego. O wydanie opinii proszą poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które badają zdolności poznawcze najmłodszych. Placówki mówią już o szturmie rodziców.

  — Mamy obecnie 85 zgłoszeń — mówi dr Bożena Cioch, dyrektor Zespołu Poradni nr 3 w Lublinie.

  Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważa także wprowadzenie przepisów, które umożliwią odraczanie obowiązku szkolnego rodzicom do końca grudnia. Dzięki temu rodzic będzie mógł cofnąć swoje dziecko z pierwszej klasy do zerówki.

  Poradnie są przygotowane merytorycznie do tak dużej ilości badań, jednak zapowiadają dłuższy czas oczekiwania na nie. Wynika to przede wszystkim z ograniczonej liczby pracowników, którzy nie będą w stanie zbadać większej grupy dzieci w tak krótkim czasie.”

  Wywiad dostępny na stronie Radia Centrum centrum.fm/odroczenie-obowiazku-szkolnego/
  PRZEKAŻ 1% PODATKU

  Zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku z pożytkiem dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami przyjmowanymi w Specjalistycznej Poradni Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji w Lublinie. Zapewniamy, że dzięki Państwu nasza sala rehabilitacyjna wzbogacić się może o kolejny, bardzo drogi sprzęt do terapii SI dla dzieci i dobra wspólnego.

  Odliczenia 1% podatku można przekazywać na zakup naszego sprzętu do terapii SI na konto Organizacji Pożytku Publicznego FUNDACJI FUGA MUNDI KRS: 0000106416 ul. Hutnicza 20B 20-218 Lublin. Zespół Poradni nr 3 od kilku lat posiada w tej fundacji swoje subkonto. Formalnie pieniądze są własnością fundacji (ale są to pieniądze publiczne, bo pochodzą z podatku).

  Jak to zrobić?
  Na druku PIT 37 należy zaznaczyć:

  w części pitu H
  p. 122 nr KRS 0000106416
  p. 123 kwota 1% z poz. 118

  w części I
  p. 124 PORADNIA NR 3
  p. 125 zaznaczyć krzyżykiem wyrażam zgodę – (łatwiej sprawdzić czy fundacja przeksięgowała dla poradni)
  W JAKI SPOSÓB RODZICE MOGĄ SKUTECZNIE POMÓC W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA?

  warsztat dla rodziców dzieci z Przedszkola nr 56

  W środę 19.03.2014 r. w godzinach 16.00–17.00, w Przedszkolu nr 56 na ul. Kurantowej 3, odbędzie się warsztat dla rodziców na temat: „W jaki sposób rodzice mogą skutecznie pomóc w terapii logopedycznej dziecka?”.

  Prowadząca: Małgorzata Nogalska-Czachor – logopeda, pedagog
  PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

  w Przedszkolu nr 56

  Podczas zebrań z rodzicami w Przedszkolu nr 56 będą pełnili dyżur specjaliści z poradni. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

  Terminy punktów konsultacyjnych:

  • 13 marca 2014 r. — Monika Prokop – psycholog
  • 23 kwietnia 2014 r., godz. 14:00–16:00 — Maria Rożnowska – psycholog
  • 28 maja 2014 r., godz. 14:00–17:00 — Maria Rożnowska – psycholog  PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW

  w Szkole Podstawowej nr 34 im. K. Makuszyńskiego

  We wtorek 4 marca 2014 r. w godzinach 14.00–17.00 w Szkole Podstawowej nr 34 będzie pełniła dyżur: Maria Rożnowska – psycholog. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.
  GRANICE W WYCHOWANIU. POBŁAŻAĆ CZY ZABRANIAĆ?

  warsztat dla rodziców w Przedszkolu nr 56

  W dniu 27.02.2014 r.Przedszkolu nr 56 przy ul. Kurantowej 3 odbędzie się warsztat dla rodziców na temat: „Granice w wychowaniu. Pobłażać czy zabraniać?”.

  Celem warsztatu jest kształtowanie umiejętności ustalania zasad, wyznaczania granic, stosowania konsekwencji i rozwiązywania konfliktów.

  Prowadząca: Monika Prokop – psycholog
  MOWA I JĘZYK. DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA W ASPEKCIE JĘZYKOWYM.

  wykład dla nauczycieli i rodziców dzieci z Przedszkola nr 2

  We wtorek 19.02.2014 r. w godzinach 17.00–18.00, w Przedszkolu nr 2 na ul. Lawinowej 7, odbędzie się wykład dla nauczycieli i rodziców na temat: „Mowa i język. Dojrzałość szkolna w aspekcie językowym”.

  Prowadząca: Anna Wysokińska-Tarka – logopeda, pedagog specjalny
  PEDAGOGICZNE BADANIA PRZESIEWOWE

  w Przedszkolu nr 75

  Od 11 lutego 2014 r. na terenie Przedszkola nr 75 organizowane będą pedagogiczne badania przesiewowe dzieci 5-letnich mające na celu wyłonienie dzieci zagrożonych ryzykiem niepowodzeń szkolnych.

  Indywidualne spotkania z rodzicami dzieci 5-letnich, podczas których zostaną omówione wyniki badań przesiewowych oraz udzielone wskazówki do pracy z dziećmi w domu odbędą się:

  • 4 i 5 marca 2014 r. godz. 14.30–16.30

  Prowadząca: Grażyna Woźniak-Głowacz – pedagog, terapeuta pedagogiczny
  ZESPÓŁ PORADNI NR 3 NA FACEBOOKU

  Zapraszamy do polubienia strony naszej poradni na Facebooku i polecania jej innym. Na www.facebook.com/zp3lublin znajdziecie Państwo najświeższe informacje dotyczące działalności poradni oraz nadchodzących wydarzeń.
  POROZMAWIAJMY O WYCHOWANIU

  profilaktyka rodzicielstwa, czyli jak być dobrym rodzicem i dobrze wychowywać dzieci

  „Nie musimy i nie jesteśmy w stanie być idealnymi rodzicami. Ale możemy być wystarczająco dobrzy dla naszych dzieci” Donald Winnicott

  Wszystkich Rodziców, którzy chcieliby lepiej rozumieć swoje dziecko lub też czują się zaniepokojeni z powodu jego problemów rozwojowych, emocjonalnych, czy też doświadczają trudności w jego wychowywaniu serdecznie zapraszamy na indywidualne konsultacje w naszej Poradni.

  Prowadząca: Maria Rożnowska – psycholog, psychoterapeuta
  SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
  V edycja – spotkanie organizacyjne

  Zapraszamy rodziców (zapisanych na listę) na 40-minutowe spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w poniedziałek 10 lutego 2014 r. o godzinie 16:30. Przedstawimy Państwu tematykę, przebieg i organizację warsztatu oraz ustalimy terminy spotkań.

  Pierwsze zajęcia V edycji „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” odbędą się 17 lutego 2014 r. w godzinach 16:30–19:30.
  SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW V edycja

  trwają zapisy do grupy

  (rozpoczęcie zajęć 17 lutego 2014 r.)

  Szkoła dla Rodziców jest ofertą spotkań dla rodziców dzieci i młodzieży. Celem zajęć jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi.

  Cykl zajęć obejmuje 10 spotkań po 3 godz. zegarowe, które odbywają się
  w poniedziałki w godzinach 16:30–19:30.

  Tematyka:

  • rozwijanie prawidłowej komunikacji z dzieckiem
  • budowanie poczucia własnej wartości dziecka
  • rozpoznawanie, wyrażanie, akceptowanie uczuć i emocji
  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
  • kształtowanie pożądanych zachowań dziecka
  • zachęcanie dziecka do współpracy
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i problemów
  • wyciąganie konsekwencji adekwatnych do przewinienia dziecka
  • zachęcanie dziecka do samodzielności i odpowiedzialności
  • uwalnianie dziecka od „etykietek” przyklejonych w domu i w szkole
  • udzielanie dobrych pochwał

  Prowadzące:

  Monika Prokop – psycholog monika-prokop@o2.pl
  Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowy kzmudzka.ppp6@gmail.com
  POSTAWY RODZICIELSKIE A ZACHOWANIE DZIECKA. MODELOWANIE JAKO METODA WYCHOWAWCZA.

  warsztat dla rodziców w Prywatnym Przedszkolu „Strumyk”

  W dniu 5.02.2014 r. w Prywatnym Przedszkolu Strumyk na ul. Kiepury 5 odbędzie się spotkanie dla rodziców – prelekcja z elementami warsztatu nt. „Postawy rodzicielskie a zachowanie dziecka. Modelowanie jako metoda wychowawcza”.

  Zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy!

  Prowadząca: Monika Prokop – psycholog
  PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

  w Szkole Podstawowej nr 43 im. I. J. Paderewskiego

  Podczas zebrania z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 43 będą pełniły dyżur: Danuta Petruczynik – psycholog i Stanisława Krasowska – pedagog. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

  W dniu 4 i 5 lutego 2014 r. podczas zebrań z rodzicami odbędzie się prezentacja form pracy poradni:

  • Bajkoterapia
  • terapia logopedyczna
  • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

  Terminy punktów konsultacyjnych:

  • 11 i 17 grudnia 2013 r.
  • 4 i 5 lutego 2014 r.
  • 18 i 19 marca 2014 r.
  • 13 i 14 maja 2014 r.  SPOTKANIE DLA ABSOLWENTÓW

  I, II, III i IV edycji Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

  Zapraszamy na spotkanie wspierające dla rodziców, którzy ukończyli w naszej poradni I, II, III i IV edycję „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, mające na celu wzajemną pomoc w rozwiązywaniu bieżących trudności wychowawczych oraz dzielenie się sukcesami w relacjach z dziećmi.

  Odbędzie się ono w poniedziałek 3 lutego 2014 r. w godzinach 16:30–19:00.
  GODZINY OTWARCIA PORADNI W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

  • 24 grudnia 2013 r. (wtorek) godz. 8:00–12:00.
  • 27 grudnia 2013 r. (piątek) za zgodą organu prowadzącego poradnia będzie nieczynna.
  • 31 grudnia 2013 r. (wtorek) godz. 8:00–12:00.  JAK SIĘ UCZYĆ SKUTECZNIE?

  warsztaty umiejętności skutecznego uczenia się

  Warsztaty są skierowane do młodzieży gimnazjalnej i mają na celu poznanie strategii skutecznego uczenia się i organizacji pracy — stosowania technik uczenia się, treningu pamięci, ćwiczeń koncentracji uwagi i twórczego myślenia.

  • Ilość uczestników: 1–2 uczniów
  • Czas trwania warsztatu: 2–3 spotkania przez 3–4 godziny

  Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
  81 741 09 30, 501 370 090, poczta@zp3.lublin.eu

  Prowadząca:

  Stanisława Krasowska – pedagog, terapeuta pedagogiczny
  SPOTKANIE DLA ABSOLWENTÓW

  IV edycji Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

  Zapraszamy na spotkanie wspierające dla rodziców, którzy ukończyli w naszej poradni IV edycję „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, mające na celu wzajemną pomoc w rozwiązywaniu bieżących trudności wychowawczych oraz dzielenie się sukcesami w relacjach z dziećmi.

  Odbędzie się ono w poniedziałek 16 grudnia w godzinach 16:30–19:00.
  WARSZTATY INSPIRACJI LOGOPEDYCZNYCH

  Warsztaty dla studentów logopedii, którzy zgłosili się do poradni w ramach praktyk i wolontariatu oraz innych chętnych.

  Prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa. O przyjęciu na warsztaty decyduje rozmowa z prowadzącą. Liczba miejsc ograniczona.

  Program:

  • problemy mowy dzieci ze skróconym wędzidełkiem
  • wczesna interwencja logopedyczna
  • studia przypadków
  • „nauka na żywo” – zaproszeni pacjenci z rodzicami
  • tajniki terapii logopedycznej
  • i inne tematy zgłaszane przez uczestników

  Warsztaty odbywać się będą w pierwsze środy miesiąca, w godzinach 16:45–18:00 od grudnia do czerwca.

  Najbliższe spotkanie środa 11 grudnia 2013 r. godzina 16:45.

  Prowadząca:

  Małgorzata Nogalska-Czachor – pedagog, logopeda z długim stażem pracy, ze złotym certyfikatem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i certyfikatem zawodowym Polskiego Związku Logopedów

  Zgłoszenia w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
  81 741 09 30, 501 370 090, poczta@zp3.lublin.eu
  MOWA BEZ WADY

  wykład dla nauczycieli i rodziców dzieci z Przedszkola nr 76

  W dniu 03.12.2013 r. w godzinach 17.00–18.00, w Przedszkolu nr 76 na ul. Paderewskiego 12 odbędzie się wykład dla nauczycieli i rodziców dzieci 4-letnich z zakresu profilaktyki logopedycznej na temat „Mowa bez wady”.

  Program:

  • część I – teoretyczna

  Dostarczenie kompendium wiedzy na temat kompetencji i sprawności językowych, kryteriów i przyczyn rozpoznawania nieprawidłowości rozwojowych.

  • część II – praktyczna

  Zapoznanie z praktycznymi sposobami postępowania z dzieckiem w wieku najmłodszym w zakresie usprawniania aparatu mowy (gimnastyka artykulacyjna), aparatu oddechowego, rozwijania słuchu fonemowego, sprawności ruchowej, manualnej i grafomotorycznej.

  • część III – dyskusja

  Prowadząca: Anna Wysokińska-Tarka – logopeda, pedagog specjalny
  KLUB MŁODEGO MEDIATORA

  dla uczniów: klas IV–VI Szkoły Podstawowej Nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

  Od grudnia 2013 roku rusza cykl spotkań warsztatowych, na terenie Szkoły Podstawowej Nr 45 w Lublinie z wybranymi uczniami mającymi predyspozycje do rozwiązywania konfliktów rówieśniczych bez przemocy.

  Tematyka zajęć:

  • podstawy komunikacji interpersonalnej
  • konflikty – rozwiązywanie
  • procesy grupowe, techniki negocjacji
  • sąd, arbitraż, facylitacje, negocjacje, mediacje – formy rozwiązywania konfliktów
  • symulacje mediacji

  Terminy:

  • 5, 12, 16, 19 grudnia 2013 r.
  • 9, 16 stycznia 2014 r.
  • 6, 13, 20, 27 lutego 2014 r.
  • 6, 13, 20, 27 marca 2014 r.
  • 3 kwietnia 2014 r.
  • 22 maja 2014 r.

  Wydarzenia:

  07.03.2014 r. odbyła się wycieczka uczestników „Klubu Młodego Mediatora” do Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43.

  Zdjęcia z wycieczki do Sądu Okręgowego

  Prowadzące:

  Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator
  Bożena Suryś – psycholog, mediator
  TRENING ROZWOJU OSOBISTEGO
  z elementami Treningu Umiejętności Prospołecznych

  dla młodzieży gimnazjalnej

  Trening adresowany jest do uczniów gimnazjum chcących budować relacje z innymi w sposób satysfakcjonujący, oparty na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Zajęcia mają wyraźną strukturę, odbywają się według stałych zasad, co ułatwia młodzieży uczenie się oraz stosowanie nabytych umiejętności w praktyce.

  Trening odbywać się będzie w środy w godzinach 14.30–16.30
  na terenie Zespołu Poradni nr 3, ul. Młodej Polski 30.

  START 27 listopada 2013 r. — 11 spotkań

  Program:

  • Rozwijanie umiejętności porozumiewania się, rozwiązywania konfliktów, słuchania i rozumienia innych ludzi, oferowania i korzystania ze wsparcia społecznego
  • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami
  • Kształtowanie systemu wartości
  • Rozwijanie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji
  • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami

  Prowadzące:

  Monika Prokop – psycholog
  Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowy

  Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
  81 741 09 30, 501 370 090, poczta@zp3.lublin.eu, monika-prokop@o2.pl, kzmudzka.ppp6@gmail.com
  PEDAGOGICZNE BADANIA PRZESIEWOWE

  w Przedszkolu nr 56

  Od 22 listopada 2013 r. na terenie Przedszkola nr 56 organizowane będą pedagogiczne badania przesiewowe dzieci 5-letnich mające na celu wyłonienie dzieci zagrożonych ryzykiem niepowodzeń szkolnych.

  Prowadząca: Grażyna Woźniak-Głowacz – pedagog, terapeuta pedagogiczny
  JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI NAS SŁUCHAŁY?

  warsztat dla rodziców dzieci z Przedszkola nr 56

  W dniu 21.11.2013 r. o godzinie 15.00, w Przedszkolu nr 56 na ul. Kurantowej 3 odbędzie się warsztat dla rodziców na temat „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały?”.

  Celem warsztatu jest rozwinięcie umiejętności porozumiewania się bez przemocy. W trakcie zajęć są ćwiczone umiejętności przekazywania własnych intencji i uczuć w sposób prosty, jasny i konsekwentny oraz umiejętność chwalenia dzieci.

  Prowadząca: Monika Prokop – psycholog
  MOWA BEZ WADY

  wykład dla nauczycieli i rodziców dzieci z Przedszkola nr 2

  W dniu 20.11.2013 r. w godzinach 16.00–17.00, w Przedszkolu nr 2 na ul. Lawinowej 7 odbędzie się wykład dla nauczycieli i rodziców dzieci 4-letnich z zakresu profilaktyki logopedycznej na temat „Mowa bez wady”.

  Program:

  • część I – teoretyczna

  Dostarczenie kompendium wiedzy na temat kompetencji i sprawności językowych, kryteriów i przyczyn rozpoznawania nieprawidłowości rozwojowych.

  • część II – praktyczna

  Zapoznanie z praktycznymi sposobami postępowania z dzieckiem w wieku najmłodszym w zakresie usprawniania aparatu mowy (gimnastyka artykulacyjna), aparatu oddechowego, rozwijania słuchu fonemowego, sprawności ruchowej, manualnej i grafomotorycznej.

  • część III – dyskusja

  Prowadząca: Anna Wysokińska-Tarka – logopeda, pedagog specjalny
  BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ – SPOTKANIA Z RODZICAMI

  w Liceum Ogólnokształcącym nr XIV i Gimnazjum nr 16

  • 12 listopada 2013 roku, na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr XIV, o godz. 16:30 odbędzie się prezentacja programu profilaktyczno-interwencyjnego „Biorę odpowiedzialność” – kierowanego do młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne – realizowana dla rodziców uczniów.
  • 14 listopada 2013 roku, na terenie Gimnazjum nr 16, o godz. 17:00 odbędzie się prezentacja programu profilaktyczno-interwencyjnego „Biorę odpowiedzialność” – kierowanego do młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne – realizowana dla rodziców uczniów.

  Prowadzące:

  Stanisława Krasowska – pedagog
  Renata Zygan – oligofrenopedagog, tyflopedagog

  Zajęcia finansowane są przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  POMÓŻ DZIECKU ZACZĄĆ MÓWIĆ

  wykład dla nauczycieli i rodziców dzieci z Przedszkola nr 2

  W dniu 13.11.2013 r. w godzinach 16.00–17.00, w Przedszkolu nr 2 na ul. Lawinowej 7 odbędzie się wykład dla nauczycieli i rodziców dzieci 3-letnich z zakresu profilaktyki logopedycznej na temat „Pomóż dziecku zacząć mówić”.

  Celem wykładu jest rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców istotnych dla rozwoju językowego dziecka.

  Prowadząca: Anna Wysokińska-Tarka – logopeda, pedagog specjalny
  „NEO-REMEDIUM” IV ostatnia edycja – warsztaty dla rodziców

  „Neo-Remedium” to profesjonalny interdyscyplinarny program z zakresu profilaktyki dla rodziców opracowany przez pracowników ZP3 w Lublinie, którego ideą jest wskazanie rodzicom nowych sposobów wychowania dzieci bez stosowania przemocy, z jednoczesnym treningiem umiejętności rodzicielskich.

  „Neo-Remedium” to cykl sześciu spotkań, które będą odbywać się
  w czwartki w godzinach 16:30–18:30
  na terenie Zespołu Poradni nr 3, ul. Młodej Polski 30.

  Start programu – 7 listopada 2013 r. o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej nr 2.

  • 7 listopada – ABC agresji, przemocy i wychowania. Ochrona prawna.
  • 14 listopada – Karanie a ponoszenie konsekwencji.
  • 21 listopada – Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów w rodzinie cz. I.
  • 28 listopada – Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów w rodzinie cz. II.
  • 5 grudnia – Porozumiewanie się bez przemocy.
  • 12 grudnia – Ustalanie granic w rodzinie. Biorę odpowiedzialność.

  Warsztaty prowadzą:
  Bożena Cioch, Karolina Żmudzka, Magdalena Giza, Monika Prokop, Stanisława Krasowska

  Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
  81 741 09 30, 501 370 090, poczta@zp3.lublin.eu, kzmudzka.ppp6@gmail.com

  Program finansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin
  w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  GRANICE W WYCHOWANIU. POBŁAŻAĆ CZY ZABRANIAĆ?

  warsztat dla rodziców w Przedszkolu nr 74

  W dniu 29.10.2013 r.Przedszkolu nr 74 przy ul. Snopkowskiej 3/5 odbędzie się warsztat dla rodziców na temat „Granice w wychowaniu. Pobłażać czy zabraniać?”.

  Celem warsztatu jest kształtowanie umiejętności ustalania zasad, wyznaczania granic, stosowania konsekwencji i rozwiązywania konfliktów.

  Prowadząca: Monika Prokop – psycholog
  PEDAGOGICZNE BADANIA PRZESIEWOWE

  w Przedszkolu nr 58

  Od 25 października 2013 r. na terenie Przedszkola nr 58 organizowane będą pedagogiczne badania przesiewowe dzieci 5-letnich mające na celu wyłonienie dzieci zagrożonych ryzykiem niepowodzeń szkolnych.

  Indywidualne spotkania z rodzicami dzieci 5-letnich, podczas których zostaną omówione wyniki badań przesiewowych oraz udzielone wskazówki do pracy z dziećmi w domu odbędą się:

  • grupa III i grupa IV — 27 listopada 2013 r. środa, godz. 14.00–16.30
  • grupa IV — 4 lutego 2014 r. wtorek, godz. 14.30–17.00

  Prowadząca: Grażyna Woźniak-Głowacz – pedagog, terapeuta pedagogiczny
  JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI CHCIAŁY NAS SŁUCHAĆ?

  warsztat dla nauczycieli Przedszkola nr 2

  W dniu 17.10.2013 r. w Przedszkolu nr 2 na ul. Lawinowej 7 odbędzie się warsztat dla nauczycieli przedszkola w ramach Szkoleniowej Rady Pedagogicznej na temat „Jak mówić, żeby dzieci chciały nas słuchać?”.

  Celem warsztatu jest rozwinięcie umiejętności porozumiewania się bez przemocy. W trakcie zajęć są ćwiczone umiejętności przekazywania własnych intencji i uczuć w sposób prosty, jasny i konsekwentny oraz umiejętność chwalenia dzieci.

  Prowadząca: Monika Prokop – psycholog
  KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
  „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z deficytem słuchu”

  Zespół Poradni nr 3 zaprasza na konferencję, która odbędzie się 9 października 2013 roku, w godzinach 9.00–15.15 w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Elsnera 5, Lublin

  Konferencja adresowana jest do szeroko rozumianej grupy praktyków–specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli, pracowników służby zdrowia i innych zainteresowanych osób, które w swojej pracy koncentrują się na udzielaniu pomocy małym dzieciom z deficytem słuchu.

  Problematyka konferencji wynika z potrzeby wymiany poglądów dotyczących różnych, czasem odmiennych podejść do zagadnienia wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem. Zagadnienia te będą przedmiotem refleksji teoretycznej, jak też prezentacji dowodów praktycznych.

  Celem konferencji jest popularyzowanie wiedzy o wczesnym rozpoznawaniu niedosłuchu u dzieci, metodach diagnozowania, wpływie uszkodzenia słuchu na różne aspekty rozwoju dziecka, interwencji terapeutycznej.

  Szczegółowy program i tematyka wystąpień dostępne są do pobrania na stronie internetowej poradni www.zp3.lublin.pl/konferencja (w zakładce KONFERENCJA).

  Patronat Honorowy:

  Patronat Medialny:

  Sponsorzy konferencji:

  Pomoc w organizacji konferencji:
  BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  Program profilaktyczno-interwencyjny dla młodzieży.

  Realizacja programu odbędzie się 2 i 4 października 2013 r. w klasach trzecich
  Gimnazjum nr 16.

  Prowadzące:
  Stanisława Krasowska – pedagog
  Renata Zygan – oligofrenopedagog, tyflopedagog

  Zajęcia finansowane są przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  SZKOLENIE Z MEDIACJI MIĘDZYRÓWIEŚNICZEJ

  dla uczestników pilotażowego programu mediacji międzyrówieśniczej pod patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie wytypowanych Gimnazjów z obszaru województwa lubelskiego.

  W dniu 27 września 2013 r. odbędzie się w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Lublinie szkolenie z mediacji międzyrówieśniczej. Jednym z prelegentów będzie nasz pracownik pedagog specjalny, mediator Magdalena Giza i omówi następujący temat: „Czy spory i konflikty w szkole, to to samo? Rozwiązywanie sporów bez przemocy – wprowadzenie do mediacji szkolnej”.

  Program szkolenia
  PEDAGOGICZNE BADANIA PRZESIEWOWE

  w Przedszkolu nr 2

  W dniach 19–27 września 2013 r. na terenie Przedszkola nr 2 organizowane będą pedagogiczne badania dzieci 5- i 6-letnich z grupy V, VIVII mające na celu wyłonienie dzieci zagrożonych ryzykiem niepowodzeń szkolnych.

  Indywidualne spotkania z rodzicami, podczas których zostaną omówione wyniki badań przesiewowych oraz udzielone wskazówki do pracy z dziećmi w domu odbędą się:

  • grupa VI — 2.10.2013 r., 3.10.2013 r. w godzinach 14.00–16.30
  • grupa V, VII — 21.10.2013 r., 6.11.2013 r. w godzinach 14.00–16.30

  Prowadząca: Grażyna Woźniak-Głowacz – pedagog, terapeuta pedagogiczny
  PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

  w Przedszkolach nr 37, 58, 70, 74, 75, 76, Chatka Puchatka, Elfik

  wymienionych przedszkolach będą pełniły dyżur: Maria Rożnowska – psychologAnna Wysokińska-Tarka – logopeda, pedagog specjalny. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

  Terminy punktów konsultacyjnych:

  • Przedszkole 37
   • psycholog: 17.10.2013, godz. 14.00–16.00
   • logopeda: 24.09.2013, 29.10.2013, 26.11.2013, 28.01.2014, 25.02.2014, 25.03.2014, 29.04.2014, 20.05.2014
  • Przedszkole 58
   • psycholog: 26.09.2013, godz. 13.00–17.00
  • Przedszkole 70
   • psycholog i logopeda: 5.09.2013, 3.10.2013, 21.11.2013, 20.02.2014, 3.04.2014
  • Przedszkole 74
   • psycholog: 1.10.2013, godz. 14.00–17.00
  • Przedszkole 75
   • psycholog: 30.09.2013, godz. 13.00–17.00
  • Przedszkole 76
   • psycholog: 14.10.2013, godz. 13.30–16.30
   • logopeda: 2.10.2013, 6.11.2013, 4.12.2013, 5.02.2014, 5.03.2014, 2.04.2014
  • Prywatne Przedszkole Chatka Puchatka 1 (ul. Kaskadowa 11)
   • psycholog i logopeda: 8.10.2013, godz. 14.00–17.00
  • Prywatne Przedszkole Chatka Puchatka 2 (ul. Bogdanówka 9)
   • psycholog i logopeda: 22.10.2013, godz. 14.00–17.00
  • Niepubliczne Przedszkole Elfik
   • psycholog i logopeda: 15.10.2013, godz. 14.00–17.00  MŁODZIEŻOWE FORUM FILMOWE – 25.09.2013 r.

  Zapraszamy młodzież do udziału w piątej — ostatniej — projekcji w ramach I edycji Młodzieżowego Forum Filmowego 25.09.2013 r. w godzinach 12.00–15.00.

  „Combat girls”, reż. David Wendt, prod. Niemcy, 2011 r.

  Po filmie tradycyjnie już dyskusja o tematach, wartościach, problemach poruszanych w filmie.

  Udział w spotkaniu biorą szkoły:

  • Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego
  • Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych

  Zapraszamy pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli i rodziców z innych szkół ponadgimnazjalnych z Lublina. Może to być okazją do zaobserwowania przebiegu spotkań i zachęcenia młodzieży do udziału w kolejnej — II edycji — Młodzieżowego Forum Filmowego w roku szkolnym 2013/2014, która rusza w listopadzie 2013 r.!

  Prowadząca:
  Monika Prokop – psycholog
  MŁODZIEŻOWE FORUM FILMOWE

  dla szkół ponadgimnazjalnych – II edycja

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 we współpracy
  Dzielnicowym Domem Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”
  zaprasza do współpracy szkoły ponadgimnazjalne z Lublina.

  Film + dyskusja (analiza wartości i problemów poruszanych w filmie)
  + spotkania z młodzieżą na terenie szkoły.

  Projekcje filmów odbywać się będą raz w miesiącu lub raz na dwa miesiące, w różne dni tygodnia w godzinach 12:00–15:00. Udział w projekcie jest płatny 35 zł od ucznia za 5 filmów dla kina ABC działającego przy DDK SM „Czechów” (nauczyciele i rodzice biorący udział w spotkaniach nie ponoszą kosztów).

  Katalog filmów:

  • „Miasto gniewu”, reżyseria: Paul Haggis, produkcja: Niemcy, USA 2004, 1 godz. 53 min., gatunek: dramat
  • „Pragnienie miłości”, reżyseria: Michael Franco, produkcja: Francja, Meksyk 2012, 1 godz. 33 min., gatunek: dramat
  • „Combat Girls”, reżyseria: David Wendt, produkcja: Niemcy 2011, 1 godz. 40 min., gatunek: dramat społeczny
  • „Chce się żyć”, reżyseria: Maciej Pieprzyca, produkcja: Polska 2013, 1 godz. 47 min., gatunek: dramat, biograficzny
  • Film zaproponowany przez młodzież wpisujący się w cele projektu

  Program Forum wpisuje się w program wychowawczy szkoły:

  • radzenie sobie z przemocą rówieśniczą
  • zagrożenia płynące z poszukiwania uznania w sposób nieakceptowany społecznie
  • problemy w relacjach z rodzicami
  • nawiązywanie bliskich relacji z innymi
  • radzenie sobie z krzywdzącymi stereotypami i dyskryminacją
  • radzenie sobie w trudnych sytuacjach, umiejętność sięgania po pomoc i pomagania innym
  • stosunek do innych ludzi

  Prowadząca:
  Monika Prokop – psycholog

  Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
  81 741 09 30, 501 370 090, monika-prokop@o2.pl
  TRENING ORTOGRAFICZNY

  dla uczniów klas IV–VI szkół podstawowych

  Zajęcia grupowe dla uczniów szkół podstawowych klas IV–VI
  mających trudności w poprawnym pisaniu, czytaniu, rozumieniu treści.

  Trening ortograficzny to cykl cotygodniowych spotkań dla uczniów,
  które odbywają się w środy, na terenie poradni, w dwóch grupach

  • I grupa — godz. 15.30–16.30
  • II grupa — godz. 16.30–17.30

  Start treningu — zajęcia organizacyjne i zapisy w środę 02.10.2013 r.

  Zajęcia mają na celu:

  • poznawanie zasad ortograficznych i praktyczne ich stosowanie w różnych technikach pisania
  • ćwiczenia grafomotoryki w celu poprawienia staranności i estetyki pisma
  • usprawnianie techniki, tempa i rozumienia czytanych tekstów
  • uczenie współpracy w grupie

  Prowadzące:
  Elżbieta Malinowska – pedagog, Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator

  Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
  81 741 09 30, 501 370 090, poczta@zp3.lublin.eu
  SPOTKANIE DLA SPECJALISTÓW I DYREKTORÓW PORADNI

  Zapraszam specjalistów i dyrektorów poradni 20 września 2013 roku na spotkanie nt. „Przygotowanie członków zespołów orzekających poradni psychologiczno-pedagogicznych do roli liderów”, które odbędzie się w godzinach 11.00–14.00 w sali konferencyjnej Zespołu Poradni nr 3 w Lublinie.

  Celem spotkania jest rozpowszechnienie wiedzy zdobytej w ORE w obszarze orzecznictwa i opiniowania oraz zainspirowanie do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

  Wyniki ewaluacji przeprowadzonej po spotkaniu wskazują, iż uczestnicy za szczególnie ważne i przydatne w swojej pracy uznali:

  • przybliżenie im aktów prawnych regulujących pracę zespołów orzekających,
  • treści dotyczących opinii i orzecznictwa,
  • możliwość wymiany doświadczeń.

  dr Bożena Cioch
  Dyrektor Zespołu Poradni nr 3
  SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
  – spotkanie organizacyjne

  Zapraszamy rodziców (zapisanych na listę) na 40-minutowe spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w poniedziałek 16 września 2013 r. o godzinie 16:30. Przedstawimy Państwu tematykę, przebieg i organizację warsztatu oraz ustalimy terminy spotkań.

  Pierwsze zajęcia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców odbędą się 23 września 2013 r. w godzinach 16:30–19:30.
  BADANIA PRZESIEWOWE

  w Przedszkolu nr 75

  W Przedszkolu nr 75 odbędą się logopedyczne badania przesiewowe dzieci, przeprowadzone przez Małgorzatę Nogalską-Czachor – logopedę.

  Terminy:

  • 16.09.2013 r., godz. 12:30–14:00
  • 17.09.2013 r., godz. 09:30–12:30
  • 18.09.2013 r., godz. 12:30–13:30  UCZESTNICTWO W RADZIE PEDAGOGICZNEJ

  w Przedszkolu nr 56

  czwartek 12 września 2013 r. w posiedzeniu rady pedagogicznej w Przedszkolu nr 56 będzie uczestniczyła: Małgorzata Nogalska-Czachor – logopeda.
  UCZESTNICTWO W RADZIE PEDAGOGICZNEJ

  w Przedszkolu nr 70

  czwartek 12 września 2013 r. w posiedzeniu rady pedagogicznej w Przedszkolu nr 70 będą uczestniczyły: Maria Rożnowska – psychologAnna Wysokińska-Tarka – logopeda, pedagog specjalny.
  PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

  w Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina

  Podczas zebrania z rodzicami w Gimnazjum nr 16 będą pełniły dyżur: Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowyStanisława Krasowska – pedagog. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

  Terminy punktów konsultacyjnych:

  • 16 stycznia 2014 r.
  • 11 marca 2014 r.
  • 10 kwietnia 2014 r.
  • 15 maja 2014 r.  PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

  w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta

  Podczas zebrań z rodzicami w ZS nr 1 — Szkole Podstawowej nr 45 i XIV Liceum Ogólnokształcącym — będą pełniły dyżur: Bożena Suryś – psycholog, Elżbieta Malinowska – pedagog, Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

  Terminy punktów konsultacyjnych:

  • 10 września 2013 r.
  • 12 listopada 2013 r.
  • 16 stycznia 2014 r.
  • 11 marca 2014 r.
  • 20 maja 2014 r.  PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

  w Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Łokietka

  Podczas zebrania z rodzicami w Gimnazjum nr 5 będą pełniły dyżur: Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowyStanisława Krasowska – pedagog. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.

  Terminy punktów konsultacyjnych:

  • 10 września 2013 r.
  • 23 października 2013 r.
  • 9 grudnia 2013 r.
  • 16 stycznia 2014 r.
  • 26 marca 2014 r.
  • 21 maja 2014 r.  SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW IV edycja

  trwają zapisy do grupy

  (rozpoczęcie zajęć 23 września 2013 r.)

  Szkoła dla Rodziców jest ofertą spotkań dla rodziców dzieci i młodzieży. Celem zajęć jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi.

  Cykl zajęć obejmuje 10 spotkań po 3 godz. zegarowe, które odbywają się
  w poniedziałki w godzinach 16:30–19:30.

  Tematyka:

  • rozwijanie prawidłowej komunikacji z dzieckiem
  • budowanie poczucia własnej wartości dziecka
  • rozpoznawanie, wyrażanie, akceptowanie uczuć i emocji
  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
  • kształtowanie pożądanych zachowań dziecka
  • zachęcanie dziecka do współpracy
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i problemów
  • wyciąganie konsekwencji adekwatnych do przewinienia dziecka
  • zachęcanie dziecka do samodzielności i odpowiedzialności
  • uwalnianie dziecka od „etykietek” przyklejonych w domu i w szkole
  • udzielanie dobrych pochwał

  Prowadzące:

  Monika Prokop – psycholog monika-prokop@o2.pl
  Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowy kzmudzka.ppp6@gmail.com
  „NEO-REMEDIUM” III edycja – warsztaty dla rodziców

  „Neo-Remedium” to profesjonalny interdyscyplinarny program z zakresu profilaktyki dla rodziców opracowany przez pracowników ZP3 w Lublinie, którego ideą jest wskazanie rodzicom nowych sposobów wychowania dzieci bez stosowania przemocy, z jednoczesnym treningiem umiejętności rodzicielskich.

  „Neo-Remedium” to cykl sześciu spotkań, które będą odbywać się
  w czwartki w godzinach 16:30–18:30
  na terenie Zespołu Poradni nr 3, ul. Młodej Polski 30.

  Start programu – 12 września 2013 r. o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej nr 2.

  • 12 września – ABC agresji, przemocy i wychowania. Ochrona prawna.
  • 19 września – Karanie a ponoszenie konsekwencji.
  • 26 września – Porozumiewanie się bez przemocy.
  • 3 października – Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów w rodzinie cz. I.
  • 17 października – Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów w rodzinie cz. II.
  • 24 października – Ustalanie granic w rodzinie. Biorę odpowiedzialność.

  Warsztaty prowadzą:
  Bożena Cioch, Karolina Żmudzka, Monika Prokop, Magdalena Giza, Stanisława Krasowska

  Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
  81 741 09 30, 501 370 090, poczta@zp3.lublin.eu, kzmudzka.ppp6@gmail.com

  Program finansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin
  w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  MOGĘ LEPIEJ

  terapia pedagogiczna dla młodzieży gimnazjalnej

  Zajęcia indywidualne i grupowe dla młodzieży gimnazjalnej mającej trudności w nauce oraz specyficzne trudności w nauce pod postacią dysleksji, dysortografiidysgrafii.

  Zajęcia odbywają się w piątki w godzinach 14.1516.00

  Program:

  • techniki zapamiętywania i efektywnego uczenia się
  • techniki robienia notatek
  • ćwiczenia rozwijające zdolności poznawcze
  • ćwiczenia usprawniające koncentrację uwagi, pamięć, myślenie logiczne i twórcze, spostrzegawczość oraz motywację

  Prowadząca:
  Stanisława Krasowska – pedagog, terapeuta pedagogiczny
  UCZYMY SIĘ INACZEJ

  terapia pedagogiczna dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej

  Zajęcia indywidualne i grupowe dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej mających trudności w nauce oraz specyficzne trudności w nauce pod postacią dysleksji, dysortografiidysgrafii.

  Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach 16.0017.00

  Program:

  • techniki zapamiętywania i efektywnego uczenia się
  • techniki robienia notatek
  • ćwiczenia rozwijające zdolności poznawcze
  • ćwiczenia usprawniające koncentrację uwagi, pamięć, myślenie logiczne i twórcze, spostrzegawczość oraz motywację

  Prowadząca:
  Stanisława Krasowska – pedagog, terapeuta pedagogiczny
  TAJEMNICZY OGRÓD

  bajkoterapia dla dzieci w wieku 9–13 lat.

  Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach 15:00–17:00
  na terenie poradni w sali konferencyjnej 2.

  Zajęcia rozwijają umiejętności społeczne i emocjonalne, twórcze myślenie, kształtują pozytywną samoocenę i samokontrolę, rozwijają umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji.

  W programie zajęć:

  • bajka w adaptacji filmowej, słuchowisko
  • prace rysunkowe
  • gry i zabawy stolikowe
  • wizualizacja, relaksacja

  Obecnie trwa rekrutacja do grupy. Zapraszamy uczniów ze szkoły podstawowej.

  Prowadzące: Stanisława Krasowska – pedagog, Grażyna Woźniak-Głowacz – pedagog
  ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2012/2013  OGŁOSZENIE

  Informujemy, iż za zgodą organu prowadzącego Zespół Poradni nr 3 w Lublinie w okresie od 15 lipca 2013 r. do 16 sierpnia 2013 r. będzie nieczynny z powodu przerwy urlopowej.

  Dyżur pełni Zespół Poradni nr 2 w Lublinie; ul. Armii Wojska Polskiego 1, tel. (81) 532 48 22 i (81) 532 63 40.
  WARSZTAT DLA MĘŻCZYZN Z DZIECKIEM

  w Przedszkolu nr 56

  Zapraszamy wszystkich panów wraz z dziećmi na warsztat, który odbędzie się w czwartek 27.06.2013 r. w godzinach 16:30–17:30 w Przedszkolu nr 56, ul. Kurantowa 3.

  CEL: przyjemne spędzanie czasu z dzieckiem

  W PROGRAMIE:

  • Zabawy ruchowe, gry
  • Tworzenie albumu ze zdjęciami (prosimy o przyniesienie wspólnych zdjęć / zdjęć rodzinnych)

  TERMIN: 27.06.2013 r., godzina 16:30–17:30

  ZAPISY: u nauczycielek grup do 21.06.2013 r.

  PROWADZĄCA: Monika Prokop – psycholog
  ROLA MĘŻCZYZNY W ŻYCIU DZIECKA – warsztat dla mężczyzn

  w Przedszkolu nr 56

  Zapraszamy wszystkich panów opiekujących się dziećmi na warsztat umiejętności wychowawczych, który odbędzie się w poniedziałek 24.06.2013 r. w godzinach 16:30–18:30 w Przedszkolu nr 56, ul. Kurantowa 3.

  CELE:

  • pogłębianie więzi z dzieckiem
  • budowanie ciepłych i serdecznych relacji

  W PROGRAMIE:

  • Jak rozmawiać z dzieckiem?
  • Jak doceniać dziecko – jak chwalić?
  • Jak spędzać czas z dzieckiem?

  TERMIN: 24.06.2013 r., godzina 16:30–18:30

  ZAPISY: u nauczycielek grup do 21.06.2013 r.

  PROWADZĄCA: Monika Prokop – psycholog
  WARSZTATY DLA MĘŻCZYZN z okazji „Dnia Ojca”

  w Przedszkolu nr 56

  Nasza Poradnia we współpracy z Przedszkolem nr 56 organizuje działania z okazji „Dnia Ojca”.

  Zapraszamy do udziału Panów, którzy mają własne dzieci, mieszkają z dziećmi i biorą udział w procesie wychowawczym (partnerzy mam, dziadkowie, wujkowie, starsi bracia).

  Pierwsze zaproszenie dotyczy krótkich warsztatów dla mężczyzn z zakresu podstawowych umiejętności wychowawczych.

  Po udziale w warsztacie, zapraszamy mężczyzn z dziećmi do wspólnego spędzenia czasu wolnego na terenie przedszkola. W planie jest rozpoczęcie tworzenia rodzinnego albumu ze zdjęciami. W odniesieniu do tego, co piszemy w zaproszeniu: czas spędzany z dzieckiem to inwestycja, czyli nie jest to jednorazowa akcja, jest to proces, który trwa. Stąd pomysł na rozpoczęcie działania, które będzie można skończyć w domu.

  Terminy warsztatów:

  • Rola mężczyzny w życiu dziecka – poniedziałek 24.06.2013 r., godz. 16:30–18:30
  • Warsztat dla mężczyzn z dzieckiem – czwartek 27.06.2013 r., godz. 16:30–17:30

  Prowadząca:
  Monika Prokop – psycholog
  MŁODZIEŻOWE FORUM FILMOWE – 18.06.2013 r.

  Zapraszamy młodzież do udziału w czwartej projekcji MFF:
  18.06.2013 r. „Jesteś Bogiem”, reż. Leszek Dawid, prod. Polska, 2012 r.

  Dyskusja po filmie:

  • Siła jaką daje realizowanie pasji
  • Jak nawiązywać przyjaźń i jak ją utrzymać
  • Zagrożenia w wieku dorastania

  Prowadząca:
  Monika Prokop – psycholog
  „BUDOWANIE RELACJI” – warsztat dla młodzieży

  w XIV Liceum Ogólnokształcącym

  W poniedziałek 17 czerwca 2013 r., odbędzie się warsztat skierowany do młodzieży, która:

  • jest w relacji damsko-męskiej
  • poszukuje partnera / partnerki dla siebie
  • rozważa w przyszłości bycie w związku
  • jest zainteresowana tematem związków, relacji

  Tematyka:

  • W jaki sposób to, z kim budujemy relacje wpływa na nasze życie?
  • Jak umocnić związek, w którym jesteś?
  • Jak budować relacje w związku?
  • Dlaczego czasem trudno nam się zrozumieć i porozumieć?
  • Co jest dla mnie ważne w relacji?
  • Nie jestem w relacji a chcę być – jak znaleźć miłość?
  • Jakie są moje oczekiwania od partnera / partnerki?
  • Czy wiem czego i kogo szukam?
  • Za co jestem odpowiedzialny / odpowiedzialna w relacji?
  • Czy ten partner / ta partnerka jest dla mnie?
  • Jak zrezygnować z niesatysfakcjonującej relacji?

  Terminy warsztatów:

  • Grupa I: godz. 9:50–11:50
  • Grupa II: godz. 12:00–14:00

  Prowadząca:
  Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowy

  Zapisy i informacje:
  Joanna Sieklucka – pedagog szkolny w XIV LO
  „NEO-REMEDIUM” III edycja – warsztaty dla rodziców

  „Neo-Remedium” to profesjonalny interdyscyplinarny program z zakresu profilaktyki dla rodziców opracowany przez pracowników ZP3 w Lublinie, którego ideą jest wskazanie rodzicom nowych sposobów wychowania dzieci bez stosowania przemocy, z jednoczesnym treningiem umiejętności rodzicielskich.

  „Neo-Remedium” to cykl sześciu spotkań, które będą odbywać się
  w czwartki w godzinach 16:30–18:30
  na terenie Zespołu Poradni nr 3, ul. Młodej Polski 30.

  Start programu – 12 września 2013 r. o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej nr 2.

  • 12 września – ABC agresji, przemocy i wychowania. Ochrona prawna.
  • 19 września – Karanie a ponoszenie konsekwencji.
  • 26 września – Porozumiewanie się bez przemocy.
  • 3 października – Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów w rodzinie cz. I.
  • 17 października – Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów w rodzinie cz. II.
  • 24 października – Ustalanie granic w rodzinie. Biorę odpowiedzialność.

  Warsztaty prowadzą:
  Bożena Cioch, Karolina Żmudzka, Monika Prokop, Magdalena Giza, Stanisława Krasowska

  Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
  81 741 09 30, 501 370 090, poczta@zp3.lublin.eu, kzmudzka.ppp6@gmail.com

  Program finansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin
  w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  Program profilaktyczno-interwencyjny dla młodzieży.

  Realizacja programu odbyła się w kwietniu 2013 r. w klasach pierwszych i drugich
  XIV Liceum Ogólnokształcącego.

  Kolejne realizacje odbędą się w czerwcu 2013 r. w Gimnazjum nr 16.

  Prowadzące:
  Stanisława Krasowska – pedagog
  Renata Zygan – oligofrenopedagog, tyflopedagog

  Zajęcia finansowane są przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW

  w Gimnazjum nr 5

  czwartek 23 maja podczas zebrań z rodzicami w Gimnazjum nr 5 będzie pełniła dyżur: Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowy. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.
  MŁODZIEŻOWE FORUM FILMOWE – 23.05.2013 r.

  Zapraszamy młodzież do udziału w trzeciej projekcji MFF:
  23.05.2013 r. „Pragnienie miłości”, reż. Michael Franco, prod. Francja, Meksyk, 2012 r.

  Dyskusja po filmie:

  • Przemoc rówieśnicza – od czego się zaczyna, mechanizm działania, co znaczy
  • Dynamika działania grupy – relacje kat/ofiara – wchodzenie i „wbijanie” w role grupowe, konsekwencje podejmowanych czynów
  • Odpowiedzialność za bycie świadkiem wydarzenia
  • Możliwości pomocy osobom doświadczającym przemocy w szkole – rola korzystania z pomocy osób dorosłych
  • Stereotypy związane z płcią

  Prowadząca:
  Monika Prokop – psycholog
  PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW

  w Szkole Podstawowej nr 45

  We wtorek 21 maja podczas zebrań z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 45 będzie pełniła dyżur: Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowy. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.
  PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW

  w przedszkolu Chatka Puchatka II

  piątek 17 maja w godzinach 14:00–18:00 na terenie przedszkola Chatka Puchatka II, ul. Bogdanówka 9 odbędą się indywidualne konsultacje ze specjalistami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6.

  Będą pełniły dyżur Maria Rożnowska – psychologAnna Wysokińska-Tarka – pedagog specjalny, logopeda. Zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy.
  PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW

  w Gimnazjum nr 16

  We wtorek 14 maja podczas zebrań z rodzicami w Gimnazjum nr 16 będzie pełniła dyżur Stanisława Krasowska – pedagog. Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje.
  SPOTKANIE DLA ABSOLWENTÓW

  Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

  Zapraszamy na spotkanie wspierające dla rodziców, którzy ukończyli w naszej poradni „Szkołę dla Rodziców i Wychowawców”, mające na celu wzajemną pomoc w rozwiązywaniu bieżących trudności wychowawczych oraz dzielenie się sukcesami w relacjach z dziećmi.

  Odbędzie się ono w poniedziałek 13 maja w godzinach 16:15–18:00.
  „NEO-REMEDIUM” II edycja – warsztaty dla rodziców

  „Neo-Remedium” to profesjonalny interdyscyplinarny program z zakresu profilaktyki dla rodziców opracowany przez pracowników ZP3 w Lublinie, którego ideą jest wskazanie rodzicom nowych sposobów wychowania dzieci bez stosowania przemocy, z jednoczesnym treningiem umiejętności rodzicielskich.

  „Neo-Remedium” to cykl sześciu spotkań, które będą odbywać się
  we wtorki w godzinach 17:00–19:00
  na terenie Zespołu Poradni nr 3, ul. Młodej Polski 30.

  Start programu – 7 maja 2013 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej nr 2.

  • 7 maja – ABC agresji, przemocy i wychowania. Ochrona prawna.
  • 14 maja – Karanie a ponoszenie konsekwencji.
  • 21 maja – Porozumiewanie się bez przemocy.
  • 28 maja – Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów w rodzinie cz. I.
  • 4 czerwca – Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów w rodzinie cz. II.
  • 11 czerwca – Ustalanie granic w rodzinie. Biorę odpowiedzialność.

  Warsztaty prowadzą:
  Bożena Cioch, Stanisława Krasowska, Monika Prokop, Karolina Żmudzka, Magdalena Giza

  Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
  81 741 09 30, 501 370 090, poczta@zp3.lublin.eu, kzmudzka.ppp6@gmail.com

  Program finansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin
  w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  MŁODZIEŻOWE FORUM FILMOWE – 24.04.2013 r.

  Zapraszamy młodzież do udziału w drugiej projekcji MFF:
  24.04.2013 r. „Fighter”, reż. David O. Russell, prod. USA, 2010 r. (film oparty na faktach)

  Dyskusja po filmie:

  • Analiza skomplikowanych relacji rodzinnych
  • Rola rodziny i miłości w życiu człowieka
  • Zagrożenia płynące z zażywania narkotyków, mity i rzeczywistość w odniesieniu do narkotyków
  • Czynniki wpływające na odniesienie sukcesu przez człowieka

  Prowadząca:
  Monika Prokop – psycholog
  PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW

  w Przedszkolu nr 74

  18 kwietnia 2013 r. (czwartek) w godzinach 14:00–17:00 odbędą się indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci 6- i 7-letnich nt. „Czy moje dziecko jest gotowe do podjęcia obowiązku szkolnego?”. Podczas spotkania zostaną wykonane ćwiczenia, które pomogą określić dojrzałość szkolną dzieci.

  Prowadząca:

  Grażyna Woźniak-Głowacz – pedagog, reedukator
  MŁODZIEŻOWE FORUM FILMOWE – 19.03.2013 r.

  Zapraszamy młodzież do udziału w pierwszej projekcji MFF:
  19.03.2013 r. „Nietykalni”, reż. Olivier Nakache Eric Toledano, prod. Francja, 2011 r. (film oparty na faktach)

  Dyskusja po filmie:

  • Wartość i siła przyjaźni w życiu człowieka
  • Przekraczanie stereotypów związanych z pochodzeniem i ilością posiadanych pieniędzy
  • Radzenie sobie z ciężką chorobą, niepełnosprawnością

  Prowadząca:
  Monika Prokop – psycholog
  OGŁOSZENIE

  W związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199) prosimy rodziców/prawnych opiekunów o zabranie na pierwszą wizytę w poradni numeru PESEL dziecka.
  PUNKT KONSULTACYJNY

  Punkt konsultacyjny dla rodziców ubiegających się o orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka.

  Zapraszamy w każdy czwartek w godzinach: 12:00–13:0016:00–17:00 po wcześniejszym umówieniu wizyty w sekretariacie. Konsultacje prowadzi dyrektor Zespołu Poradni nr 3 Bożena Cioch.
  MŁODZIEŻOWE FORUM FILMOWE

  Ruszyło i działa Młodzieżowe Forum Filmowe – projekt realizowany przez naszą Poradnię we współpracy z Dzielnicowym Domem Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”.

  W ramach Forum angażujemy młodzież w dyskusję nad wartościami i ważnymi problemami społecznymi w ciekawej dla nich formie – poprzez oglądanie i analizę interesujących filmów fabularnych (spotkania odbywają się w Kinie ABC).

  W przedsięwzięciu udział biorą uczniowie dwóch szkół – Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. PaderewskiegoZespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. T. Kościuszki.

  Kalendarz projekcji:

  • 19.03.2013 r. „Nietykalni”
  • 24.04.2013 r. „Fighter”
  • 23.05.2013 r. „Pragnienie miłości”  TRENING UMIEJĘTNOŚCI PROSPOŁECZNYCH
  dla młodzieży gimnazjalnej

  Zajęcia odbywają się od 11 III 2013 r. do 29 V 2013 r.
  poniedziałkiśrody w godzinach 14:30–16:00.

  Trening jest adresowany do uczniów chcących budować satysfakcjonujące relacje z innymi, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Zajęcia prowadzone są według stałych zasad, co ułatwia młodzieży uczenie się oraz stosowanie nabytych umiejętności w praktyce.

  Tematyka:

  • Rozwijanie umiejętności prospołecznych (porozumiewania się, rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny, słuchania i rozumienia innych ludzi, oferowania i korzystania ze wsparcia społecznego)
  • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własną impulsywnością
  • Trening kontroli złości
  • Kształtowanie systemu wartości
  • Rozwijanie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji

  Prowadzące:

  Monika Prokop – psycholog
  Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowy
  „NEO-REMEDIUM” I edycja – warsztaty dla rodziców

  „Neo-Remedium” to profesjonalny interdyscyplinarny program z zakresu profilaktyki dla rodziców opracowany przez pracowników ZP3 w Lublinie, którego ideą jest wskazanie rodzicom nowych sposobów wychowania dzieci bez stosowania przemocy, z jednoczesnym treningiem umiejętności rodzicielskich.

  „Neo-Remedium” to cykl sześciu spotkań, które będą odbywać się
  we wtorki w godzinach 17:00–19:00
  na terenie Zespołu Poradni nr 3, ul. Młodej Polski 30.

  Start programu – 12 marca 2013 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej nr 2.

  • 12 marca – ABC agresji, przemocy i wychowania. Ochrona prawna.
  • 19 marca – Ustalanie granic w rodzinie. Biorę odpowiedzialność.
  • 26 marca – Porozumiewanie się bez przemocy.
  • 2 kwietnia – Karanie a ponoszenie konsekwencji.
  • 9 kwietnia – Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów w rodzinie cz. I.
  • 16 kwietnia – Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów w rodzinie cz. II.

  Warsztaty prowadzą:
  Bożena Cioch, Stanisława Krasowska, Monika Prokop, Karolina Żmudzka, Magdalena Giza

  Zapisy w sekretariacie poradni (osobiście, telefonicznie lub mailowo):
  81 741 09 30, 501 370 090, poczta@zp3.lublin.eu, kzmudzka.ppp6@gmail.com

  Program finansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin
  w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  SZKOŁA DLA RODZICÓW – spotkanie organizacyjne

  Zapraszamy rodziców (zapisanych na listę) na 40-minutowe spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w poniedziałek 21 stycznia 2013 r. o godzinie 16:00. Przedstawimy Państwu tematykę, przebieg i organizację warsztatu oraz ustalimy terminy spotkań.

  Pierwsze zajęcia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców odbędą się 28 stycznia 2013 r. w godzinach 16:15–19:15.
  SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW III edycja

  Zajęcia trwają od 28 stycznia do 22 kwietnia 2013 r.

  Przyjmujemy zapisy na IV edycję (rozpoczęcie zajęć w październiku 2013 r.)

  Szkoła dla Rodziców jest ofertą spotkań dla rodziców dzieci i młodzieży. Celem zajęć jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi.

  Cykl zajęć obejmuje 10 spotkań po 3 godz. zegarowe, które odbywają się
  w poniedziałki w godzinach 16:15–19:15.

  Tematyka:

  • rozwijanie prawidłowej komunikacji z dzieckiem
  • budowanie poczucia własnej wartości dziecka
  • rozpoznawanie, wyrażanie, akceptowanie uczuć i emocji
  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
  • kształtowanie pożądanych zachowań dziecka
  • zachęcanie dziecka do współpracy
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i problemów
  • wyciąganie konsekwencji adekwatnych do przewinienia dziecka
  • zachęcanie dziecka do samodzielności i odpowiedzialności
  • uwalnianie dziecka od „etykietek” przyklejonych w domu i w szkole
  • udzielanie dobrych pochwał

  Prowadzące:

  Monika Prokop – psycholog monika-prokop@o2.pl
  Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowy kzmudzka.ppp6@gmail.com
  MŁODZIEŻOWE FORUM FILMOWE

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 we współpracy z Domem Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” organizuje i zaprasza do współpracy szkoły ponadgimnazjalne. Ideą spotkań jest zaangażowanie młodzieży w dyskusję nad wartościami i ważnymi problemami społecznymi — poprzez oglądanie i analizę filmów.

  Program Forum:

  • radzenie sobie z przemocą rówieśniczą;
  • poszukiwanie uznania przez młodzież w sposób nieakceptowany społecznie;
  • problemy w relacjach z rodzicami;
  • nawiązywanie bliskich relacji z innymi;
  • radzenie sobie z krzywdzącymi stereotypami i dyskryminacją;
  • problematyka samobójstw wśród młodzieży;
  • radzenie sobie ze stratą bliskich osób.

  Projekcje filmów odbywać się będą raz w miesiącu, w różne dni tygodnia w godzinach 12:00–14:00. Udział w projekcie jest płatny 35 zł od ucznia za wszystkie filmy dla kina ABC działającego przy DDK SM „Czechów” (nauczyciele i rodzice biorący udział w spotkaniach nie ponoszą kosztów). Do udziału w jednym pokazie zaproszeni zostaną także rodzice uczniów biorących udział w Forum.

  Prowadząca:

  Monika Prokop – psycholog monika-prokop@o2.pl
  WARSZTATY „BUDOWANIE ZESPOŁU”

  W ramach współpracy ze Szkołami im. I.J. Paderewskiego na terenie naszej Poradni odbywają się warsztaty dla klas pierwszych gimnazjum mające na celu rozwijanie umiejętności pracy w grupie. W czasie trwającego 4 godziny spotkania młodzież ma szansę poznać się w warunkach innych niż środowisko szkolne — poprzez zabawę i wspólne działania.

  Ważnym elementem zajęć jest także rozwijanie umiejętności słuchania innych, zwracania uwagi na potrzeby i uczucia osób wchodzących w interakcję.

  Prowadząca:

  Monika Prokop – psycholog monika-prokop@o2.pl
  Zespół Poradni nr 3 zaprasza na
  DZIEŃ OTWARTY

  we wtorek 20.11.2012 r. w godzinach 11:00–17:00

  W programie:

  • 11:00–11:20 Powitanie gości przez Dyrektora Zespołu Poradni nr 3 w Lublinie dr Bożenę Cioch
  • 11:20–12:00 Prezentacja multimedialna na temat ZP nr 3
  • 12:00–12:30 Zwiedzanie gabinetów specjalistów, prezentacja pomocy i wyposażenia
  • 12:30–13:30 Poczęstunek dla gości
  • 13:30–17:00 Konsultacje ze specjalistami ZP3 nr 3

  Plakat — dzień otwarty

  Zdjęcia — dzień otwarty
  TRENING ROZWOJU OSOBISTEGO
  dla młodzieży gimnazjalnej II edycja

  Zajęcia trwają od 30 X 2012 r. do 18 XII 2012 r.
  we wtorki w godzinach 14:30–16:00.

  Przyjmujemy zapisy na III edycję (rozpoczęcie zajęć w październiku 2013 r.)

  Cykl zajęć obejmuje 8 spotkań po 90 min..

  Głównym celem zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat siebie i własnych potrzeb, zbudowanie satysfakcjonujących relacji z innymi oraz wiary i zaufania we własne możliwości.

  • Chcesz lepiej zrozumieć siebie — swoje uczucia, zachowanie?
  • Chcesz lepiej zrozumieć innych — rodziców, rówieśników?
  • Chcesz poznać nowych, ciekawych ludzi?
  • Chcesz swobodnie wyrażać siebie — swoje uczucia, opinie, myśli?
  • Chcesz sprawnie rozwiązywać problemy i konflikty?

  W gronie rówieśników zbudujesz zaufanie do siebie i innych, odkryjesz własne zasoby i uwierzysz w swoje możliwości, będziesz czerpać radość z przebywania z innymi.

  Prowadząca:

  Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowy kzmudzka.ppp6@gmail.com
  MOGĘ LEPIEJ

  Zajęcia grupowe dla młodzieży gimnazjalnej mającej trudności w nauce
  oraz specyficzne trudności w nauce pod postacią dysleksji.

  Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godzinach 16:15–17:00
  na terenie naszej poradni.

  Prowadząca: Stanisława Krasowska – pedagog

  Uczniowie poznają techniki zapamiętywania i efektywnego uczenia się, robienia notatek.
  Ćwiczenia rozwijające zdolności poznawcze, poprawiające koncentrację uwagi, pamięć, myślenie logiczne i twórcze, spostrzegawczość oraz motywację.

  Zdjęcia z zajęć
  UCZYMY SIĘ INACZEJ

  Zajęcia grupowe dla uczniów szkoły podstawowej mających trudności w nauce
  oraz specyficzne trudności w nauce pod postacią dysleksji.

  Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godzinach 15:15–16:00
  na terenie naszej poradni.

  Prowadząca: Stanisława Krasowska – pedagog

  Uczniowie poznają techniki zapamiętywania i efektywnego uczenia się, robienia notatek.
  Ćwiczenia rozwijające zdolności poznawcze, poprawiające koncentrację uwagi, pamięć, myślenie logiczne i twórcze, spostrzegawczość oraz motywację.

  Zdjęcia z zajęć
  TAJEMNICZY OGRÓD

  bajkoterapia dla dzieci w wieku 10–13 lat.

  Zajęcia odbywają się w każdy wtorek w godzinach 15:00–17:00
  na terenie poradni.

  Prowadzące: Grażyna Woźniak-Głowacz – pedagog, Stanisława Krasowska – pedagog

  Zajęcia finansowane są przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  TRENING ORTOGRAFICZNY

  W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 odbywa się cotygodniowy „Trening ortograficzny”

  OFERTA SKIEROWANA:

  do uczniów szkół podstawowych z klas IV–VI z terenu działania poradni

  REALIZATORZY:

  Elżbieta Malinowska – pedagog
  Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator

  CZAS, MIEJSCE I CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ:

  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w środę, od listopada do maja o godzinie:

  • 15:30 dla uczniów z klas IV
  • 16:30 dla uczniów z klas V i VI  BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  Program profilaktyczno-interwencyjny.

  Zajęcia realizowane są na terenie Gimnazjum nr 5, 14, 16 oraz Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie.

  Prowadzące:
  Stanisława Krasowska – pedagog
  Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowy

  Zajęcia finansowane są przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  TRENING ROZWOJU OSOBISTEGO
  dla młodzieży gimnazjalnej – zapisy

  II edycja

  Rozpoczęcie zajęć 30 października 2012 r.

  Trwają zapisy do grupy

  • Chcesz lepiej zrozumieć siebie — swoje uczucia, zachowanie?
  • Chcesz lepiej zrozumieć innych — rodziców, rówieśników?
  • Chcesz poznać nowych, ciekawych ludzi?
  • Chcesz swobodnie wyrażać siebie — swoje uczucia, opinie, myśli?
  • Chcesz sprawnie rozwiązywać problemy i konflikty?

  W gronie rówieśników zbudujesz zaufanie do siebie i innych, odkryjesz własne zasoby i uwierzysz w swoje możliwości, będziesz czerpać radość z przebywania z innymi.

  Głównym celem zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat siebie i własnych potrzeb, zbudowanie satysfakcjonujących relacji z innymi oraz wiary i zaufania we własne możliwości.

  Cykl zajęć obejmuje 8 spotkań po 90 min., które odbywają się w piątki w godzinach 15:30–17:00.

  Prowadząca:

  Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowy kzmudzka.ppp6@gmail.com
  SZKOŁA DLA RODZICÓW – spotkanie organizacyjne

  Zapraszamy rodziców (zapisanych na listę) na 40-minutowe spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w poniedziałek 8 października o godzinie 16:45, na którym przybliżymy Państwu tematykę, przebieg i organizację warsztatu.

  Pierwsze zajęcia Szkoły dla Rodziców odbędą się 15 października w godzinach 16:45–19:45.
  SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW II edycja

  Zajęcia trwają od 15 X do 17 XII 2012 r.

  Szkoła dla Rodziców jest ofertą spotkań dla rodziców dzieci i młodzieży. Celem zajęć jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi.

  Cykl zajęć obejmuje 10 spotkań po 3 godz. zegarowe, które odbywają się
  w poniedziałki w godzinach 16:45–19:45.

  Tematyka:

  • rozwijanie prawidłowej komunikacji z dzieckiem
  • budowanie poczucia własnej wartości dziecka
  • rozpoznawanie, wyrażanie, akceptowanie uczuć i emocji
  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
  • kształtowanie pożądanych zachowań dziecka
  • zachęcanie dziecka do współpracy
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i problemów
  • wyciąganie konsekwencji adekwatnych do przewinienia dziecka
  • zachęcanie dziecka do samodzielności i odpowiedzialności
  • uwalnianie dziecka od „etykietek” przyklejonych w domu i w szkole
  • udzielanie dobrych pochwał

  Prowadzące:

  Monika Prokop – psycholog monika-prokop@o2.pl
  Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowy kzmudzka.ppp6@gmail.com
  MOGĘ LEPIEJ

  Zajęcia grupowe dla młodzieży gimnazjalnej mającej trudności w nauce
  oraz specyficzne trudności w nauce pod postacią dysleksji.

  Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godzinach 16:15–17:00
  na terenie naszej poradni. Pierwsze zajęcia 11 października 2012 r.

  Prowadząca: Stanisława Krasowska – pedagog

  Uczniowie poznają techniki zapamiętywania i efektywnego uczenia się, robienia notatek.
  Ćwiczenia rozwijające zdolności poznawcze, poprawiające koncentrację uwagi, pamięć, myślenie logiczne i twórcze, spostrzegawczość oraz motywację.

  Zdjęcia z zajęć
  UCZYMY SIĘ INACZEJ

  Zajęcia grupowe dla uczniów szkoły podstawowej mających trudności w nauce
  oraz specyficzne trudności w nauce pod postacią dysleksji.

  Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godzinach 15:15–16:00
  na terenie naszej poradni.

  Prowadząca: Stanisława Krasowska – pedagog

  Uczniowie poznają techniki zapamiętywania i efektywnego uczenia się, robienia notatek.
  Ćwiczenia rozwijające zdolności poznawcze, poprawiające koncentrację uwagi, pamięć, myślenie logiczne i twórcze, spostrzegawczość oraz motywację.

  Zdjęcia z zajęć
  TAJEMNICZY OGRÓD

  bajkoterapia dla dzieci w wieku 10–13 lat.

  Zajęcia odbywają się w każdy wtorek w godzinach 15:00–17:00
  na terenie poradni.

  Prowadzące: Grażyna Woźniak-Głowacz – pedagog, Stanisława Krasowska – pedagog

  Zajęcia finansowane są przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

  jeżeli Wasze dziecko / uczeń szkoły podstawowej ma problemy
  z poprawnym czytaniem i pisaniem, a pragnęlibyście mu pomóc

  zapraszamy Was

  na spotkania grupy wsparcia prowadzone przez psychologów i pedagogów

  • Zespół Poradni nr 3, ul. Młodej Polski 30, sala nr 2
  • ostatni czwartek każdego miesiąca
  • godz. 15.30 – grupa dla nauczycieli
  • godz. 16.30 – grupa dla rodziców

  Wszystkich zainteresowanych rodziców i nauczycieli prosimy o pilny kontakt
  z osobami prowadzącymi:
  Magdaleną Gizą, Elżbietą Malinowską, Danutą Petruczynik, Bożeną Suryś
  przez sekretariat poradni (tel. 81 741-09-30).

  Udział w grupie jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.
  PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
  DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

  Zapraszamy rodziców i nauczycieli na konsultacje – indywidualne spotkania.

  Konsultacje z pracownikami poradni odbywają się raz w miesiącu w każdej placówce będącej pod opieką Zespołu Poradni nr 3 zgodnie z ustalonym harmonogramem. Terminy i szczegółowe informacje są dostępne u pedagoga/psychologa szkolnego lub/i na stronie internetowej danej placówki.
  ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2011/2012  BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  Program profilaktyczno-interwencyjny.

  Zajęcia realizowane są na terenie Gimnazjum nr 5, 14, 16 oraz Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie.

  Prowadzące:
  Stanisława Krasowska – pedagog
  Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowy

  Zajęcia finansowane są przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  TRENING ROZWOJU OSOBISTEGO
  dla młodzieży gimnazjalnej – I edycja

  • Chcesz lepiej zrozumieć siebie — swoje uczucia, zachowanie?
  • Chcesz lepiej zrozumieć innych — rodziców, rówieśników?
  • Chcesz poznać nowych, ciekawych ludzi?
  • Chcesz swobodnie wyrażać siebie — swoje uczucia, opinie, myśli?
  • Chcesz sprawnie rozwiązywać problemy i konflikty?

  W gronie rówieśników zbudujesz zaufanie do siebie i innych, odkryjesz własne zasoby i uwierzysz w swoje możliwości, będziesz czerpać radość z przebywania z innymi.

  Głównym celem zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat siebie i własnych potrzeb, zbudowanie satysfakcjonujących relacji z innymi oraz wiary i zaufania we własne możliwości.

  Cykl zajęć obejmuje 8 spotkań po 90 min., które odbywają się w piątki w godzinach 15:30–17:00.

  Rozpoczęcie zajęć 24 lutego 2012 r.

  Zapraszamy do zapisywania się na II edycję.

  Zajęcia prowadzącą:

  Monika Prokop – psycholog monika-prokop6@o2.pl
  Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowy kzmudzka.ppp6@gmail.com
  SZKOŁA DLA RODZICÓW – spotkanie organizacyjne

  Zapraszamy rodziców (zapisanych na listę) na 40-minutowe spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 20 lutego o godzinie 18:00, na którym przybliżymy Państwu tematykę, przebieg i organizację warsztatu.

  Pierwsze zajęcia Szkoły dla Rodziców odbędą się 27 lutego w godzinach 16:45–19:45.
  SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW I edycja

  Szkoła dla Rodziców jest ofertą spotkań dla rodziców dzieci i młodzieży.

  Cykl zajęć obejmuje 10 spotkań, które odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki w godzinach 16:45–19:45, czas trwania jednego warsztatu – 3 godz. zegarowe.

  Głównym celem zajęć jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi.

  Tematyka zajęć obejmuje:

  • rozwijanie prawidłowej komunikacji z dzieckiem
  • budowanie poczucia własnej wartości dziecka
  • rozpoznawanie, wyrażanie, akceptowanie uczuć i emocji
  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
  • kształtowanie pożądanych zachowań dziecka
  • zachęcanie dziecka do współpracy
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i problemów
  • wyciąganie konsekwencji adekwatnych do przewinienia dziecka
  • zachęcanie dziecka do samodzielności i odpowiedzialności
  • uwalnianie dziecka od „etykietek” przyklejonych w domu i w szkole
  • udzielanie dobrych pochwał

  Rozpoczęcie zajęć 27 lutego 2012 r.

  Zapraszamy do zapisywania się na kolejną edycję.

  Zajęcia prowadzącą:

  Monika Prokop – psycholog monika-prokop@o2.pl
  Karolina Żmudzka – psycholog, doradca zawodowy kzmudzka.ppp6@gmail.com
  TRENING ORTOGRAFICZNY

  W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 odbywa się cotygodniowy „Trening ortograficzny”

  OFERTA SKIEROWANA:

  do uczniów szkół podstawowych z klas IV–VI z terenu działania poradni

  REALIZATORZY:

  Elżbieta Malinowska – pedagog
  Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator

  CZAS, MIEJSCE I CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ:

  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w środę, od listopada do maja o godzinie:

  • 15:30 dla uczniów z klas IV
  • 16:30 dla uczniów z klas V i VI  TAJEMNICZY OGRÓD

  bajkoterapia dla dzieci

  Zajęcia odbywają się w każdy wtorek w godzinach 15:30–17:00
  na terenie poradni.

  Opiekunowe: Danuta Petruczynik – psycholog, Stanisława Krasowska – pedagog

  Rodzice zainteresowani udziałem swych dzieci w zajęciach proszeni są o kontakt telefoniczny do 15 października 2011 r.

  Założeniem realizatorów zajęć jest dotarcie do dziecka, zrozumienie oraz udzielenie wsparcia w trudnych chwilach. Bajkoterapia to metoda nowa, prosta, skuteczna i zyskująca coraz większą popularność na świecie, w której dzieci w przyjaznej atmosferze poznają świat uczuć i obowiązujących norm społecznych. Niezwykłe, pełne tajemniczości oraz ciekawych sytuacji bajki-opowiadania są doskonałym sposobem na rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych i emocjonalnych. To także doskonały sposób na kształtowanie umiejętności twórczego myślenia, przełamywania schematów i stereotypów, budowania poczucia własnej wartości, generowania narzędzi do rozwiązywania problemów. Terapeutyczne opowiadania pomagają uporać się z dziecięcymi lękami i wątpliwościami.

  Zajęcia finansowane są przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  MOGĘ LEPIEJ

  Zajęcia odbywają się w każdy piątek, w godzinach 16:00–16:45,
  na terenie naszej poradni.

  Prowadząca: Stanisława Krasowska – pedagog

  Grupowe zajęcia rozwijania zdolności poznawczych i efektywnego uczenia się dla uczniów gimnazjum.

  Uczniowie poznają techniki zapamiętywania i efektywnego uczenia się, robienia notatek.
  Ćwiczenia rozwijające zdolności poznawcze, poprawiające koncentrację uwagi, pamięć, myślenie logiczne i twórcze, spostrzegawczość oraz motywację.

  Zdjęcia z zajęć
  BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  Program profilaktyczno-interwencyjny.

  Zajęcia odbywają się 28 i 29 listopada oraz 2 grudnia 2011,
  na terenie Gimnazjum nr 14 w Lublinie, ul. Pogodna 19.

  Prowadząca:
  Stanisława Krasowska – pedagog
  GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

  jeżeli Wasze dziecko / uczeń szkoły podstawowej ma problemy
  z poprawnym czytaniem i pisaniem, a pragnęlibyście mu pomóc

  zapraszamy Was

  na spotkania grupy wsparcia prowadzone przez psychologów i pedagogów

  • Zespół Poradni nr 3, ul. Młodej Polski 30, sala nr 2
  • ostatni czwartek każdego miesiąca
  • godz. 15.30 – grupa dla nauczycieli
  • godz. 16.30 – grupa dla rodziców

  Wszystkich zainteresowanych rodziców i nauczycieli prosimy o pilny kontakt
  z osobami prowadzącymi:
  Magdaleną Gizą, Elżbietą Malinowską, Danutą Petruczynik, Bożeną Suryś
  przez sekretariat poradni (tel. 81 741-09-30).

  Udział w grupie jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.
  PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
  DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

  Zapraszamy rodziców i nauczycieli na konsultacje – indywidualne spotkania.

  Konsultacje z pracownikami poradni odbywają się raz w miesiącu w każdej placówce będącej pod opieką Zespołu Poradni nr 3 zgodnie z ustalonym harmonogramem. Terminy i szczegółowe informacje są dostępne u pedagoga/psychologa szkolnego lub/i na stronie internetowej danej placówki.
  ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2010/2011  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII

  Zespół Poradni nr 3 w Lublinie serdecznie zaprasza do obejrzenia wystawy fotografii Chrisa Niedenthala oraz listów Wioletty Mikusek – matki dziecka z zespołem Downa.

  Pomysłodawcą, realizatorem oraz właścicielem wystawy jest Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”.

  Wystawa została wypożyczona z Pałacu Kultury w Warszawie, można ją obejrzeć od 25 października 2010 roku w Zespole Poradni nr 3 w Lublinie, ul. Młodej Polski 30 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00).