Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 6

Dodatkowe informacje


Można nas znaleźć na stronach:
REJESTR

zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rok szkolny:

2009/2010

 1. "Granice wolności" - edukacyjno-profilaktyczne spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych gimnazjum (S. Krasowska)

2010/2011

 1. "Granice wolności" - edukacyjno-profilaktyczne spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych gimnazjum (S. Krasowska)

2011/2012

 1. Bajkoterapia dla dzieci - „Tajemniczy ogród” - dla uczniów szkół podstawowych (program autorski, S. Krasowska, D. Petruczynik)
 2. „Biorę odpowiedzialność” - zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, podejmującej zachowania ryzykowne (S. Krasowska, R Zygan)

2012/2013

 1. Bajkoterapia dla dzieci - „Tajemniczy ogród” - dla uczniów szkół podstawowych (program autorski, S. Krasowska, D. Petruczynik)
 2. „Biorę odpowiedzialność” - zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, podejmującej zachowania ryzykowne (S. Krasowska, R Zygan, I. Bogudzińska)

2013/2014

 1. Bajkoterapia dla dzieci - „Tajemniczy ogród” - dla uczniów szkół podstawowych (program autorski, S. Krasowska, D. Petruczynik)
 2. „Biorę odpowiedzialność” - zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, podejmującej zachowania ryzykowne (S. Krasowska, R. Zygan, I. Bogudzińska)
 3. „Skąd się biorą szczęśliwe dzieci?” - program przygotowujący rodziców do wychowania dzieci bez stosowania przemocy (W. Matacz, M. Waśkowicz, R. Zygan)
 4. „Neo-Remedium” - Program umiejętności rodzicielskich przygotowujący rodziców do wychowania dzieci bez stosowania przemocy (B. Cioch, S. Krasowska, K. Żmudzka, M. Prokop, M. Giza)

2015/2016

 1. Bajkoterapia dla dzieci - „Tajemniczy ogród” - dla uczniów szkół podstawowych (program autorski, S. Krasowska, D. Petruczynik)
 2. „Biorę odpowiedzialność” - zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, podejmującej zachowania ryzykowne (S. Krasowska, R. Zygan)
 3. „Neo-Remedium” - Program umiejętności rodzicielskich przygotowujący rodziców do wychowania dzieci bez stosowania przemocy (B. Cioch, S. Krasowska. K. Żmudzka, M. Prokop)

2016/2017

 1. Bajkoterapia dla dzieci - „Tajemniczy ogród”- dla uczniów szkół podstawowych (program autorski, S. Krasowska, D. Petruczynik)

2017/2018

 1. Bajkoterapia dla dzieci - „Tajemniczy ogród”- dla uczniów szkół podstawowych (program autorski, S. Krasowska, D. Petruczynik)
 2. „Neo-Remedium” - Program umiejętności rodzicielskich przygotowujący rodziców do wychowania dzieci bez stosowania przemocy (B. Cioch, S. Krasowska. D. Sikora, B. Wójtowicz)OGŁOSZENIE

W związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199) prosimy rodziców/prawnych opiekunów o zabranie na pierwszą wizytę w poradni numeru PESEL dziecka.
RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z ewaluacji problemowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Lublinie przeprowadzonym w czerwcu 2015 r. przez Kuratorium Oświaty w Lublinie.

PobierzPobierz raport w formacie PDF
PUNKT KONSULTACYJNY

Punkt konsultacyjny dla rodziców ubiegających się o orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka.

Zapraszamy w każdy wtorek w godzinach: 13:00–14:0016:00–17:00 po wcześniejszym umówieniu wizyty w sekretariacie. Konsultacje prowadzi dyrektor Zespołu Poradni nr 3 Bożena Cioch.
INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI

1. Informujemy Państwa o wprowadzeniu indywidualnych konsultacji z psychologiem dla nauczycieli szkół ogólnokształcących i z oddziałami integracyjnymi pracujących z uczniami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

2. Można skorzystać z pomocy w konsultowaniu IPET-u oraz zgłaszać problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów z:

 • autyzmem, w tym zespołem Aspergera
 • upośledzeniem umysłowym wszystkich stopni
 • niepełnosprawnością ruchową
 • wadami słuchu i wzroku
 • zaburzeniami mowy o typie afazji
 • sprzężeniem powyższych niepełnosprawności.

3. Konsultacje prowadzone są na terenie poradni lub szkoły. W przypadku zainteresowania prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź mailowy z sekretariatem poradni.

Konsultacji udzielają:
Agnieszka Furman – psycholog, Dorota Roszko - psycholog, terapeuta WWR, Renata Zygan - pedagog specjalny

Bożena Cioch — w kwestii wydawania orzeczeń w sprawie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Dyrektor Zespołu Poradni nr 3
dr Bożena Cioch
NAGRODY DYREKTORA (i inne)

Zespołu Poradni nr 3 w Lublinie

Rok 2004

 1. Danuta Petruczynik
 2. Anna Wysokińska- Tarka
 3. Marek Jaśko
 4. Beata Kobiałka - pracownik administracji

Rok 2005

 1. Krystyna Poterucha
 2. Agnieszka Furman
 3. Monika Waśkowicz
 4. Alina Chamera - pracownik obsługi

Rok 2006

 1. Danuta Bolesławska
 2. Renata Zygan
 3. Dagmara Sankowska-Saran
 4. Beata Kobiałka - pracownik administracji
 5. * Małgorzata Nogalska-Czachor - Nagroda Prezydenta
 6. * Marek Jaśko - wniosek o Nagrodę Prezydenta

Rok 2007

 1. Anna Jakimiuk-Saran
 2. Maria Rożnowska
 3. Agnieszka Furman
 4. Elżbieta Piłat-Cieszkowska - pracownik samorządowy
 5. * Elżbieta Pilut - Nagroda Lubelskiego Kuratora Oświaty
 6. * Monika Waśkowicz - wniosek o Nagrodę Prezydenta

Rok 2008

 1. Elżbieta Malinowska
 2. Grażyna Woźniak-Głowacz
 3. Małgorzata Nogalska-Czachor
 4. Alina Chamera - pracownik obsługi
 5. * Monika Waśkowicz - Nagroda Prezydenta
 6. * Małgorzata Nogalska-Czachor - wniosek o Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty
 7. * Małgorzata Nogalska-Czachor – Nagroda Lubelskiego Kuratora Oświaty
 8. * Bożena Cioch – Nagroda Prezydenta

Rok 2009

 1. Elżbieta Pilut
 2. Bożena Suryś
 3. Małgorzata Sendrowicz
 4. Magdalena Łozińska – pracownik samorządowy
 5. * Renata Zygan – Nagroda Prezydenta

Rok 2010

 1. Beata Drobek - Ziemińska
 2. Stanisława Krasowska
 3. Danuta Petruczynik
 4. Elżbieta Piłat- Cieszkowska - pracownik samorządowy

Rok 2011

 1. Agnieszka Furman
 2. Justyna Kułak
 3. Magdalena Giza
 4. Magdalena Danielkiewicz - pracownik samorządowy

Rok 2012

 1. Małgorzata Nogalska-Czachor
 2. Monika Waśkowicz
 3. Renata Zygan
 4. Alina Chamera- pracownik samorządowy
 5. * Bożena Cioch-Nagroda Prezydenta
 6. * Stanisława Krasowska- Nagroda Prezydenta

Rok 2013

 1. Danuta Bolesławska
 2. Karolina Żmudzka
 3. Żaneta Polańska
 4. Magdalena Chrościńska-Krawczyk – lekarz konsultant Zespołu Orzekającego

Rok 2014

 1. Anna Wysokińska-Tarka
 2. Maria Rożnowska
 3. Wioletta Matacz
 4. Elżbieta Piłat-Cieszkowska
 5. *Magdalena Giza – wniosek o Nagrodę Prezydenta Miasta Lublin

Rok 2015

 1. Stanisława Krasowska
 2. Magdalena Giza
 3. Renata Zygan
 4. Małgorzata Kozieł
 5. Alina Chamera
 6. * Bożena Cioch - Nagroda Prezydenta

Rok 2016

 1. Danuta Petruczynik
 2. Beata Drobek-Ziemińska
 3. Dorota Roszko
 4. Małgorzata Kozieł
 5. Elżbieta Piłat-Cieszkowska


ORGANIZACJA SZKOLEŃ, KONFERENCJI, SPOTKAŃ

Zapraszamy do skorzystania z możliwości wynajmu sali konferencyjno-szkoleniowej w Zespole Poradni nr 3. Sala mieści ok. 30–50 osób.

Wyposażenie:

 • laptop
 • projektor multimedialny z pilotem
 • ekran mobilny
 • wskaźnik laserowy
 • flipchart
 • kamera, aparat cyfrowy, statyw
 • dostęp do internetu
 • głośniki komputerowe
 • xero, drukarka, skaner, bindownica, laminator
 • artykuły biurowe
Biuletyn informacyjny