Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 6

Konferencje

KONFERENCJA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWA
Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży

Termin: 23 października 2017 roku

Miejsce: Lublin

Organizator: Kuratorium Oświaty w Lublinie, Sąd Okręgowy w Lublinie

  Wystąpienie pracownika ZP3:
 • Kluby Młodego Mediatora w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych — Magdalena Giza

VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
Oko w oko z... Internetem

Termin: 6 maja 2016 roku

Miejsce: Lublin

Organizator: Koło Naukowe Psychologów przy Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie

  Wystąpienie pracownika ZP3:
 • Internet jako narzędzie wspomagające rewalidację komputerową dzieci z różnymi niepełnosprawnościami — Agnieszka Marek

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA
Rozwój osobisty w naukach społecznych i praktyce coachingu.

Termin: 18 i 19 maja 2016 roku
Miejsce: Lublin
Organizator: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wystąpienie pracownika ZP3:

 • Odkryj swoją pasję i zaplanuj przyszłość. — Karolina Żmudzka

KONFERENCJA
Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji
i niedostosowaniu młodzieży

Termin: 9 czerwca 2015 roku
Miejsce: Lublin
Organizator: Sąd Okręgowy w Lublinie

Wystąpienie pracownika ZP3:

 • Mediacja jako forma rozwiązywania konfliktów bez przemocy. Symulacja mediacji. — Magdalena Giza

KONFERENCJA
Kształcenie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Termin: 22 maja 2015 roku
Miejsce: Lublin
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Lublinie

Wystąpienie dyrektora ZP3:

 • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego — proces ich wydawania i merytoryczna jakość. — dr Bożena Cioch

KONFERENCJA
Szkolenie dla uczestników pilotażowego programu mediacji międzyrówieśniczej pod patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie uczniów wytypowanych Gimnazjów z obszaru Okręgu Sądu Okręgowego

Termin: 18 marca 2015 roku
Miejsce: Lublin
Organizator: Sąd Okręgowy w Lublinie

Wystąpienie pracownika ZP3:

 • Czy spory i konflikty w szkole, to to samo? Rozwiązywanie sporów bez przemocy — wprowadzenie do mediacji szkolnej. — Magdalena Giza

KONFERENCJA NAUKOWA
„Wspólny cel — różne strategie: Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem”

Termin: 2 kwietnia 2014 roku
Miejsce: Lublin
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie — Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zespół Szkół nr 4 w Lublinie

Wystąpienie dyrektora ZP3:

 • Wczesna interwencja w odniesieniu do dzieci z autyzmem. — dr Bożena Cioch

Pobierz plakat


WOJEWÓDZKA KONFERENCJA SZKOLENIOWO-WARSZTATOWA
„Funkcjonowanie uczniów z różnymi niepełnosprawnościami we współczesnym systemie edukacyjnym na III i IV etapie nauki”

Termin: 12 marca 2014 roku
Miejsce: Lublin
Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie

Wystąpienie dyrektora ZP3:

 • Otoczenie atutem rozwoju zdolności i umiejętności ucznia z niepełnosprawnością. — dr Bożena Cioch

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
„Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z deficytem słuchu.”

Termin: 9 października 2013 roku
Miejsce: Lublin, Zespół Szkół nr 5, im. Jana Pawła II, ul. Elsnera 5
Organizator: Zespół Poradni nr 3 w Lublinie — Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji
Adresat: dyrektorzy i specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjaliści z publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i ośrodków z województwa lubelskiego

Wystąpienia pracowników ZP3:

 • Zadania specjalistycznej poradni w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka. — dr Bożena Cioch
 • Neurologiczne aspekty opóźnionego rozwoju mowy. — dr n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk — lekarz konsultant

KONFERENCJA
Szkolenie dla uczestników pilotażowego programu mediacji międzyrówieśniczej pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka uczniów wytypowanych Gimnazjów z obszaru Okręgu Sądu Okręgowego.

Termin: 27 września 2013 roku, 11 października 2013 roku
Miejsce: Lublin
Organizator: Sąd Okręgowy w Lublinie

Wystąpienie pracownika ZP3:

 • Czy spory i konflikty w szkole, to to samo? Rozwiązywanie sporów bez przemocy – wprowadzenie do mediacji szkolnej. — Magdalena Giza

KONFERENCJA
„Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole.”

Termin: 17 grudnia 2012 roku
Miejsce: Lublin, Urząd Wojewódzki
Organizator: Urząd Wojewódzki w Lublinie, Kuratorium Oświaty w Lublinie

Wystąpienie pracownika ZP3:

 • Rekomendacje sformułowane w raporcie nt. poznawczego i językowego funkcjonowania dzieci romskich w polskim systemie edukacji. — Żaneta Polańska

KONFERENCJA
Szkolenie dla uczestników pilotażowego programu mediacji międzyrówieśniczej pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka uczniów wytypowanych Gimnazjów z obszaru Okręgu Sądu Okręgowego.

Termin: 13 stycznia 2012 roku
Miejsce: Lublin
Organizator: Sąd Okręgowy w Lublinie

Wystąpienie pracownika ZP3:

 • Czy spory i konflikty w szkole, to to samo? Rozwiązywanie sporów bez przemocy – wprowadzenie do mediacji szkolnej. — Magdalena Giza

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„Wychowanie – Profilaktyka – Terapia. Szanse i zagrożenia.”

Termin: 25 października 2011 roku
Miejsce: Lublin
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

Wystąpienie pracownika ZP3:

 • Wczesne wspomaganie rozwoju – szansą dla dziecka i jego rodziny. — Monika Waśkowicz, Renata Zygan

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„Oblicza uzależnień.”

Termin: 16–17 maja 2011 roku
Miejsce: Lublin
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wystąpienie pracownika ZP3:

 • Dzieci pracoholików. — Karolina Żmudzka

KONFERENCJA NAUKOWA
„HOMO ONLINE” Szansa czy zagrożenie?

Termin: 24 lutego 2011 roku
Miejsce: Stalowa Wola, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wystąpienie dyrektora ZP3:

 • Poradnictwo drogą ku odrodzeniu. — dr Bożena Cioch

KONFERENCJA SZKOLENIOWA
„Aspekt interdyscyplinarnych oddziaływań we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i jego rodziny w kontekście praktyki poradni.”

Termin: 26 października 2010 roku
Miejsce: Lublin, ul. Młodej Polski 30
Organizator: Zespół Poradni nr 3 w Lublinie — Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji oraz doradca metodyczny Helena May-Łapińska
Adresat: specjaliści z publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych miasta Lublin

Wystąpienia pracowników ZP3:

 • Aspekt prawny wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny. — dr Bożena Cioch
 • Rola psychologa. — Justyna Kułak
 • Rola pedagoga specjalnego – terapeuty we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. — Renata Zygan
 • Wczesne wspomaganie rozwoju mowy. — Danuta Bolesławska
 • Wykorzystanie terapii metodą Integracji Sensorycznej. — Monika Waśkowicz

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

Termin: 14–15 maja 2010 roku
Miejsce: Lublin
Organizator: Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Wystąpienie pracownika ZP3:

 • Metoda NDT-Bobath w Specjalistycznej Poradni Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji w Lublinie. — Marta Kościk

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„Profesjonalna Profilaktyka w Szkole: Teoria i Praktyka.”

Termin: 20 kwietnia 2010 roku
Miejsce: Lublin
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie — Wydział Pedagogiki i Psychologii: Zakład Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej i Zakład Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Wystąpienie pracownika ZP3:

 • Mediacja w szkole, jako jeden ze sposobów rozwiązywania sporów. — Magdalena Giza

WOJEWÓDZKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA
„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.”

Termin: 15 kwietnia 2009 roku
Miejsce: Lublin, ul. Młodej Polski 30
Organizator: Zespół Poradni nr 3 w Lublinie — Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji
Adresat: dyrektorzy i specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych z województwa lubelskiego

Wystąpienia pracowników ZP3:

 • Rola psychologa. — Justyna Kułak
 • Rola pedagoga specjalnego – terapeuty we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. — Renata Zygan
 • Wczesne wspomaganie rozwoju mowy. — Danuta Bolesławska
 • Wykorzystanie terapii metodą Integracji Sensorycznej. — Monika Waśkowicz
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka metodą NDT-Bobath. — Marta Kościk

Konferencji towarzyszyła wystawa fotografii Chrisa Niedenthala oraz listów Wioletty Mikusek — matki dziecka z Zespołem Downa.
Pomysłodawcą, realizatorem wystawy było Stowarzyszenie rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”.


KONFERENCJA NAUKOWA
W RAMACH OBCHODÓW XXX-LECIA INSTYTUTU PSYCHOLOGII UMCS W LUBLINIE
„Problemy i wyzwania współczesnej psychologii sądowej.”

Termin: 27 października 2007 roku
Miejsce: Lublin
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

Wystąpienie pracownika ZP3:

 • Problemy znęcania fizycznego i psychicznego (art. 207k.k) w sesji mediacji – empiryczna ilustracja problemu. — Magdalena Giza

KONFERENCJA NAUKOWA
„Psychologia w praktyce sądowej penitencjarnej.”

Termin: 24 lutego 2007 roku
Miejsce: Lublin
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie — Koło Psychologów UMCS

Wystąpienie pracownika ZP3:

 • Zaburzenia osobowości a trudności w nauce szkolnej jako kategoria przydatna w sądowym opiniowaniu nieletnich. — Magdalena Giza

II KRAJOWE FORUM PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
„Dobre Praktyki w drodze ku lepszej jakości.”

Termin: 21–22 listopada 2006 roku
Miejsce: Warszawa
Organizator: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Wystąpienia pracowników ZP3:

 • Interdyscyplinarna i kompleksowa opieka poradni nad dzieckiem niepełnosprawnym. — dr Bożena Cioch, Renata Zygan
 • Lokalny model wczesnej opieki nad dziećmi ze schorzeniami wzroku. — Marek Jaśko
 • Wspomaganie rozwoju ruchowego dziecka w wieku 0–7 lat. — Marta Kościk, Monika Waśkowicz

Biuletyn informacyjny