Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 6

Teren działania

Wykaz placówek objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie Uchwały Nr 752/XXX/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 18 maja 2017 r.

PlacówkaAdresOpiekunowie
Przedszkola
Przedszkole nr 2 ul. Lawinowa 7, 20-863 Lublin Maria ROŻNOWSKA – psycholog
Beata WÓJTOWICZ – pedagog
Anna WYSOKIŃSKA–TARKA – logopeda
Przedszkole nr 37 ul. Zakopiańska 3, 20-857 Lublin Danuta PETRUCZYNIK – psycholog
Anna WYSOKIŃSKA–TARKA – logopeda
Przedszkole nr 56 ul. Kurantowa 3, 20-838 Lublin Maria ROŻNOWSKA - psycholog
Beata WÓJTOWICZ – pedagog
Anna CYGAN – logopeda
Przedszkole nr 58 ul. Radzyńska 16, 20-850 Lublin Maria ROŻNOWSKA – psycholog
Beata WÓJTOWICZ – pedagog
Anna CYGAN – logopeda
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70 ul. Smyczkowa 2, 20-844 Lublin Danuta PETRUCZYNIK – psycholog
Anna WYSOKIŃSKA–TARKA – logopeda
Przedszkole nr 74 ul. Snopkowska 3/5, 20-067 Lublin Maria ROŻNOWSKA - psycholog
Beata WÓJTOWICZ – pedagog
Anna CYGAN – logopeda
Przedszkole nr 75 ul. Żelazowej Woli 24, 20-854 Lublin Danuta PETRUCZYNIK - psycholog
Anna CYGAN – logopeda
Przedszkole nr 76 ul. Ignacego Jana Paderewskiego 12, 20-860 Lublin Danuta PETRUCZYNIK - psycholog
Anna WYSOKIŃSKA–TARKA – logopeda
Przedszkole Prywatne „Chatka Puchatka” ul. Kaskadowa 11, 20-819 Lublin Danuta PETRUCZYNIK - psycholog
Anna CYGAN – logopeda
Przedszkole Prywatne „Piotruś Pan” ul. Młodej Polski 14, 20-863 Lublin Danuta PETRUCZYNIK - psycholog
Anna CYGAN – logopeda
Prywatne Przedszkole „Strumyk 3” ul. Jana Kiepury 5, 20-838 Lublin Danuta PETRUCZYNIK - psycholog
Anna CYGAN – logopeda
Prywatne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Niezapominajka” ul. Młodej Polski 10, 20-863 Lublin Danuta PETRUCZYNIK - psycholog
Anna CYGAN – logopeda
Przedszkole Niepubliczne „Elfik” ul. Żywiecka 47, 20-870 Lublin Danuta PETRUCZYNIK - psycholog
Anna CYGAN – logopeda
Przedszkole Niepubliczne „Lubliniaczek” ul. Braci Wieniawskich 3, 20-844 Lublin Danuta PETRUCZYNIK - psycholog
Anna CYGAN – logopeda
Niepubliczne Przedszkole „Dzwoneczek” ul. Oratoryjna 1, 20-881 Lublin Danuta PETRUCZYNIK - psycholog
Anna CYGAN – logopeda
SZKOŁY PODSTAWOWE
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka ul. Smyczkowa 3, 20-844 Lublin Ewelina CECHERZ – psycholog
Dorota SIKORA - pedagog
Anna CYGAN – logopeda
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin Ewelina CECHERZ – psycholog
Dorota SIKORA - pedagog
Anna WYSOKIŃSKA–TARKA – logopeda
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Ireny Kosmowskiej 3, 20-815 Lublin Maria ROŻNOWSKA – psycholog
Stanisława KRASOWSKA – pedagog
Anna CYGAN – logopeda
Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Józefa Śliwińskiego 5, 20-861 Lublin Danuta PETRUCZYNIK - psycholog
Magdalena GIZA – pedagog
Anna WYSOKIŃSKA–TARKA – logopeda
Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego ul. Jana Kasprowicza 112, 20-258 Lublin Bożena SURYŚ – psycholog
Magdalena GIZA - pedagog
Anna WYSOKIŃSKA–TARKA - logopeda
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica al. Warszawska 94, 20-824 Lublin Maria ROŻNOWSKA - psycholog
Stanisława KRASOWSKA – pedagog
Anna CYGAN – logopeda
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej Aleja Kompozytorów Polskich 1, 20-848 Lublin Bożena SURYŚ – psycholog
Beata WÓJTOWICZ – pedagog
Anna CYGAN – logopeda
Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Paderewski ul. Symfoniczna 3a, 20-853 Lublin Bożena SURYŚ – psycholog
Beata WÓJTOWICZ – pedagog
Anna CYGAN – logopeda
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Alberta Einstaina ul. Tadeusza Jacyny-Onyszkiewicza 17, 20-783 Lublin Dorota SIKORA - pedagog, psycholog
Anna CYGAN – logopeda
GIMNAZJA
Prywatne Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Symfoniczna 1, 20-853 Lublin Bożena SURYŚ – psycholog
Beata WÓJTOWICZ – pedagog
Społeczne Gimnazjum im. Sebastiana Fabiana Klonowica al. Warszawska 94, 20-824 Lublin Maria ROŻNOWSKA – psycholog
Stanisława KRASOWSKA – pedagog
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Symfoniczna 1, 20-853 Lublin Bożena SURYŚ – psycholog
Beata WÓJTOWICZ – pedagog
Akademickie Liceum Ogólnokształcące Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin Dorota SIKORA - pedagog, psycholog
ZESPOŁY SZKÓŁ
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta: ul. Radzyńska 5, 20-850 Lublin Ewelina CECHERZ – psycholog
Dorota SIKORA – pedagog
Anna WYSOKIŃSKA–TARKA – logopeda
Szkoła Podstawowa nr 45
XIV Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II: ul. Józefa Elsnera 5, 20-854 Lublin Bożena SURYŚ- psycholog
Magdalena GIZA– pedagog
XXIV Liceum Ogólnokształcące
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
Technikum Aktywności Zawodowej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin  
Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa Polski Związek Motorowy ul. Bolesława Prusa 8, 20-064 Lublin Ewelina CECHERZ – psycholog
Beata WÓJTOWICZ – pedagog
INNE PLACÓWKI
Zespół Szkół przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym ul. Witolda Chodźki 2, 20-093 Lublin Bożena SURYŚ - psycholog
Stanisława KRASOWSKA – pedagog
Rodzinny Dom Dziecka ul. Harnasie 3/27, 20-857 Lublin Danuta PETRUCZYNIK – psycholog
Stanisława KRASOWSKA – pedagog

 

Biuletyn informacyjny