Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 6

Galeria


Podziękowania i rekomendacje


DZIEŃ OTWARTY Zespołu Poradni Nr 3 - 07.12.2017r.


Erasmus+ przygotowanie merytoryczno-kulturalne - 16 listopada 2016 r.


Dzień Nauczyciela - 14 października 2015 r.


Prezentacja multimedialna „Wczesne objawy autyzmu; praca terapeutyczna z małym dzieckiem z autyzmem” i „Najnowsze badania w USA w odniesieniu do dzieci z autyzmem” w ramach Lubelskich Dni Autyzmu


Dzień otwarty Zespołu Poradni Nr 3 — 19.11.2014 r.


Baza lokalowa poradni

Poradnia posiada gabinety wyposażone w narzędzia diagnostyczne oraz pomoce do terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz rehabilitacji.


Klub Młodego Mediatora

Wizyta w Sądzie Okręgowym w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Prowadzące: Magdalena Giza – pedagog specjalny, mediator, Bożena Suryś – psycholog


Dzień otwarty Zespołu Poradni Nr 3 — 20.11.2012 r.


Terapia pedagogiczna

Rozwijanie zdolności poznawczych i efektywnego uczenia się uczniów szkół podstawowych i gimnazjum odbywa się w toku cyklicznych zajęć indywidualnej terapii pedagogicznej w oparciu o program autorski pedagoga Stanisławy Krasowskiej – „Uczymy się inaczej” oraz „Mogę lepiej”.


Wystawa fotografii Chrisa Niedenthala oraz listów Wioletty Mikusek
– matki dziecka z zespołem Downa.

Pomysłodawcą, realizatorem oraz właścicielem wystawy jest Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”

Biuletyn informacyjny