Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 6

OFERTA PROGRAMOWA

Zespół Poradni nr 3 — Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6

Profilaktyka

tytuł opis prowadzące
Niewielkie dzieci — wielka rzecz
 • Moje dziecko idzie do przedszkola
 • Moje dziecko idzie do szkoły
 • Czym skorupka za młodu nasiąknie…
 • Z wizytą u Hefajstosa, czyli jak rozumieć trudne zachowania u dzieci i jak pomóc dziecku radzić sobie z nimi
 • Oswajanie smoczej pary
 • Kiedy w szafie siedzi duch
 • Dziecko w sieci
 • Język i komunikacja
program profilaktyczno-interwencyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym i z klas I-III, ich rodziców i nauczycieli Maria Rożnowska,
Anna Wysokińska – Tarka
Akademia Rodzica
 • Szczęśliwy rodzic – szczęśliwe dziecko
 • Postawy rodzicielskie i ich związek z funkcjonowaniem dziecka
 • Kiedy pozwolić, kiedy zabronić? Wyznaczanie granic w wychowaniu
 • Kary czy konsekwencje w wychowaniu?
 • Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka
program profilaktyczno-edukacyjny z zakresu wychowania w rodzinie; mini wykłady i warsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych Dorota Sikora
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
 • Poznanie się, kontakt, integracja
 • Granice w wychowaniu
 • Uczucia – nazywanie, wyrażanie, rozumienie
 • Zachęcanie dziecka do współpracy
 • Kary i konsekwencje w wychowaniu
 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów
 • Zachęcanie do samodzielności
 • Wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról
 • Pomocna pochwała i zachęta
cykl warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli, których celem jest wspieranie ich w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi Dorota Sikora
Ewa Korol-Kozak
Logopedyczne przygody profilaktyczne zajęcia logopedyczne wspierające rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym Anna Cygan
Mowa bez wady prelekcja dla nauczycieli i rodziców dzieci 4-letnich z zakresu profilaktyki logopedycznej Anna Wysokińska – Tarka
Pomóż dziecku zacząć mówić prelekcja dla nauczycieli i rodziców dzieci 3-letnich z zakresu profilaktyki logopedycznej Anna Wysokińska – Tarka
Profilaktyka buzi I języka – jak zapobiegać wadom wymowy? wykład dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym Anna Cygan
Zabawy logopedyczne w przedszkolu – profilaktyka logopedyczna w przedszkolu wykład dla nauczycieli Anna Cygan
Budowanie poczucia własnej wartości

Tematyka warsztatów: autoprezentacja, bariery komunikacyjne, adekwatność samooceny, prawa jednostki, temperament, emocje, myślenie pozytywne, komunikacja interpersonalna, krytyka, wewnętrzny potencjał
trening interpersonalny dla uczniów klas IV-VIII i gimnazjum w okresie ferii na terenie poradni. Beata Wójtowicz
Biorę odpowiedzialność zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych Stanisława Krasowska
Dorota Sikora

Oferta dla dzieci/uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

tytuł opis prowadzące
Trening uważności + zajęcia ortograficzne zajęcia grupowe dla uczniów szkół podstawowych klas IV – VI mających trudności z koncentracją uwagi, w poprawnym pisaniu, czytaniu, rozumieniu treści Magdalena Giza
Trening ortograficzny cykl zajęć dla uczniów klasy IV szkół podstawowych mających trudności ortograficzne Beata Wójtowicz
Emocje maluchów mini – warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat doskonalące rozpoznawanie, nazywanie i stosowanie praktyczne stanów emocjonalnych Beata Wójtowicz
Dobra komunikacja trening Magdalena Giza
Rozwiązywanie sporów bez przemocy metodą mediacji zajęcia z elementami warsztatu Magdalena Giza
Konsekwencje prawne wynikające z popełniania czynów karalnych przez małoletnich i nieletnich zajęcia psychoedukacyjne Magdalena Giza
Rozwiązywanie sporów bez przemocy, czyli co wiem o sprawiedliwości naprawczej zajęcia psychoedukacyjne Magdalena Giza
Konflikty – sposoby ich rozwiązywania – sąd, mediacje warsztat Magdalena Giza
Mediacja jako jeden ze sposobów rozwiązywania sporów warsztat Magdalena Giza
Warunki skutecznej komunikacji warsztat Magdalena Giza
Kim będę w przyszłości warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat doskonalące preorientację zawodową Beata Wójtowicz
Uczymy się inaczej indywidualne i grupowe zajęcia stymulujące rozwój intelektualny dzieci z trudnościami w nauce dla uczniów ze szkół podstawowych Stanisława Krasowska
Moje GRAFY grupowe zajęcia dla dzieci z zaburzoną grafomotoryką Stanisława Krasowska
Terapia ręki zajęć dla uczniów klas I-III szkół podstawowych mających trudności graficzne Beata Wójtowicz
Lewa ręka cykl zajęć dla uczniów leworęcznych klas 0-I-III szkół podstawowych, doskonaląc technikę pisania, rysowania, malowania Beata Wójtowicz
Mogę lepiej indywidualne i grupowe zajęcia doskonalenia zdolności poznawczych i efektywnego uczenia się dla uczniów gimnazjum Stanisława Krasowska
Pokonać nudę program zajęć dla dzieci i młodzieży - stymulacja motywacji do nauki szkolnej, rozbudzanie zainteresowań Stanisława Krasowska
Wakacyjne pułapki lekcja wychowawcza Stanisława Krasowska
Jak skutecznie się uczyć? indywidualne warsztaty/ ćwiczenia dla uczniów gimnazjum Stanisława Krasowska
Ćwiczenia wspomagające rozwój językowy dzieci 6-letnich, przygotowujące do czytania i pisania zajęcia logopedyczne - wspomaganie fonologicznego aspektu języka Anna Wysokińska - Tarka
Krótkie rozważania na temat czytania spotkanie z rodzicami i nauczycielami na temat upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci Anna Wysokińska – Tarka
Biorę odpowiedzialność zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych Stanisława Krasowska
Dorota Sikora
Klub Młodych Mediatorów warsztaty Magdalena Giza
Budowanie dobrych relacji interpersonalnych, czyli jak skutecznie porozumiewać się i rozwiązywać konflikty warsztat dla młodzieży na temat znaczenia komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów Maria Rożnowska
Językołamacze, czyli trening pięknego mówienia zajęcia rozwijające poprawną dykcję Anna Cygan
Trening słuchu zajęcia rozwijające percepcję słuchową dla dzieci z trudnościami w nabywaniu umiejętności w zakresie rozwoju mowy, czytania i pisania Beata Wójtowicz
Anna Cygan
Gimnastyka języka pomaga w mówieniu wierszyka zajęcia logopedyczne - program stymulacji językowej Anna Wysokińska - Tarka
Komunikacja, czyli jak słuchać, jak mówić zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym Anna Cygan
Katarzyna Listosz
Logopedyczne przygody profilaktyczne zajęcia logopedyczne wspierające rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym Anna Cygan
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne u uczniów
 • emocje
 • komunikacja interpersonalna
 • kształtowanie asertywności
 • radzenie sobie ze stresem
 • budowanie pozytywnej samooceny
cykl warsztatów dla uczniów klas VII- VIII szkół podstawowych Dorota Sikora
Budowanie konstruktywnych relacji z rówieśnikami mini warsztat dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Dorota Sikora

Oferta dla rodziców/dziadków/prawnych opiekunów

tytuł opis prowadzące
Postępowanie mediacyjne w sytuacjach konfliktowych, jak również zagrożonych karą prelekcja Magdalena Giza
Granice w wychowaniu warsztat Magdalena Giza
Internet – dobrodziejstwo XXI wieku czy zagrożenie? prelekcja Magdalena Giza
Moje dziecko ma trudności w nauce czytania i pisania prelekcja Magdalena Giza
Uczeń leworęczny warsztat dla nauczycieli i rodziców uczniów klas 0 – I w zakresie pracy z dzieckiem leworęcznym Stanisława Krasowska
Terapia ręki zajęcia dla rodziców uczniów klas I-III szkół podstawowych mających trudności graficzne Beata Wójtowicz
Lewa ręka zajęcia dla rodziców uczniów leworęcznych klas I-III szkół podstawowych mających trudności manualne Beata Wójtowicz
Trening ortograficzny zajęcia dla rodziców uczniów klasy IV szkół podstawowych mających trudności ortograficzne Beata Wójtowicz
Dysleksja i co dalej? Ogólne i specyficzne trudności dzieci i młodzieży w nauce szkolnej prelekcja Stanisława Krasowska
Rekomendacje psychologiczno-pedagogiczne, a praca z uczniem w domu prelekcja nt. zaleceń zawartych w opiniach psychologiczno-pedagogicznych Stanisława Krasowska
Niewielkie dzieci – wielka rzecz
 • Moje dziecko idzie do przedszkola
 • Moje dziecko idzie do szkoły
 • Czym skorupka za młodu nasiąknie…
 • Z wizytą u Hefajstosa, czyli jak rozumieć trudne zachowania u dzieci i jak pomóc dziecku radzić sobie z nimi
 • Oswajanie smoczej pary
 • Kiedy w szafie siedzi duch
 • Dziecko w sieci
 • Język i komunikacja
program profilaktyczno-interwencyjny adresowany do rodziców i nauczycieli dzieci przedszkolnych i szkolnych z klas I – III Maria Rożnowska
Anna Wysokińska – Tarka
Rodzic-helikopter Prelekcja dla rodziców Magdalena Giza
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
 • Poznanie się, kontrakt, integracja
 • Granice w wychowaniu
 • Uczucia – nazywanie, wyrażanie, rozumienie
 • Zachęcanie dziecka do współpracy
 • Kary i konsekwencje w wychowaniu
 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów
 • Zachęcanie do samodzielności
 • Wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról
 • Pomocna pochwała i zachęta
cykl warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli, których celem jest wspieranie ich w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi Dorota Sikora
Ewa Korol-Kozak
Grupa wsparcia dla rodziców – absolwentów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców spotkania dla absolwentów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców Dorota Sikora
Ewa Korol-Kozak
Akademia Rodzica
 • Szczęśliwy rodzic – szczęśliwe dziecko
 • Postawy rodzicielskie i ich związek z funkcjonowaniem dziecka
 • Kiedy pozwolić, kiedy zabronić? Wyznaczanie granic w wychowaniu
 • Kary czy konsekwencje w wychowaniu?
 • Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka
program profilaktyczno-edukacyjny z zakresu wychowania w rodzinie; mini wykłady i warsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych Dorota Sikora
Budowanie relacji z dzieckiem indywidualne konsultacje dla rodziców, którzy chcą lepiej rozumieć swoje dziecko, jego emocje, potrzeby i trudności; rozpoznać i wzmacniać zasoby dziecka; poszukać rozwiązań dla trudnych sytuacji w relacjach z dzieckiem; wzmocnić w sobie poczucie bycia dobrym rodzicem Dorota Sikora
Przyczyny, przejawy, pomoc w uzależnieniach prelekcja dla rodziców Beata Wójtowicz
Mowa bez wady prelekcja dla nauczycieli i rodziców dzieci 4-letnich z zakresu profilaktyki logopedycznej Anna Wysokińska - Tarka
Pomóż dziecku zacząć mówić prelekcja dla nauczycieli i rodziców dzieci 3-letnich z zakresu profilaktyki logopedycznej Anna Wysokińska - Tarka
Język i komunikacja: wyrazić siebie, zrozumieć otoczenie prelekcja dla rodziców i nauczycieli nt. mowy jako czynnika determinującego sukcesy edukacyjne i więzi społeczne Anna Wysokińska - Tarka
Krótkie rozważania na temat czytania spotkanie z rodzicami i nauczycielami na temat upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci Anna Wysokińska – Tarka
Ja i moje dziecko spotkanie z rodzicami i nauczycielami na temat postaw rodzicielskich i ich wpływu na wychowanie Anna Wysokińska – Tarka
Dojrzałość szkolna a mowa i język prelekcja dla rodziców i nauczycieli nt. gotowości szkolnej w aspekcie językowym Anna Wysokińska – Tarka
TV kontra rodzice – o wpływie więzi emocjonalnej rodziców na rozwój mowy dziecka wykład dla rodziców Anna Cygan
Kiedy do logopedy? wykład dla rodziców Anna Cygan
Gry i zabawy językowe w tzw. międzyczasie- propozycja zabaw językowych wykład dla rodziców Anna Cygan
Jak rozwijać mowę dziecka? wykład dla rodziców Anna Cygan
Rymowanki są dobre na wszystko, rymowanki rozbawią, pocieszą, ukołyszą - o znaczeniu rymowanek w rozwoju mowy dziecka wykład dla rodziców Anna Cygan
Zabawa w czytanie propozycja nauki czytania metoda sylabową połączona z ćwiczeniami stymulującymi lewą półkulę mózgu Anna Cygan
Nie jesteś sama wsparcie dla matek, które czują się samotne w wychowywaniu dzieci – spotkania indywidualne Stanisława Krasowska
Porozmawiajmy o wychowaniu… profilaktyka rodzicielstwa, czyli jak być dobrym rodzicem i dobrze wychowywać dzieci indywidualne spotkania dla rodziców, którzy chcieliby lepiej rozumieć swoje dziecko lub też czują się zaniepokojeni z powodu jego problemów rozwojowych, emocjonalnych, czy też doświadczają trudności w jego wychowywaniu Maria Rożnowska
Każdy może być Dobrym Rodzicem! spotkania dla rodziców małych dzieci w ramach kampanii „Dobry Rodzic-Dobry Start” Maria Rożnowska
Moje dziecko wybiera zawód wykład dla rodziców uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum nt. znaczenia właściwego wyboru przez dziecko szkoły i kierunku kształcenia dla powodzenia zawodowego w życiu dorosłym oraz roli rodziców w powyższym procesie Maria Rożnowska
O dwujęzyczności wykład Anna Cygan
Katarzyna Listosz
Prezentacja oferty edukacyjnej szkół lubelskich spotkanie doradcy zawodowego na zebraniu śródsemestralnym w szkole Beata Wójtowicz
Moje dziecko dorasta wykład z prezentacją multimedialną dla rodziców uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum dotyczący problemów okresu adolescencji, z którymi mierzy się zarówno nastolatek, jak i jego rodzice Maria Rożnowska
Edukacja seksualna – w jakim celu, w jaki sposób? wykład z prezentacją multimedialną dla rodziców i wychowawców Maria Rożnowska
Zachowania seksualne dzieci i młodzieży. Jak je identyfikować, rozumieć, jak na nie reagować? wykład dla wychowawców i rodziców na temat właściwych i niewłaściwych, z uwagi na etap rozwoju dziecka, zachowań seksualnych Maria Rożnowska
Anna Cygan Katarzyna Listosz wykład dla rodziców Anna Cygan
Opinie i orzeczenia wydawane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną. Ich jakość, wyjaśnienie dylematów wykład z prezentacją multimedialną dla rodziców i nauczycieli Bożena Cioch
Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka/ucznia – pomoc poradni, zakres współdziałania wykład z prezentacją multimedialną dla rodziców i nauczycieli Bożena Cioch
Zrozumieć rodziców dziecka z niepełnosprawnością, ich przeżycia emocjonalne i inne trudności wykład z prezentacją multimedialną dla rodziców i nauczycieli Bożena Cioch
Wsparcie i terapia rodziny dziecka z niepełnosprawnością wykład z prezentacją multimedialną dla rodziców i nauczycieli Bożena Cioch
Teoria i praktyka we wczesnej interwencji w kontekście relacji z innymi wykład z prezentacją multimedialną dla rodziców i nauczycieli Bożena Cioch
Opiniowanie i orzecznictwo w poradni psychologiczno-pedagogicznej w świetle regulacji prawnych wykład z prezentacją multimedialną dla rodziców i nauczycieli Bożena Cioch

Oferta dla nauczycieli

tytuł opis prowadzące
Mediacja jako jeden ze sposobów rozwiązywania sporów bez przemocy prezentacja multimedialna Magdalena Giza
Sposoby rozwiązywania konfliktów szkolnych prelekcja Magdalena Giza
Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle obowiązujących aktów prawnych prezentacja multimedialna Magdalena Giza
Kompetencje kluczowe kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym Anna Cygan
Katarzyna Listosz
Emisja głosu warsztaty rozwijające umiejętności poprawnego posługiwania się głosem w pracy zawodowej Anna Cygan
Uczeń leworęczny warsztat dla nauczycieli i rodziców uczniów klas 0 – 1 w zakresie pracy z dzieckiem leworęcznym Stanisława Krasowska
Niewielkie dzieci – wielka rzecz
 • Moje dziecko idzie do przedszkola
 • Moje dziecko idzie do szkoły
 • Czym skorupka za młodu nasiąknie…
 • Z wizytą u Hefajstosa, czyli jak rozumieć trudne zachowania u dzieci i jak pomóc dziecku radzić sobie z nimi
 • Oswajanie smoczej pary
 • Kiedy w szafie siedzi duch
 • Dziecko w sieci
 • Język i komunikacja
program profilaktyczno-interwencyjny adresowany do rodziców i nauczycieli dzieci przedszkolnych i szkolnych z klas I – III Maria Rożnowska
Anna Wysokińska – Tarka
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
 • Poznanie się, kontrakt, integracja
 • Granice w wychowaniu
 • Uczucia – nazywanie, wyrażanie, rozumienie
 • Zachęcanie dziecka do współpracy
 • Kary i konsekwencje w wychowaniu
 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów
 • Zachęcanie do samodzielności
 • Wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról
 • Pomocna pochwała i zachęta
cykl warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli, których celem jest wspieranie ich w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi Dorota Sikora
Jak mówić, żeby dzieci słuchały i współpracowały? warsztat dla nauczycieli przedszkola Dorota Sikora
Odpowiedzialność za słowo w relacji nauczyciel-dziecko warsztat dla nauczycieli przedszkola Dorota Sikora
Rozwiązywanie problemów wychowawczych. Modele oddziaływań nauczycieli wykład konwersatoryjny z elementami warsztatu dla nauczycieli przedszkola Dorota Sikora
Budowanie konstruktywnych relacji z rodzicami warsztat dla nauczycieli przedszkola Dorota Sikora
Jak rozmawiać z rodzicami uczniów? – budowanie konstruktywnych relacji i współpracy z rodzicami wykład konwersatoryjny dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych Dorota Sikora
Emocje maluchów warsztat dla nauczycieli przedszkola Beata Wójtowicz
Pomóż dziecku zacząć mówić wykład dla nauczycieli i rodziców dzieci 3-letnich z zakresu profilaktyki logopedycznej Anna Wysokińska – Tarka
Mowa bez wady wykład dla nauczycieli i rodziców dzieci 4-letnich z zakresu profilaktyki logopedycznej Anna Wysokińska – Tarka
Krótkie rozważania na temat czytania spotkanie z rodzicami i nauczycielami na temat upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci Anna Wysokińska – Tarka
Ja i moje dziecko spotkanie z rodzicami i nauczycielami na temat postaw rodzicielskich i ich wpływu na wychowanie Anna Wysokińska – Tarka
Dojrzałość szkolna a mowa i język wykład dla rodziców i nauczycieli nt. gotowości szkolnej w aspekcie językowym Anna Wysokińska – Tarka
Kiedy do logopedy? wykład Anna Cygan
Zabawa w czytanie propozycja nauki czytania metoda sylabową połączona z ćwiczeniami stymulującymi lewą półkulę mózgu Anna Cygan
Gry I zabawy językowe wykład Anna Cygan
Świat zawodów warsztat dla nauczycieli przedszkola i klas młodszych szkół podstawowych Beata Wójtowicz
Edukacja seksualna – w jakim celu, w jaki sposób? wykład z prezentacją multimedialną dla rodziców i wychowawców Maria Rożnowska
Zachowania seksualne dzieci i młodzieży. Jak je identyfikować, rozumieć, jak na nie reagować? wykład dla wychowawców i rodziców na temat właściwych i niewłaściwych, z uwagi na etap rozwoju dziecka, zachowań seksualnych Maria Rożnowska
Systemowe myślenie w pracy z uczniem z problemami wychowawczymi warsztat dla nauczycieli i wychowawców chcących lepiej rozumieć ucznia i skuteczniej pomagać w jego rozwoju Maria Rożnowska
Dysleksja rozwojowa – fakty i mity wykład z prezentacją multimedialną dla rad pedagogicznych szkół na temat poszerzenia i uporządkowanie wiedzy o dysleksji rozwojowej z uwzględnieniem prawnych i formalnych kryteriów jej diagnozy, aktualnych rozporządzeń prawa oświatowego oraz wskazaniem konsekwencji zjawiska dla społecznego i emocjonalnego rozwoju dzieci i młodzieży Maria Rożnowska
Adolescencja – problem nastolatka czy jego rodziny? wykład z prezentacją multimedialną dla nauczycieli i wychowawców Maria Rożnowska
Wzmacnianie pozytywne dzieci wykład konwersatoryjny dla wychowawców, nauczycieli szkół podstawowych Beata Wójtowicz
Myślenie pozytywne młodzieży wykład konwersatoryjny dla wychowawców, nauczycieli szkół średnich i gimnazjum Beata Wójtowicz
Co i jak może zrobić szkoła i nauczyciel wobec ucznia z trudnymi zachowaniami warsztat dla nauczycieli i wychowawców uczniów Maria Rożnowska
Wypalenie zawodowe warsztat/wykład dla nauczycieli Maria Rożnowska
Opiniowanie i orzecznictwo w poradni psychologiczno-pedagogicznej w świetle regulacji prawnych wykład z prezentacją multimedialną dla rodziców i nauczycieli Bożena Cioch
Opinie i orzeczenia wydawane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną. Ich jakość, wyjaśnienie dylematów wykład z prezentacją multimedialną dla rodziców i nauczycieli Bożena Cioch
Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka/ucznia – pomoc poradni, zakres współdziałania wykład z prezentacją multimedialną dla rodziców i nauczycieli Bożena Cioch
Zrozumieć rodziców dziecka z niepełnosprawnością, ich przeżycia emocjonalne i inne trudności wykład z prezentacją multimedialną dla rodziców i nauczycieli Bożena Cioch
Wsparcie i terapia rodziny dziecka z niepełnosprawnością wykład z prezentacją multimedialną dla rodziców i nauczycieli Bożena Cioch
Teoria i praktyka we wczesnej interwencji w kontekście relacji z innymi wykład z prezentacją multimedialną dla rodziców i nauczycieli Bożena Cioch

Punkt konsultacyjno-informacyjny dla rodziców

Konsultacje dla rodziców — indywidualne spotkania. Raz w miesiącu zgodnie z ustalonym ze szkołą (przedszkolem) harmonogramem dostępnym u pedagoga/psychologa szkolnego.

Punkt konsultacyjno-informacyjny dla nauczycieli

Konsultacje dla nauczycieli — spotkania indywidualne lub w zespole. Raz w miesiącu zgodnie z ustalonym ze szkołą (przedszkolem) harmonogramem dostępnym u pedagoga/psychologa szkolnego.

PobierzPobierz tabelkę z ofertą profilaktyki

PobierzPobierz tabelkę z ofertą dla dzieci i uczniów

PobierzPobierz tabelkę z ofertą dla rodziców, dziadków i prawnych opiekunów

PobierzPobierz tabelkę z ofertą dla nauczycieli

Biuletyn informacyjny