Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 6

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6

INFORMACJA O ZGŁOSZENIACH

Informujemy, że zgłoszenia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 oraz Specjalistycznej Poradni Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji przyjmujemy w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego.

Link do elektronicznego formularza: https://wniosekppp.edu.lublin.eu/.

Prosimy o prawidłowy wybór adresata - Zespół Poradni nr 3, ul. Młodej Polski 30, 20-863 Lublin.

Informujemy, że istnieje również możliwość wydrukowania zgłoszenia ze strony internetowej poradni, zakładka DO POBRANIA (PPP) / DO POBRANIA (SPWD) a następnie dostarczenie go osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Zespół Poradni nr 3, ul. Młodej Polski 30, 20-863 Lublin.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6Świadczymy pomoc psychologiczno-pedagogiczną nieodpłatnie, na terenie poradni, a także w środowisku jak najbliżej dziecka / ucznia, rodzica, nauczyciela — w przedszkolu, szkole i placówce.

Tworzymy zespół psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, który posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wychodzimy naprzeciw indywidualnym potrzebom, trudnościom, predyspozycjom i zainteresowaniom dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców, studentów.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6Pomagamy zrozumieć Ci Twoją aktualną sytuację, towarzyszymy w uzyskiwaniu pozytywnych zmian i poprawie funkcjonowania. Doradzamy jak radzić sobie z problemami edukacyjnymi, psychologicznymi, społecznymi.

Proponujemy różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zależności od potrzeb i oczekiwań:

 • specjalistyczną diagnozę
 • poradnictwo i konsultacje
 • doradztwo socjalne
 • mediacje i interwencje w sytuacjach kryzysowych
 • „psychoedukację” – warsztaty i treningi
 • edukację prozdrowotną
 • wsparcie metodyczne i merytoryczne dla nauczycieli
 • szkolenia, konferencje
 • praktyki zawodowe, staże absolwenckie, wolontariat
 • orzekanie o potrzebie indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego
 • opiniowanie w szerokim zakresie potrzeb i problemówMISJA I WIZJA PORADNI

MISJA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6Naszą misją jest służenie klientom poradni pomocą w ich wszechstronnym realizowaniu się, zachowując godność jednostki i oferując najwyższy poziom wykonania specjalistycznej usługi.

Wszyscy pracownicy są skoncentrowani na trwałych i uniwersalnych zasadach i wartościach, podejmując najlepsze i skuteczne działania wobec klientów poradni.

Tworząc elitę poradnictwa stale podnosimy kwalifikacje i prestiż zawodu na najwyższym poziomie, rozwijamy standardy zawodowe i etyczne, oferując wzajemną pomoc i wsparcie.

WIZJA

PRAGNIEMY

 • mieć wpływ na proces wychowania dzieci i młodzieży
 • aby poradnia cieszyła się uznaniem i sympatią naszych klientów

NASZYM CELEM JEST

 • stworzyć nowoczesną poradnię XXI wieku
 • aby poradnia była postrzegana jako najlepsza w Lublinie

JESTEŚMY

 • otwarci na potrzeby drugiego człowieka
 • potrzebni – bo problemów jest coraz więcej
 • zdolni do zmiany na lepsze

MYŚLIMY

 • że od nas samych bardzo dużo zależy
 • że jesteśmy w stanie wiele osiągnąćATUTY PORADNI

 • działamy od 1 X 1967 r. – najstarsza poradnia w Lublinie i województwie lubelskim
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
 • realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • warsztaty rozwoju osobistego dla młodzieży
 • mediacje, „Klub Młodych Mediatorów” w szkołach
 • koordynowanie pilotażowego programu mediacji rówieśniczych pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka uczniów wytypowanych Gimnazjów z obszaru Okręgu Sądu Okręgowego
 • Młodzieżowe Forum Filmowe
 • specjalistyczne kwalifikacje: terapeuta pedagogiczny, mediator, pedagog specjalny
 • czynny udział w konferencjach
 • opinie eksperckie dla lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie odmowy kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania
 • spotkania metodyczne dla nauczycieli
 • wystąpienia specjalistów w mediach
 • autorskie programy profilaktyczne, innowacje psychologiczno-pedagogiczne
 • praktyki studenckie w ramach porozumień zawartych z uczelniami wyższymi: UMCS (Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Wydział Pedagogiki i Psychologii), WSEI (Wydział Pedagogiki i Psychologii), WSSP
 • patronat Zespołu Poradni nr 3 nad projektem „Psychiatra też dla ludzi” — adresowanym do studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, uczniów szkół średnich i gimnazjalnych
 • staże absolwenckie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
 • staże specjalizacyjne dla lekarzy z oddziału neurologii dziecięcej DSK w Lublinie
 • wolontariat
 • poradnia online

Przejdź do galerii zdjęćPodziękowania i rekomendacje — zobacz

Biuletyn informacyjny